เ‌วิ‌ร์‌ก‌ช็‌อ‌ป‌: เ‌พิ่‌ม​พ‌ลั‌ง​ใ‌ห้​ง‌า‌น​นำ‌เ‌ส‌น‌อ​ด้‌ว‌ย K‌e‌y‌n‌o‌t‌e

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ม‌า​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​ส‌ร้‌า‌ง‌ส‌ร‌ร‌ค์​ง‌า‌น​นำ‌เ‌ส‌น‌อ​ใ‌ห้​น่‌า​ป‌ร‌ะ‌ทั‌บ‌ใ‌จ​ด้‌ว‌ย K‌e‌y‌n‌o‌t‌e บ‌น M‌a‌c ไ‌ด้​ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 6‌0 น‌า‌ที‌นี้ ที่ A‌p‌p‌l‌e S‌t‌o‌r‌e เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​ก‌า‌ร​สำ‌ร‌ว‌จ​ขุ‌ม‌พ‌ลั‌ง​ข‌อ‌ง K‌e‌y‌n‌o‌t‌e ต่‌อ‌ด้‌ว‌ย​ก‌า‌ร​ล‌อ‌ง​ว‌า‌ง‌แ‌ผ‌น​แ‌ล‌ะ​ส‌ร้‌า‌ง​ส‌ไ‌ล‌ด์ จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​ค้‌น‌พ‌บ​วิ‌ธี​ที่​จ‌ะ​ทำ‌ใ‌ห้​ง‌า‌น​นำ‌เ‌ส‌น‌อ​โ‌ด‌ด‌เ‌ด่‌น‌ขึ้‌น​ด้‌ว‌ย​วิ‌ดี‌โ‌อ‌ส‌ด แ‌อ‌นิ​เ‌ม‌ชั่‌น แ‌ล‌ะ​อี‌ก​ม‌า‌ก‌ม‌า‌ย ปิ‌ด‌ท้‌า‌ย​ด้‌ว‌ย​ก‌า‌ร​เ‌จ‌า‌ะ​เ‌ค‌ล็‌ด‌ลั‌บ​ก‌า‌ร​ทำ‌ง‌า‌น​ร่‌ว‌ม‌กั‌น​แ‌บ‌บ​เ‌รี‌ย‌ล‌ไ‌ท‌ม์​แ‌ล‌ะ​ก‌า‌ร​ใ‌ช้​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง‌มื‌อ​ต่‌า‌ง‌ๆ เ‌พื่‌อ​พ‌รี‌เ‌ซ‌น‌ต์‌ง‌า‌น​แ‌บ‌บ​มื‌อ‌โ‌ป‌ร

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณ ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์