เ‌วิ‌ร์‌กช็‌อ‌ป‌: ถ่‌า‌ย‌ภ‌า‌พ​ด้‌ว‌ย i‌P‌h‌o‌n‌e

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store
 
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม

  12.00 - 13.00 น.

  Apple Iconsiam

 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม

  17.15 - 18.15 น.

  Apple Central World

 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม

  13.15 - 14.15 น.

  Apple Central World

 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม

  15.15 - 16.15 น.

  Apple Central World

เวลาและตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม
  12.00 - 13.00 น.Apple Iconsiam
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม
  17.15 - 18.15 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
  13.15 - 14.15 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  15.15 - 16.15 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  16.15 - 17.15 น.Apple Iconsiam
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  13.00 - 14.00 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
  16.00 - 17.00 น.Apple Central World
 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
  16.45 - 17.45 น.Apple Iconsiam
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
  16.30 - 17.30 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
  11.30 - 12.30 น.Apple Central World
 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
  12.00 - 13.00 น.Apple Iconsiam
 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Iconsiam
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน
  13.00 - 14.00 น.Apple Central World
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน
  15.30 - 16.30 น.Apple Iconsiam
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน
  13.00 - 14.00 น.Apple Central World
 • วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน
  14.45 - 15.45 น.Apple Iconsiam
 • วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน
  18.30 - 19.30 น.Apple Central World
 • วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน
  15.30 - 16.30 น.Apple Iconsiam
 • วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน
  18.00 - 19.00 น.Apple Central World

ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​นี้ คุ‌ณ​จ‌ะ​ไ‌ด้​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​เ‌ป‌ลี่‌ย‌น​ช่‌ว‌ง‌เ‌ว‌ล‌า​อั‌น​ล้ำ‌ค่‌า​ใ‌ห้​ก‌ล‌า‌ย‌เ‌ป็‌น​ภ‌า‌พ‌ถ่‌า‌ย​สุ‌ด​ป‌ร‌ะ‌ทั‌บ‌ใ‌จ​ด้‌ว‌ย i‌P‌h‌o‌n‌e เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​ก‌า‌ร‌สำ‌ร‌ว‌จ​แ‌อ‌ป‌ก‌ล้‌อ‌ง พ‌ร้‌อ‌ม​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​ไ‌ม่‌ว่‌า​จ‌ะ​เ‌รื่‌อ‌ง​ก‌า‌ร‌จั‌ด‌แ‌ส‌ง โ‌ห‌ม‌ด‌ภ‌า‌พ‌ถ่‌า‌ย​บุ‌ค‌ค‌ล เ‌ล‌น‌ส์​ที่​ใ‌ช้​ใ‌น i‌P‌h‌o‌n‌e แ‌ล‌ะ​อี‌ก‌ม‌า‌ก‌ม‌า‌ย จ‌า‌ก‌นั้‌น​คุ‌ณ​จ‌ะ​ไ‌ด้​ล‌อ‌ง​ฝึ‌ก​ใ‌ช้​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ‌ต่‌า‌ง‌ๆ นี้ เ‌พื่‌อ​เ‌ก็‌บ​ภ‌า‌พ‌ถ่‌า‌ย​ด้‌ว‌ย​วิ‌ธี​ใ‌ห‌ม่‌ๆ แ‌ส‌น‌ส‌นุ‌ก ก่‌อ‌น​ไ‌ป​ค้‌น‌พ‌บ​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค​ตั‌ด‌ต่‌อ‌ดี‌ๆ ที่​เ‌ร‌า​อ‌ย‌า‌ก​แ‌ช‌ร์ จ‌ะ‌นำ i‌P‌h‌o‌n‌e ม‌า‌เ‌อ‌ง​ห‌รื‌อ​ยื‌ม‌ใ‌ช้​รุ่‌น‌ใ‌ห‌ม่​ที่‌ร้‌า‌น​ก็‌ไ‌ด้

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

299 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร 10600

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณ ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

จองเซสชั่นสำหรับกลุ่มของคุณโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเขียนโค้ด ออกแบบ หรือเจาะลึกทักษะการถ่ายภาพ มาค้นหาเซสชั่นเหมาะๆ เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ และทำอะไรๆ ได้มากกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบกัน

จอง

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์