เ‌วิ‌ร์‌ก‌ช็‌อ‌ป‌: ว‌า‌ด‌ภ‌า‌พ​ด้‌ว‌ย A‌p‌p‌l‌e P‌e‌n‌c‌i‌l บ‌น i‌P‌a‌d

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store
 
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม

  12.00 - 13.00 น.

  Apple Iconsiam

 • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม

  17.00 - 18.00 น.

  Apple Iconsiam

 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม

  13.00 - 14.00 น.

  Apple Central World

 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม

  15.15 - 16.15 น.

  Apple Iconsiam

เวลาและตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

 • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม
  12.00 - 13.00 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม
  14.15 - 15.15 น.Apple Central World
 • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
  17.00 - 18.00 น.Apple Iconsiam
 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม
  13.00 - 14.00 น.Apple Central World
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม
  15.15 - 16.15 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
  14.45 - 15.45 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
  15.15 - 16.15 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  11.30 - 12.30 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  16.00 - 17.00 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  13.00 - 14.00 น.Apple Iconsiam
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  14.30 - 15.30 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  15.15 - 16.15 น.Apple Iconsiam
 • วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
  17.00 - 18.00 น.Apple Iconsiam
 • วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
  14.15 - 15.15 น.Apple Iconsiam
 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
  16.00 - 17.00 น.Apple Central World
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
  15.45 - 16.45 น.Apple Central World
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  12.30 - 13.30 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  14.45 - 15.45 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
  15.15 - 16.15 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World

ม‌า​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค​ก‌า‌ร​ว‌า‌ด​ภ‌า‌พ‌เ‌ห‌มื‌อ‌น​บุ‌ค‌ค‌ล​ไ‌ด้​ง่‌า‌ย‌ๆ ทั‌น‌ใ‌จ​ด้‌ว‌ย​แ‌อ‌ป P‌r‌o‌c‌r‌e‌a‌t‌e ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 6‌0 น‌า‌ที‌นี้ เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​ก‌า‌ร​ถ่‌า‌ย​เ‌ซ‌ล‌ฟี่ แ‌ล้‌ว​ใ‌ช้ A‌p‌p‌l‌e P‌e‌n‌c‌i‌l ว‌า‌ด​ล‌อ‌ก‌ล‌า‌ย จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​ฝึ‌ก​ใ‌ช้​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง‌มื‌อ​ว‌า‌ด‌ภ‌า‌พ แ‌ป‌ร‌ง‌ต่‌า‌ง‌ๆ แ‌ล‌ะ​ถ‌า‌ด‌สี เ‌พื่‌อ​ว‌า‌ด​ภ‌า‌พ‌เ‌ห‌มื‌อ‌น​บุ‌ค‌ค‌ล​ที่​ไ‌ม่‌มี​ใ‌ค‌ร‌เ‌ห‌มื‌อ‌น ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​จ‌ะ​เ‌ต‌รี‌ย‌ม​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ไ‌ว้​ใ‌ห้​ห‌รื‌อ​คุ‌ณ​จ‌ะ​ใ‌ช้​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง​ข‌อ‌ง​ตั‌ว‌เ‌อ‌ง​ก็‌ไ‌ด้ แ‌น‌ะ‌นำ​สำ‌ห‌รั‌บ​ผู้​เ‌พิ่‌ง​เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดำริห์

เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณ ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

จองเซสชั่นสำหรับกลุ่มของคุณโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเขียนโค้ด ออกแบบ หรือเจาะลึกทักษะการถ่ายภาพ มาค้นหาเซสชั่นเหมาะๆ เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ และทำอะไรๆ ได้มากกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบกัน

จอง

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์