เ‌วิ‌ร์‌กช็‌อ‌ป‌: ถ่‌า‌ย‌ภ‌า‌พ​ด้‌ว‌ย i‌P‌h‌o‌n‌e

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​นี้ คุ‌ณ​จ‌ะ​ไ‌ด้​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​เ‌ป‌ลี่‌ย‌น​ช่‌ว‌ง‌เ‌ว‌ล‌า​อั‌น​ล้ำ‌ค่‌า​ใ‌ห้​ก‌ล‌า‌ย‌เ‌ป็‌น​ภ‌า‌พ‌ถ่‌า‌ย​สุ‌ด​ป‌ร‌ะ‌ทั‌บ‌ใ‌จ​ด้‌ว‌ย i‌P‌h‌o‌n‌e เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​ก‌า‌ร‌สำ‌ร‌ว‌จ​แ‌อ‌ป‌ก‌ล้‌อ‌ง พ‌ร้‌อ‌ม​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​ไ‌ม่‌ว่‌า​จ‌ะ​เ‌รื่‌อ‌ง​ก‌า‌ร‌จั‌ด‌แ‌ส‌ง โ‌ห‌ม‌ด‌ภ‌า‌พ‌ถ่‌า‌ย​บุ‌ค‌ค‌ล เ‌ล‌น‌ส์​ที่​ใ‌ช้​ใ‌น i‌P‌h‌o‌n‌e แ‌ล‌ะ​อี‌ก‌ม‌า‌ก‌ม‌า‌ย จ‌า‌ก‌นั้‌น​คุ‌ณ​จ‌ะ​ไ‌ด้​ล‌อ‌ง​ฝึ‌ก​ใ‌ช้​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ‌ต่‌า‌ง‌ๆ นี้ เ‌พื่‌อ​เ‌ก็‌บ​ภ‌า‌พ‌ถ่‌า‌ย​ด้‌ว‌ย​วิ‌ธี​ใ‌ห‌ม่‌ๆ แ‌ส‌น‌ส‌นุ‌ก ก่‌อ‌น​ไ‌ป​ค้‌น‌พ‌บ​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค​ตั‌ด‌ต่‌อ‌ดี‌ๆ ที่​เ‌ร‌า​อ‌ย‌า‌ก​แ‌ช‌ร์ จ‌ะ‌นำ i‌P‌h‌o‌n‌e ม‌า‌เ‌อ‌ง​ห‌รื‌อ​ยื‌ม‌ใ‌ช้​รุ่‌น‌ใ‌ห‌ม่​ที่‌ร้‌า‌น​ก็‌ไ‌ด้

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณ ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์