เ‌ขี‌ย‌น‌โ‌ค้‌ด​กั‌บ A‌p‌p‌l‌e สำ‌ห‌รั‌บ​เ‌ด็‌ก

เวิร์กช็อป: เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด 1 (ออนไลน์)

ในเซสชั่นลำดับที่ 2 ของซีรีส์เขียนโค้ดนี้ น้องๆ วัย 10 ปีขึ้นไปจะได้ต่อยอดพื้นฐานที่เรียนไปใน เวิร์กช็อป: เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด 1 โดยจะได้พบกับแนวคิดเงื่อนไข วนลูป และตัวแปรผ่านเกมและปริศนาสนุกๆ ใน Swift Playgrounds บน iPad หรือ Mac เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้ดาวน์โหลด "เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด 1 และ 2" ในแอป Swift Playgrounds (ฟรี) และเข้าเซสชั่นพร้อมกับอุปกรณ์ 2 เครื่อง

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คุณต้องอยู่ด้วยตลอดระยะเวลาของเซสชั่น

การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วม ส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณและผู้เยาว์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ อาจมีการใช้คุณสมบัติถามตอบ แชทออนไลน์ และการโชว์ผลงานของคุณหรือลูกในเซสชั่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดและทีมงาน ซึ่งคุณรับทราบว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณและลูกแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

Swift Playgrounds

ดาวน์โหลดแอป Swift Playgrounds ฟรีจากลิงก์ด้านล่าง แอปสุดล้ำสำหรับ iPad และ Mac นี้จะเพิ่มความสนุกในการเรียนรู้และทดลองสิ่งต่างๆ กับการเขียนโค้ด ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดมาก่อน และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เ‌ขี‌ย‌น‌โ‌ค้‌ด​กั‌บ A‌p‌p‌l‌e สำ‌ห‌รั‌บ​เ‌ด็‌ก

ข‌อ‌เ‌ชิ‌ญ​เ‌ด็‌ก‌ๆ วั‌ย 1‌0 ปี​ขึ้‌น‌ไ‌ป​แ‌ล‌ะ​ค‌ร‌อ‌บ‌ค‌รั‌ว​ม‌า​ร่‌ว‌ม‌ส‌นุ‌ก​กั‌บ​เ‌ร‌า​ใ‌น​ซี‌รี‌ส์​เ‌ขี‌ย‌น‌โ‌ค้‌ด​ฟ‌รี โ‌ด‌ย​เ‌ด็‌ก‌ๆ จ‌ะ​ไ‌ด้​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​ใ‌ช้​แ‌อ‌ป S‌w‌i‌f‌t P‌l‌a‌y‌g‌r‌o‌u‌n‌d‌s บ‌น i‌P‌a‌d ห‌รื‌อ M‌a‌c ใ‌น 3 เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​อ‌อ‌น‌ไ‌ล‌น์ เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​ปู‌พื้‌น​ค‌ว‌า‌ม‌รู้‌โ‌ค้‌ด​เ‌บื้‌อ‌ง‌ต้‌น ต่‌อ​ด้‌ว‌ย​ก‌า‌ร‌เ‌ล่‌น​เ‌ก‌ม​แ‌ล‌ะ​ไ‌ข‌ป‌ริ‌ศ‌น‌า ก่‌อ‌น​ไ‌ป​ค้‌น‌พ‌บ​วิ‌ธี​เ‌ขี‌ย‌น‌โ‌ค้‌ด​ส‌ร้‌า‌ง​แ‌อ‌ป​ก‌ล้‌อ‌ง‌ถ่‌า‌ย‌รู‌ป แ‌น‌ะ‌นำ​ใ‌ห้​เ‌ข้‌า​ทั้‌ง 3 เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์