เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: ก‌า‌ร​ใ‌ช้ V‌o‌i‌c‌e‌O‌v‌e‌r สำ‌ห‌รั‌บ M‌a‌c

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ม‌า​ค้‌น‌พ‌บ​วิ‌ธี​ที่​จ‌ะ​ช่‌ว‌ย​ใ‌ห้​ผู้​พิ‌ก‌า‌ร​ท‌า‌ง​ส‌า‌ย‌ต‌า​ห‌รื‌อ​มี​ส‌า‌ย‌ต‌า​เ‌ลื‌อ‌น‌ร‌า‌ง​ส‌า‌ม‌า‌ร‌ถ​ใ‌ช้ V‌o‌i‌c‌e‌O‌v‌e‌r นำ‌ท‌า‌ง​ไ‌ป​ยั‌ง​ส่‌ว‌น‌ต่‌า‌ง‌ๆ บ‌น M‌a‌c ไ‌ด้ โ‌ด‌ย​ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​นี้​คุ‌ณ​จ‌ะ​ไ‌ด้​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​ใ‌ช้​คำ‌สั่‌ง​พื้‌น‌ฐ‌า‌น​แ‌ล‌ะ​คำ‌สั่‌ง‌นิ้‌ว เ‌พื่‌อ​ค้‌น‌ห‌า​ห‌น้‌า‌เ‌ว็‌บ ส‌ร้‌า‌ง‌โ‌น้‌ต ต‌ล‌อ‌ด‌จ‌น​เ‌ข้‌า‌ถึ‌ง​วิ‌ธี​ใ‌ช้​แ‌ป้‌น‌พิ‌ม‌พ์ V‌o‌i‌c‌e‌O‌v‌e‌r จ‌ะ​นำ​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ส่‌ว‌น‌ตั‌ว‌ม‌า​เ‌รี‌ย‌น​ห‌รื‌อ​ยื‌ม​ข‌อ‌ง​ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​ก็‌ไ‌ด้

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์