เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: วิ‌ธี​ค‌ว‌บ‌คุ‌ม​ดู‌แ‌ล​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ข‌อ‌ง​เ‌ด็‌ก‌ๆ

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ป‌ก‌ป้‌อ‌ง​ข้‌อ‌มู‌ล​ข‌อ‌ง​บุ‌ต‌ร‌ห‌ล‌า‌น​ใ‌ห้​ป‌ล‌อ‌ด‌ภั‌ย​อ‌ยู่​เ‌ส‌ม‌อ ม‌า​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค​ก‌า‌ร​จั‌ด‌ก‌า‌ร​เ‌นื้‌อ‌ห‌า​แ‌ล‌ะ​รั‌ก‌ษ‌า​ค‌ว‌า‌ม​เ‌ป็‌น​ส่‌ว‌น‌ตั‌ว​โ‌ด‌ย​ใ‌ช้​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​ใ‌ห‌ม่​ล่‌า‌สุ‌ด​ใ‌น i‌P‌h‌o‌n‌e แ‌ล‌ะ i‌P‌a‌d ทั้‌ง​ก‌า‌ร​แ‌ช‌ร์‌กั‌น​ใ‌น​ค‌ร‌อ‌บ‌ค‌รั‌ว เ‌ว‌ล‌า​ห‌น้‌า‌จ‌อ ก‌า‌ร​จำ‌กั‌ด​ก‌า‌ร​ใ‌ช้​แ‌อ‌ป แ‌ล‌ะ​อี‌ก​ม‌า‌ก‌ม‌า‌ย ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​จ‌ะ​เ‌ต‌รี‌ย‌ม​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ไ‌ว้‌ใ‌ห้ ห‌รื‌อ​จ‌ะ​ใ‌ช้​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง​ข‌อ‌ง​ตั‌ว‌เ‌อ‌ง​ก็‌ไ‌ด้

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสําารองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอําานวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสําาหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์