ข้อมูลทั่วไปของแบตเตอรี่

Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้มากมายจนคุณจะต้องอยากสวมใส่ทั้งวัน เราจึง
พยายามอย่างเต็มที่
เพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการ
ทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 18 ชั่วโมง
หลังจากชาร์จทิ้งไว้ในตอนกลางคืน โดยพิจารณาถึง
ปัจจัยต่างๆ เช่น การดูเวลา การรับการแจ้งเตือน
การใช้งานแอพ และการออกกำลังกาย
30 นาที แต่เนื่องจากทุกคนจะใช้ Apple Watch แตกต่างกัน เราจึง
ทดสอบค่าอื่นๆ
อีกหลายด้านด้วยเช่นกัน

Apple ทำการทดสอบแบตเตอรี่ของ Apple Watch ในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้ Apple Watch
Series 1,
Apple Watch Series 2 และ Apple Watch Edition รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้
อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้
ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และ
ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม
2016 โดยใช้
Apple Watch Series 1,
Apple Watch Series 2 และ
Apple Watch Edition รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง แบตเตอรี่ที่ใช้งาน
ได้
ตลอดทั้งวันอ้างอิงจากระยะเวลา 18 ชั่วโมง
ซึ่งมีการ
ใช้งานดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง,
แจ้งเตือน 90 ครั้ง, ใช้งาน
แอพ 45 นาที
และออกกำลังกายพร้อมกับเล่นเพลงจาก
Apple Watch ผ่าน Bluetooth 30 นาที
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลา
18 ชั่วโมง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนด
ค่า และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์
จริงอาจแตกต่างออกไป

ระยะเวลาสนทนา

สูงสุด 3 ชั่วโมง

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม
2016 โดยใช้
Apple Watch Series 1,
Apple Watch Series 2 และ
Apple Watch
Edition รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่อง
ได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อน
เปิดให้ใช้งานจริง โดยทำการทดสอบ
ด้วย
การโทรจาก Apple Watch ระยะเวลาการ
ใช้งานแบตเตอรี่
แตกต่างกันไปตามการ
ใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจ
แตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

สูงสุด 6.5 ชั่วโมง

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม
2016 โดยใช้
Apple Watch Series 1,
Apple Watch Series 2 และ
Apple Watch Edition รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่อง
ได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อน
เปิดให้ใช้งานจริง โดยทำการทดสอบ
ด้วย
การเล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน
Bluetooth
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน
การกำหนด
ค่า และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์
จริง
อาจแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 8 ชั่วโมง

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม
2016 โดยใช้
Apple Watch Series 1,
Apple Watch Series 2 และ
Apple Watch Edition รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่อง
ได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อน
เปิดให้ใช้งานจริง โดยทำการทดสอบ
ด้วย iPhone ขณะที่อยู่ในเซสชั่นการ
ออกกำลังกายและเปิด
เซ็นเซอร์วัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ และเมื่อใช้ GPS ในตัว
ของ Apple Watch Series 2 โดยไม่ได้ใช้คู่
กับ iPhone เวลา
ออกกำลังกายสูงสุดจะ
เท่ากับ 5 ชั่วโมง ระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน
การกำหนดค่า และ
ปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจ
แตกต่างออกไป

ระยะเวลาในการชาร์จ

ชาร์จถึง 80% ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ชาร์จถึง 100% ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม
2016 โดยใช้
Apple Watch Series 1,
Apple Watch Series 2 และ
Apple Watch
Edition รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่อง
ได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อน
เปิดให้ใช้งานจริง เวลาในการชาร์จนั้น
เป็นการชาร์จจาก 0-80% และ 0-100%
โดยใช้สายชาร์จแบบ
แม่เหล็กสำหรับ
Apple Watch ที่มาพร้อมกับนาฬิกา
เวลาใน
การชาร์จแตกต่างกันตามปัจจัย
ด้านสภาวะแวดล้อม และ
ผลลัพธ์จริงอาจ
แตกต่างออกไป

ประสิทธิภาพของ CPU

เร็วกว่า Apple Watch รุ่นก่อนหน้าถึง 1.5 เท่า

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม
2016 โดยใช้
Apple Watch Series 2 รุ่น
ก่อนการผลิตจริงและ Apple Watch
รุ่น
วางจำหน่ายที่มีซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้
ใช้งานจริง ซึ่งจับคู่
กับ iPhone 7 และ
iPhone 7 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงและ
ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ผลลัพธ์
จะอ้างอิงตาม
ประสิทธิภาพงานของผู้ใช้
ทั่วไป ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพ
โดยประมาณของ Apple Watch

ประสิทธิภาพของ GPU

เร็วกว่า Apple Watch รุ่นก่อนหน้าถึง 2 เท่า

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม
2016 โดยใช้
Apple Watch Series 2 รุ่น
ก่อนการผลิตจริงและ Apple Watch
รุ่น
วางจำหน่ายที่มีซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้
ใช้งานจริง ซึ่งจับคู่
กับ iPhone 7 และ
iPhone 7 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงและ
ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ผลลัพธ์
จะอ้างอิงตาม
ประสิทธิภาพ GFLOPS ซึ่ง
จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
โดย
ประมาณของ GPU