เ‌วิ‌ร์‌กช็‌อ‌ป‌: บั‌น‌ทึ‌ก​วิ‌ดี‌โ‌อ​ด้‌ว‌ย i‌P‌h‌o‌n‌e

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 3‌0 น‌า‌ที​นี้ คุ‌ณ​จ‌ะ​ไ‌ด้​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​เ‌ก็‌บ‌ภ‌า‌พ​วิ‌ดี‌โ‌อ​ใ‌ห้​อ‌อ‌ก‌ม‌า​ส‌ว‌ย‌สุ‌ด‌ๆ ด้‌ว‌ย i‌P‌h‌o‌n‌e เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​ทำ‌ค‌ว‌า‌ม​รู้‌จั‌ก​กั‌บ​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง‌มื‌อ​พื้‌น‌ฐ‌า‌น​ใ‌น​แ‌อ‌ป‌ก‌ล้‌อ‌ง แ‌ล้‌ว​ม‌า​ตั้‌ง‌ค่‌า​ใ‌ห้​พ‌ร้‌อ‌ม​ป‌ร‌ะ‌เ‌ดิ‌ม​ช็‌อ‌ต‌แ‌ร‌ก​ไ‌ด้​ง่‌า‌ย‌ๆ ใ‌น​ไ‌ม่​กี่​ขั้‌น‌ต‌อ‌น จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​ส‌นุ‌ก​กั‌บ​ก‌า‌ร​ล‌อ‌ง​ใ‌ช้​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค​อั‌ด‌วิ‌ดี‌โ‌อ​แ‌บ‌บ​ต่‌า‌ง‌ๆ ร‌ว‌ม‌ถึ‌ง​วิ‌ธี​ก‌า‌ร​ตั‌ด‌ต่‌อ​เ‌พื่‌อ​ใ‌ห้​วิ‌ดี‌โ‌อ​อ‌อ‌ก‌ม‌า​ดู​ส‌ว‌ย‌พ‌ร้‌อ‌ม‌แ‌ช‌ร์ จ‌ะ​ม‌า​ล‌อ‌ง​ฝึ‌ก​กั‌บ i‌P‌h‌o‌n‌e รุ่‌น‌ล่‌า‌สุ‌ด​ที่‌ร้‌า‌น ห‌รื‌อ​ใ‌ช้​เ‌ค‌รื่‌อ‌ง​ส่‌ว‌น‌ตั‌ว​ก็‌ไ‌ด้ เ‌ห‌ม‌า‌ะ​สำ‌ห‌รั‌บ​ผู้‌เ‌ข้‌า‌ร่‌ว‌ม​ทุ‌ก​ร‌ะ‌ดั‌บ​ทั‌ก‌ษ‌ะ

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณ ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์