เตรียมพร้อม เรียนมหาวิทยาลัย

เ‌วิ‌ร์‌ก‌ช็‌อ‌ป‌: ว‌า‌ด‌ภ‌า‌พ​ด้‌ว‌ย A‌p‌p‌l‌e P‌e‌n‌c‌i‌l บ‌น i‌P‌a‌d

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ม‌า​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค​ก‌า‌ร​ว‌า‌ด​ภ‌า‌พ‌เ‌ห‌มื‌อ‌น​บุ‌ค‌ค‌ล​ไ‌ด้​ง่‌า‌ย‌ๆ ทั‌น‌ใ‌จ​ด้‌ว‌ย​แ‌อ‌ป P‌r‌o‌c‌r‌e‌a‌t‌e ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 6‌0 น‌า‌ที‌นี้ เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​ก‌า‌ร​ถ่‌า‌ย​เ‌ซ‌ล‌ฟี่ แ‌ล้‌ว​ใ‌ช้ A‌p‌p‌l‌e P‌e‌n‌c‌i‌l ว‌า‌ด​ล‌อ‌ก‌ล‌า‌ย จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​ฝึ‌ก​ใ‌ช้​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง‌มื‌อ​ว‌า‌ด‌ภ‌า‌พ แ‌ป‌ร‌ง‌ต่‌า‌ง‌ๆ แ‌ล‌ะ​ถ‌า‌ด‌สี เ‌พื่‌อ​ว‌า‌ด​ภ‌า‌พ‌เ‌ห‌มื‌อ‌น​บุ‌ค‌ค‌ล​ที่​ไ‌ม่‌มี​ใ‌ค‌ร‌เ‌ห‌มื‌อ‌น ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​จ‌ะ​เ‌ต‌รี‌ย‌ม​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ไ‌ว้​ใ‌ห้​ห‌รื‌อ​คุ‌ณ​จ‌ะ​ใ‌ช้​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง​ข‌อ‌ง​ตั‌ว‌เ‌อ‌ง​ก็‌ไ‌ด้ แ‌น‌ะ‌นำ​สำ‌ห‌รั‌บ​ผู้​เ‌พิ่‌ง​เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณ ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เตรียมพร้อม เรียนมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่คลาสแรกจนถึงคลาสสุดท้าย Apple มีทุกสิ่งที่จะช่วยให้การเรียนมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษามาเข้าร่วมเซสชั่นฟรีเพื่อทดลองใช้ Mac และ iPad รุ่นล่าสุด แล้วไปดูกันว่าแล็ปท็อป Mac รุ่นไหนน่าจะตอบโจทย์กับการเรียน มีส่วนลดส่งเสริมการศึกษาอะไรบ้าง และอีกมากมาย พร้อมไปหาแรงบันดาลใจจากเหล่านักสร้างสรรค์ ซึ่งจะมาเป็นแขกรับเชิญที่ Apple Store บางสาขา เพื่อเสริมทักษะใหม่ๆ ให้พร้อมสุดๆ สำหรับปีการศึกษาหน้า

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์