ความพร้อมใช้งาน

ของคุณสมบัติต่างๆ ใน watchOS

ในปัจจุบัน บางคุณสมบัติใน watchOS สามารถใช้งานได้
ในบางภูมิภาคหรือ
บางภาษาเท่านั้น โปรดเลือกคุณสมบัติ
ด้านล่าง เพื่อตรวจสอบว่ารองรับ
การใช้งานในภูมิภาค
และภาษาของคุณหรือไม่

Siri: Siri

 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม (ดัตช์, ฝรั่งเศส)
 • บราซิล
 • แคนาดา (อังกฤษ, ฝรั่งเศส)
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่ (กวางตุ้ง, จีนกลาง)
 • เดนมาร์ก
 • ฟินแลนด์ (ฟินแลนด์)
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ฮ่องกง (กวางตุ้ง)
 • อินเดีย (อังกฤษ)
 • ไอร์แลนด์ (อังกฤษ)
 • อิสราเอล (ฮีบรู)
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • มาเลเซีย (มาเลย์)
 • เม็กซิโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • เกาหลีใต้
 • รัสเซีย
 • ซาอุดีอาระเบีย (อารบิก)
 • สิงคโปร์ (อังกฤษ)
 • แอฟริกาใต้ (อังกฤษ)
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์ (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี)
 • ไต้หวัน (จีนกลาง)
 • ไทย
 • ตุรกี
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อารบิก)
 • สหรัฐอเมริกา (อังกฤษ, สเปน)

Siri: Siri พูดได้

 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • บราซิล
 • แคนาดา (อังกฤษ, ฝรั่งเศส)
 • จีนแผ่นดินใหญ่ (กวางตุ้ง, จีนกลาง)
 • ฟินแลนด์ (ฟินแลนด์)
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • อินเดีย (อังกฤษ)
 • ไอร์แลนด์ (อังกฤษ)
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี (เกาหลี)
 • เม็กซิโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์ (นอร์เวย์)
 • รัสเซีย
 • แอฟริกาใต้ (อังกฤษ)
 • สเปน
 • สวีเดน
 • ไต้หวัน (จีนกลาง)
 • ตุรกี (ตุรกี)
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา (อังกฤษ, สเปน)

Siri: หวัดดี Siri

 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บราซิล
 • แคนาดา
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • เดนมาร์ก
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ฮ่องกง
 • อินเดีย
 • ไอร์แลนด์
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเลเซีย
 • เม็กซิโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • เกาหลีใต้
 • รัสเซีย
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • สิงคโปร์
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ตุรกี
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหรัฐอเมริกา

Siri: ยกขึ้นเพื่อพูด

 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บราซิล
 • แคนาดา
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • เดนมาร์ก
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ฮ่องกง
 • อินเดีย
 • ไอร์แลนด์
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเลเซีย
 • เม็กซิโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • เกาหลีใต้
 • รัสเซีย
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • สิงคโปร์
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • ตุรกี
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหรัฐอเมริกา

Siri: การแปล

 • อังกฤษ (ออสเตรเลีย, แคนาดา, อินเดีย, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) เป็นสเปน, จีนกลาง, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, โปรตุเกส และอารบิก
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) เป็นเกาหลี
 • สเปน (สเปน, เม็กซิโก, ชิลี และสหรัฐอเมริกา) เป็นอังกฤษ, จีนกลาง, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, รัสเซีย และโปรตุเกส
 • จีนกลาง (จีนแผ่นดินใหญ่) เป็นอังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ญี่ปุ่น และเกาหลี
 • จีนกลาง (ไต้หวัน) เป็นอังกฤษ และญี่ปุ่น
 • เยอรมัน (เยอรมนี) เป็นอังกฤษ, สเปน, จีนกลาง, ฝรั่งเศส, อิตาลี, รัสเซีย และโปรตุเกส
 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) เป็นอังกฤษ, จีนกลาง, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย และโปรตุเกส
 • อิตาลี (อิตาลี) เป็นอังกฤษ, สเปน, จีนกลาง, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, รัสเซีย และโปรตุเกส
 • ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น) เป็นอังกฤษ, จีนกลาง และเกาหลี
 • รัสเซีย (รัสเซีย) เป็นอังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี และโปรตุเกส
 • โปรตุเกส (บราซิล) เป็นอังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี และรัสเซีย
 • อารบิก (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย) เป็นอังกฤษ
 • เกาหลี (เกาหลี) เป็นอังกฤษ, จีนกลาง และญี่ปุ่น

Siri: การป้อนตามคำบอกบนอุปกรณ์

 • แองกวิลลา (อังกฤษ)
 • แอนติกา (อังกฤษ)
 • อารูบา (อังกฤษ)
 • ออสเตรเลีย (อังกฤษ)
 • บาฮามาส (อังกฤษ)
 • บาร์เบโดส (อังกฤษ)
 • เบอร์มิวดา (อังกฤษ)
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (อังกฤษ)
 • แคนาดา (อังกฤษ)
 • หมู่เกาะเคย์แมน (อังกฤษ)
 • จีนแผ่นดินใหญ่ (จีนกลาง)
 • โดมินิกา (อังกฤษ)
 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
 • เยอรมนี (เยอรมัน)
 • เกรนาดา (อังกฤษ)
 • กายอานา (อังกฤษ)
 • ฮ่องกง (กวางตุ้ง)
 • อินเดีย (อังกฤษ)
 • จาเมกา (อังกฤษ)
 • ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น)
 • เม็กซิโก (สเปน)
 • มอนต์เซอร์รัต (อังกฤษ)
 • สเปน (สเปน)
 • เซนต์คิตส์และเนวิส (อังกฤษ)
 • เซนต์ลูเซีย (อังกฤษ)
 • ซินต์มาร์เติน (อังกฤษ)
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (อังกฤษ)
 • ตรินิแดดและโตเบโก (อังกฤษ)
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (อังกฤษ)
 • สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
 • สหรัฐอเมริกา (อังกฤษ, สเปน)

บริการของแบรนด์: แอปออกซิเจนในเลือด

 • อัฟกานิสถาน
 • หมู่เกาะโอลันด์
 • แอลเบเนีย
 • แอลจีเรีย
 • อันดอร์รา
 • แองโกลา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อาร์เจนตินา
 • อาร์เมเนีย
 • อารูบา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บังกลาเทศ
 • บาร์เบโดส
 • เบลารุส
 • เบลเยียม
 • เบลีซ
 • เบนิน
 • เบอร์มิวดา
 • ภูฏาน
 • โบลิเวีย
 • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 • บอตสวานา
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บรูไน
 • บัลแกเรีย
 • บูร์กินาฟาโซ
 • บุรุนดี
 • กัมพูชา
 • แคเมอรูน
 • แคนาดา
 • แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 • ชาด
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • เกาะคริสต์มาส
 • หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
 • โคลอมเบีย
 • คอโมโรส
 • คองโก - บราซาวีล
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • หมู่เกาะคุก
 • คอสตาริกา
 • โกตดิวัวร์
 • โครเอเชีย
 • คูราเซา
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • จิบูตี
 • โดมินิกา
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์
 • อียิปต์
 • เอลซัลวาดอร์
 • อิเควทอเรียลกินี
 • เอริเทรีย
 • เอสโตเนีย
 • เอสวาตีนี
 • เอธิโอเปีย
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
 • หมู่เกาะฟาโร
 • ฟิจิ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เฟรนช์เกียนา
 • เฟรนช์โปลินีเซีย
 • เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
 • กาบอง
 • แกมเบีย
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • กานา
 • ยิบรอลตาร์
 • กรีซ
 • กรีนแลนด์
 • เกรเนดา
 • กวาเดอลูป
 • กวม
 • กัวเตมาลา
 • เกิร์นซีย์
 • กินี
 • กินีบิสเซา
 • กายอานา
 • เฮติ
 • ฮอนดูรัส
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • อิรัก
 • ไอร์แลนด์
 • เกาะแมน
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาไมกา
 • ญี่ปุ่น
 • เจอร์ซีย์
 • จอร์แดน
 • คาซัคสถาน
 • เคนยา
 • คิริบาส
 • คอซอวอ
 • คูเวต
 • คีร์กีซสถาน
 • ลาว
 • ลัตเวีย
 • เลบานอน
 • เลโซโท
 • ไลบีเรีย
 • ลิเบีย
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาดากัสการ์
 • มาลาวี
 • มาเลเซีย
 • มัลดีฟส์
 • มาลี
 • มอลตา
 • หมู่เกาะมาร์แชลล์
 • มาร์ตีนิก
 • มอริเตเนีย
 • มอริเชียส
 • มายอต
 • เม็กซิโก
 • ไมโครนีเซีย
 • มอลโดวา
 • โมนาโก
 • มองโกเลีย
 • มอนเตเนโกร
 • มอนต์เซอร์รัต
 • โมร็อกโก
 • โมซัมบิก
 • เมียนมาร์
 • นามิเบีย
 • นาอูรู
 • เนปาล
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวคาลิโดเนีย
 • นิวซีแลนด์
 • ไนเจอร์
 • ไนจีเรีย
 • นีอูเอ
 • เกาะนอร์ฟอล์ก
 • นอร์ทมาซิโดเนีย
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ปากีสถาน
 • ปาเลา
 • ดินแดนปาเลสไตน์
 • ปานามา
 • ปาปัวนิวกินี
 • ปารากวัย
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เปอร์โตริโก
 • กาตาร์
 • เรอูนียง
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • รวันดา
 • ซามัว
 • ซานมารีโน
 • เซาตูเมและปรินซีปี
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซเนกัล
 • เซอร์เบีย
 • เซเชลส์
 • เซียร์ราลีโอน
 • สิงคโปร์
 • ซินต์มาร์เติน
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • โซมาเลีย
 • แอฟริกาใต้
 • เกาหลีใต้
 • เซาท์ซูดาน
 • สเปน
 • ศรีลังกา
 • เซนต์บาร์เธเลมี
 • เซนต์เฮเลนา
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์มาร์ติน
 • แซงปีแยร์และมีเกอลง
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • ซูดาน
 • ซูรินาเม
 • สฟาลบาร์และยานไมเอน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ซีเรีย
 • ไต้หวัน
 • ทาจิกิสถาน
 • แทนซาเนีย
 • ไทย
 • สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี
 • ติมอร์-เลสเต
 • โตโก
 • โตเกเลา
 • ตองกา
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตูนิเซีย
 • ตุรกี
 • เติร์กเมนิสถาน
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ตูวาลู
 • ยูกันดา
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • อุรุกวัย
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • อุซเบกิสถาน
 • วานูอาตู
 • นครรัฐวาติกัน
 • เวียดนาม
 • วาลลิสและฟุตูนา
 • เวสเทิร์นสะฮารา
 • เยเมน
 • แซมเบีย
 • ซิมบับเว

บริการของแบรนด์: การติดตามรอบเดือนพร้อมการคาดคะเนช่วงไข่ตกจากข้อมูลย้อนหลัง

 • อัฟกานิสถาน
 • หมู่เกาะโอลันด์
 • แอลเบเนีย
 • แอลจีเรีย
 • อันดอร์รา
 • แองโกลา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อาร์เจนตินา
 • อาร์เมเนีย
 • อารูบา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บังกลาเทศ
 • บาร์เบโดส
 • เบลารุส
 • เบลเยียม
 • เบลีซ
 • เบนิน
 • เบอร์มิวดา
 • ภูฏาน
 • โบลิเวีย
 • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 • บอตสวานา
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บรูไน
 • บัลแกเรีย
 • บูร์กินาฟาโซ
 • บุรุนดี
 • กัมพูชา
 • แคเมอรูน
 • แคนาดา
 • แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 • ชาด
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • เกาะคริสต์มาส
 • หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
 • โคลอมเบีย
 • คอโมโรส
 • คองโก - บราซาวีล
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • หมู่เกาะคุก
 • คอสตาริกา
 • โกตดิวัวร์
 • โครเอเชีย
 • คูราเซา
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • จิบูตี
 • โดมินิกา
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์
 • อียิปต์
 • เอลซัลวาดอร์
 • อิเควทอเรียลกินี
 • เอริเทรีย
 • เอสโตเนีย
 • เอสวาตีนี
 • เอธิโอเปีย
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
 • หมู่เกาะฟาโร
 • ฟิจิ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เฟรนช์เกียนา
 • เฟรนช์โปลินีเซีย
 • เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
 • กาบอง
 • แกมเบีย
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • กานา
 • ยิบรอลตาร์
 • กรีซ
 • กรีนแลนด์
 • เกรเนดา
 • กวาเดอลูป
 • กวม
 • กัวเตมาลา
 • เกิร์นซีย์
 • กินี
 • กินีบิสเซา
 • กายอานา
 • เฮติ
 • ฮอนดูรัส
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • อิรัก
 • ไอร์แลนด์
 • เกาะแมน
 • อิตาลี
 • จาไมกา
 • ญี่ปุ่น
 • เจอร์ซีย์
 • จอร์แดน
 • คาซัคสถาน
 • เคนยา
 • คิริบาส
 • คอซอวอ
 • คูเวต
 • คีร์กีซสถาน
 • ลาว
 • ลัตเวีย
 • เลบานอน
 • เลโซโท
 • ไลบีเรีย
 • ลิเบีย
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาดากัสการ์
 • มาลาวี
 • มาเลเซีย
 • มัลดีฟส์
 • มาลี
 • มอลตา
 • หมู่เกาะมาร์แชลล์
 • มาร์ตีนิก
 • มอริเตเนีย
 • มอริเชียส
 • มายอต
 • เม็กซิโก
 • ไมโครนีเซีย
 • โมนาโก
 • มองโกเลีย
 • มอนเตเนโกร
 • มอนต์เซอร์รัต
 • โมร็อกโก
 • โมซัมบิก
 • เมียนมาร์
 • นามิเบีย
 • นาอูรู
 • เนปาล
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวคาลิโดเนีย
 • นิวซีแลนด์
 • ไนเจอร์
 • ไนจีเรีย
 • นีอูเอ
 • เกาะนอร์ฟอล์ก
 • นอร์ทมาซิโดเนีย
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ปากีสถาน
 • ปาเลา
 • ปานามา
 • ปาปัวนิวกินี
 • ปารากวัย
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เปอร์โตริโก
 • กาตาร์
 • เรอูนียง
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • รวันดา
 • ซามัว
 • ซานมารีโน
 • เซาตูเมและปรินซีปี
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซเนกัล
 • เซอร์เบีย
 • เซเชลส์
 • เซียร์ราลีโอน
 • สิงคโปร์
 • ซินต์มาร์เติน
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • โซมาเลีย
 • แอฟริกาใต้
 • เซาท์ซูดาน
 • สเปน
 • ศรีลังกา
 • เซนต์บาร์เธเลมี
 • เซนต์เฮเลนา
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์มาร์ติน
 • แซงปีแยร์และมีเกอลง
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • ซูดาน
 • ซูรินาเม
 • สฟาลบาร์และยานไมเอน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ซีเรีย
 • ไต้หวัน
 • ทาจิกิสถาน
 • แทนซาเนีย
 • ไทย
 • สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี
 • ติมอร์-เลสเต
 • โตโก
 • โตเกเลา
 • ตองกา
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตูนิเซีย
 • เติร์กเมนิสถาน
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ตูวาลู
 • ยูกันดา
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • อุรุกวัย
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • อุซเบกิสถาน
 • วานูอาตู
 • นครรัฐวาติกัน
 • เวียดนาม
 • วาลลิสและฟุตูนา
 • เวสเทิร์นสะฮารา
 • เยเมน
 • แซมเบีย
 • ซิมบับเว

บริการของแบรนด์: ECG

 • หมู่เกาะโอลันด์
 • อันดอร์รา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อารูบา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส
 • เบลเยียม
 • เบอร์มิวดา
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บรูไน
 • บัลแกเรีย
 • แคนาดา
 • เคปเวิร์ด
 • แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • เกาะคริสต์มาส
 • หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
 • โคลอมเบีย
 • หมู่เกาะคุก
 • โครเอเชีย
 • คูราเซา
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • เอสโตเนีย
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
 • หมู่เกาะฟาโร
 • ฟิจิ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เฟรนช์เกียนา
 • เฟรนช์โปลินีเซีย
 • เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
 • กาบอง
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • ยิบรอลตาร์
 • กรีซ
 • กรีนแลนด์
 • เกรเนดา
 • กวาเดอลูป
 • กวม
 • เกิร์นซีย์
 • กินี
 • กินีบิสเซา
 • กายอานา
 • เฮติ
 • หมู่เกาะเฮิร์ดและแมกดอนัลด์
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • ไอร์แลนด์
 • เกาะแมน
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาไมกา
 • ญี่ปุ่น
 • เจอร์ซีย์
 • คูเวต
 • ลัตเวีย
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาดากัสการ์
 • มาเลเซีย
 • มัลดีฟส์
 • มาลี
 • มอลตา
 • หมู่เกาะมาร์แชลล์
 • มาร์ตีนิก
 • มอริเชียส
 • มายอต
 • เม็กซิโก
 • ไมโครนีเซีย
 • มอลโดวา
 • โมนาโก
 • มองโกเลีย
 • มอนต์เซอร์รัต
 • นาอูรู
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวคาลิโดเนีย
 • นิวซีแลนด์
 • นีอูเอ
 • เกาะนอร์ฟอล์ก
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ดินแดนปาเลสไตน์
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • หมู่เกาะพิตแคร์น
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เปอร์โตริโก
 • กาตาร์
 • เรอูนียง
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซเชลส์
 • สิงคโปร์
 • ซินต์มาร์เติน
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • แอฟริกาใต้
 • เกาหลีใต้
 • สเปน
 • เซนต์บาร์เธเลมี
 • เซนต์เฮเลนา
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์มาร์ติน
 • แซงปีแยร์และมีเกอลง
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • สฟาลบาร์และยานไมเอน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • โตเกเลา
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตุรกี
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ตูวาลู
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • นครรัฐวาติกัน
 • เวียดนาม
 • วาลลิสและฟุตูนา
 • ซิมบับเว

บริการของแบรนด์: การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ

 • หมู่เกาะโอลันด์
 • อันดอร์รา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อารูบา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส
 • เบลเยียม
 • เบอร์มิวดา
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บรูไน
 • บัลแกเรีย
 • แคนาดา
 • แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • เกาะคริสต์มาส
 • หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
 • โคลอมเบีย
 • หมู่เกาะคุก
 • โครเอเชีย
 • คูราเซา
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • เอสโตเนีย
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
 • หมู่เกาะฟาโร
 • ฟิจิ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เฟรนช์เกียนา
 • เฟรนช์โปลินีเซีย
 • เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
 • กาบอง
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • ยิบรอลตาร์
 • กรีซ
 • กรีนแลนด์
 • เกรเนดา
 • กวาเดอลูป
 • กวม
 • เกิร์นซีย์
 • กินี
 • กินีบิสเซา
 • กายอานา
 • เฮติ
 • หมู่เกาะเฮิร์ดและแมกดอนัลด์
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • ไอร์แลนด์
 • เกาะแมน
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาไมกา
 • ญี่ปุ่น
 • เจอร์ซีย์
 • คูเวต
 • ลัตเวีย
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาดากัสการ์
 • มาเลเซีย
 • มัลดีฟส์
 • มาลี
 • มอลตา
 • หมู่เกาะมาร์แชลล์
 • มาร์ตีนิก
 • มอริเชียส
 • มายอต
 • เม็กซิโก
 • ไมโครนีเซีย
 • มอลโดวา
 • โมนาโก
 • มองโกเลีย
 • มอนต์เซอร์รัต
 • นาอูรู
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวคาลิโดเนีย
 • นิวซีแลนด์
 • นีอูเอ
 • เกาะนอร์ฟอล์ก
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • หมู่เกาะพิตแคร์น
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เปอร์โตริโก
 • กาตาร์
 • เรอูนียง
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซเชลส์
 • สิงคโปร์
 • ซินต์มาร์เติน
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • เกาะเซาท์ จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • แอฟริกาใต้
 • เกาหลีใต้
 • สเปน
 • เซนต์บาร์เธเลมี
 • เซนต์เฮเลนา
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์มาร์ติน
 • แซงปีแยร์และมีเกอลง
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • สฟาลบาร์และยานไมเอน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • โตเกเลา
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตุรกี
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ตูวาลู
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • นครรัฐวาติกัน
 • เวียดนาม
 • วาลลิสและฟุตูนา
 • ซิมบับเว

บริการของแบรนด์: ประวัติภาวะ AFib

 • หมู่เกาะโอลันด์
 • อันดอร์รา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อารูบา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส
 • เบลเยียม
 • เบอร์มิวดา
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บรูไน
 • บัลแกเรีย
 • แคนาดา
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • ชิลี
 • เกาะคริสต์มาส
 • หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
 • หมู่เกาะคุก
 • โครเอเชีย
 • คูราเซา
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • เอสโตเนีย
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
 • หมู่เกาะฟาโร
 • ฟิจิ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เฟรนช์เกียนา
 • เฟรนช์โปลินีเซีย
 • เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
 • กาบอง
 • แกมเบีย
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • ยิบรอลตาร์
 • กรีซ
 • กรีนแลนด์
 • เกรเนดา
 • กวาเดอลูป
 • กวม
 • เกิร์นซีย์
 • กินี
 • กินีบิสเซา
 • กายอานา
 • เฮติ
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินโดนีเซีย
 • อิรัก
 • ไอร์แลนด์
 • เกาะแมน
 • อิตาลี
 • จาไมกา
 • เจอร์ซีย์
 • คูเวต
 • ลัตเวีย
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาดากัสการ์
 • มัลดีฟส์
 • มาลี
 • มอลตา
 • หมู่เกาะมาร์แชลล์
 • มาร์ตีนิก
 • มอริเชียส
 • มายอต
 • เม็กซิโก
 • ไมโครนีเซีย
 • โมนาโก
 • มองโกเลีย
 • มอนต์เซอร์รัต
 • นาอูรู
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวคาลิโดเนีย
 • นิวซีแลนด์
 • นีอูเอ
 • เกาะนอร์ฟอล์ก
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เปอร์โตริโก
 • กาตาร์
 • เรอูนียง
 • โรมาเนีย
 • เซเชลส์
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • เซนต์บาร์เธเลมี
 • เซนต์เฮเลนา
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์มาร์ติน
 • แซงปีแยร์และมีเกอลง
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • สฟาลบาร์และยานไมเอน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • โตเกเลา
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ตูวาลู
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • นครรัฐวาติกัน
 • เวียดนาม
 • วาลลิสและฟุตูนา
 • ซิมบับเว

บริการของแบรนด์: ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน

 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อาร์เจนตินา
 • อารูบา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส
 • เบลเยียม
 • เบอร์มิวดา
 • โบลิเวีย
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บัลแกเรีย
 • แคนาดา
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • โคลอมเบีย
 • คอสตาริกา
 • โครเอเชีย
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์
 • เอลซัลวาดอร์
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ยิบรอลตาร์
 • กรีซ
 • เกรเนดา
 • กวาเดอลูป
 • กวม
 • กัวเตมาลา
 • เกิร์นซีย์
 • กินี
 • กายอานา
 • ฮอนดูรัส
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • ไอร์แลนด์
 • เกาะแมน
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาเมกา
 • ญี่ปุ่น
 • เจอร์ซีย์
 • คาซัคสถาน
 • คูเวต
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาเลเซีย
 • มาร์ตีนิก
 • มายอต
 • เม็กซิโก
 • โมนาโก
 • มอนต์เซอร์รัต
 • โมร็อกโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นิการากัว
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ปานามา
 • ปารากวัย
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เปอร์โตริโก
 • กาตาร์
 • เรอูนียง
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • เซนต์บาร์เธเลมี
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • สิงคโปร์
 • ซินต์มาร์เติน
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • แอฟริกาใต้
 • เกาหลีใต้
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตุรกี
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • อุรุกวัย
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • เวียดนาม

บริการของแบรนด์: การตั้งค่าครอบครัว

 • ออสเตรเลีย
 • บาห์เรน
 • แคนาดา
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ฮ่องกง
 • ญี่ปุ่น
 • คูเวต
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • สิงคโปร์
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา

บริการของแบรนด์: วอล์คกี้ทอล์คกี้

 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อาร์เจนตินา
 • อารูบา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส
 • เบลเยียม
 • เบอร์มิวดา
 • โบลิเวีย
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บัลแกเรีย
 • แคนาดา
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • ชิลี
 • โคลอมเบีย
 • คอสตาริกา
 • โครเอเชีย
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์
 • เอลซัลวาดอร์
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ยิบรอลตาร์
 • กรีซ
 • เกรเนดา
 • กวาเดอลูป
 • กวม
 • กัวเตมาลา
 • กายอานา
 • ฮอนดูรัส
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • ไอร์แลนด์
 • เกาะแมน
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาเมกา
 • ญี่ปุ่น
 • เจอร์ซีย์
 • คาซัคสถาน
 • คูเวต
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาเลเซีย
 • มาร์ตีนิก
 • มายอต
 • เม็กซิโก
 • โมนาโก
 • มอนต์เซอร์รัต
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นิการากัว
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ปานามา
 • ปารากวัย
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เปอร์โตริโก
 • กาตาร์
 • เกาะเรอูนียง
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • แอฟริกาใต้
 • เกาหลีใต้
 • สเปน
 • เซนต์บาร์เธเลมี
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • ซินต์มาร์เติน
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตุรกี
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • สหราชอาณาจักร
 • ยูเครน
 • อุรุกวัย
 • สหรัฐอเมริกา
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • เวียดนาม

บริการของแบรนด์: News

 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา

บริการของแบรนด์: การขีดเขียนข้อความ

 • กวางตุ้ง (ฮ่องกง)
 • อังกฤษ (ออสเตรเลีย)
 • อังกฤษ (แคนาดา)
 • อังกฤษ (อินเดีย)
 • อังกฤษ (สิงคโปร์)
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
 • ฝรั่งเศส (เบลเยียม)
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
 • ฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์)
 • เยอรมัน (ออสเตรีย)
 • เยอรมัน (เยอรมนี)
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)
 • อิตาลี
 • จีนกลาง (จีนแผ่นดินใหญ่)
 • จีนกลาง (ไต้หวัน)
 • สเปน (ละตินอเมริกา)
 • สเปน (เม็กซิโก)
 • สเปน (สเปน)

บริการของแบรนด์: การป้อนตามคำบอก

 • แองกวิลลา (อังกฤษ)
 • แอนติกาและบาร์บูดา (อังกฤษ)
 • อารูบา (อังกฤษ)
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • บาฮามาส (อังกฤษ)
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส (อังกฤษ)
 • เบลเยียม(ดัตช์, ฝรั่งเศส),
 • เบอร์มิวดา (อังกฤษ)
 • โบลิเวีย (สเปน)
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (อังกฤษ)
 • แคนาดา (ฝรั่งเศส, อังกฤษ)
 • หมู่เกาะเคย์แมน (อังกฤษ)
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่ (จีนกลาง)
 • โคลอมเบีย
 • คอสตาริกา(สเปน)
 • โครเอเชีย
 • ไซปรัส (กรีก)
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา(อังกฤษ)
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์
 • เอลซัลวาดอร์
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • เกรเนดา(อังกฤษ)
 • กัวเตมาลา (สเปน)
 • กายอานา (อังกฤษ)
 • ฮอนดูรัส (สเปน)
 • ฮ่องกง (กวางตุ้ง)
 • ฮังการี
 • อินเดีย (อังกฤษ, ฮินดี)
 • อินโดนีเซีย
 • อิสราเอล (ฮีบรู)
 • อิตาลี
 • จาเมกา(อังกฤษ)
 • ญี่ปุ่น
 • คูเวต (อารบิก)
 • ลักเซมเบิร์ก (เยอรมัน, ฝรั่งเศส)
 • มาเก๊า (กวางตุ้ง)
 • มาเลเซีย
 • เม็กซิโก (สเปน)
 • มอนต์เซอร์รัต (อังกฤษ)
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นิการากัว(สเปน)
 • นอร์เวย์
 • โอมาน(อารบิก)
 • ปานามา (สเปน)
 • ปารากวัย (สเปน)
 • เปรู (สเปน)
 • ฟิลิปปินส์ (อังกฤษ)
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • กาตาร์(อารบิก)
 • เกาหลีใต้
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • ซาอุดีอาระเบีย (อารบิก)
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • แอฟริกาใต้ (อังกฤษ)
 • สเปน (สเปน, คาตาลัน)
 • เซนต์คิตส์และเนวิส (อังกฤษ)
 • เซนต์ลูเซีย (อังกฤษ)
 • ซินต์มาร์เติน (อังกฤษ)
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (อังกฤษ)
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์ (เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี)
 • ไต้หวัน (จีนกลาง)
 • ไทย
 • ตรินิแดดและโตเบโก (อังกฤษ)
 • ตุรกี
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (อังกฤษ)
 • สหราชอาณาจักร
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อารบิก)
 • อุรุกวัย (สเปน)
 • สหรัฐอเมริกา
 • เวียดนาม

บริการของแบรนด์: บัตรประจำตัวนักศึกษา

 • สหรัฐอเมริกา

บริการของแบรนด์: วิทยุ

 • แอลจีเรีย
 • แองโกลา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อาร์เจนตินา
 • อาร์เมเนีย
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส
 • เบลารุส
 • เบลเยียม
 • เบลีซ
 • เบนิน
 • เบอร์มิวดา
 • ภูฏาน
 • โบลิเวีย
 • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 • บอตสวานา
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บัลแกเรีย
 • กัมพูชา
 • แคเมอรูน
 • แคนาดา
 • เคปเวิร์ด
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • ชาด
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • โคลอมเบีย
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • สาธารณรัฐคองโก
 • คอสตาริกา
 • โกตดิวัวร์
 • โครเอเชีย
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์
 • อียิปต์
 • เอลซัลวาดอร์
 • เอสโตเนีย
 • เอสวาตีนี
 • ฟิจิ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • กาบอง
 • แกมเบีย
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • กานา
 • กรีซ
 • เกรเนดา
 • กัวเตมาลา
 • กินีบิสเซา
 • กายอานา
 • ฮอนดูรัส
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • อิรัก
 • ไอร์แลนด์
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาเมกา
 • ญี่ปุ่น
 • จอร์แดน
 • คาซัคสถาน
 • เคนยา
 • คอซอวอ
 • คูเวต
 • คีร์กีซสถาน
 • ลาว
 • ลัตเวีย
 • เลบานอน
 • ไลบีเรีย
 • ลิเบีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาดากัสการ์
 • มาลาวี
 • มาเลเซีย
 • มัลดีฟส์
 • มาลี
 • มอลตา
 • มอริเตเนีย
 • มอริเชียส
 • เม็กซิโก
 • ไมโครนีเซีย
 • มอลโดวา
 • มองโกเลีย
 • มอนเตเนโกร
 • มอนต์เซอร์รัต
 • โมร็อกโก
 • โมซัมบิก
 • เมียนมาร์ (พม่า)
 • นามิเบีย
 • นาอูรู
 • เนปาล
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นิการากัว
 • ไนเจอร์
 • ไนจีเรีย
 • นอร์ทมาซิโดเนีย
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ปานามา
 • ปาปัวนิวกินี
 • ปารากวัย
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • กาตาร์
 • เกาหลีใต้
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • รวันดา
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซเนกัล
 • เซอร์เบีย
 • เซเชลส์
 • เซียร์ราลีโอน
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • ศรีลังกา
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • ซูรินาเม
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ทาจิกิสถาน
 • แทนซาเนีย
 • ไทย
 • ตองกา
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตูนิเซีย
 • ตุรกี
 • เติร์กเมนิสถาน
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ยูกันดา
 • สหราชอาณาจักร
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • อุรุกวัย
 • สหรัฐอเมริกา
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • อุซเบกิสถาน
 • วานูอาตู
 • เวเนซุเอลา
 • เวียดนาม
 • เยเมน
 • แซมเบีย
 • ซิมบับเว

บริการของแบรนด์: ดัชนีคุณภาพอากาศ

 • แคนาดา
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • อินเดีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เม็กซิโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • สิงคโปร์
 • เกาหลีใต้
 • สเปน
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา

บริการของแบรนด์: VoiceOver

 • อารบิก
 • กวางตุ้ง (ฮ่องกง)
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดัตช์
 • อังกฤษ(ออสเตรเลีย)
 • อังกฤษ (ไอร์แลนด์)
 • อังกฤษ (แอฟริกาใต้)
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
 • ฟินแลนด์
 • เฟลมิช (เบลเยียม)
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
 • เยอรมัน
 • กรีก
 • ฮีบรู
 • ฮินดี
 • ฮังการี
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • จีนกลาง (จีนแผ่นดินใหญ่)
 • จีนกลาง (ไต้หวัน)
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • สโลวัก
 • สเปน(เม็กซิโก)
 • สเปน (สเปน)
 • สวีเดน
 • ไทย
 • ตุรกี

บริการของแบรนด์: การโทรฉุกเฉินทั่วโลก1
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางไปยังประเทศและภูมิภาคต่อไปนี้

 • แอลเบเนีย
 • อเมริกันซามัว2
 • อันดอร์รา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อาร์เจนตินา2
 • อาร์เมเนีย2
 • อารูบา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส
 • เบลารุส2
 • เบลเยียม2
 • เบลีซ
 • เบอร์มิวดา
 • โบแนเรอ
 • บราซิล2
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บัลแกเรีย2
 • แคนาดา
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • ชิลี2
 • โคลอมเบีย2
 • หมู่เกาะคุก
 • คอสตาริกา
 • โครเอเชีย
 • คูราเซา
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • เอกวาดอร์2
 • เอสโตเนีย
 • ฟิจิ2
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส2
 • เฟรนช์เกียนา2
 • เฟรนช์โปลินีเซีย2
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี2
 • กรีซ
 • กรีนแลนด์
 • เกรเนดา
 • กวาเดอลูป2
 • กวม
 • เกิร์นซีย์
 • กายอานา
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินโดนีเซีย2
 • ไอร์แลนด์
 • เกาะแมน
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาเมกา
 • ญี่ปุ่น2
 • เจอร์ซีย์
 • จอร์แดน2
 • คาซัคสถาน2
 • คูเวต2
 • ลัตเวีย
 • เลบานอน2
 • ลิกเตนสไตน์2
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาเลเซีย2
 • มอลตา
 • มาร์ตีนิก2
 • มอริเชียส2
 • เม็กซิโก
 • มอลโดวา
 • โมนาโก
 • มอนต์เซอร์รัต
 • มอนเตเนโกร2
 • โมร็อกโก
 • เมียนมาร์ (พม่า)2
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์2
 • นิการากัว
 • นอร์เวย์
 • โอมาน2
 • ปานามา
 • ปารากวัย
 • เปรู
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เปอร์โตริโก
 • เรอูนียง 2
 • โรมาเนีย2
 • รัสเซีย
 • รวันดา2
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซอร์เบีย
 • เซเชลส์
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย2
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • แอฟริกาใต้2
 • เกาหลีใต้
 • สเปน
 • เซนต์บาร์เธเลมี
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์มาร์ติน
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • ซูรินาเม
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์2
 • ไต้หวัน
 • ตองกา2
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตุรกี
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ยูกันดา2
 • สหราชอาณาจักร2
 • สหรัฐอเมริกา
 • อุรุกวัย2
 • วานูอาตู

Apple Music: Apple Music

 • แอลจีเรีย
 • แองโกลา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อาร์เจนตินา
 • อาร์เมเนีย
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส
 • เบลารุส
 • เบลเยียม
 • เบลีซ
 • เบนิน
 • เบอร์มิวดา
 • ภูฏาน
 • โบลิเวีย
 • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 • บอตสวานา
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บัลแกเรีย
 • กัมพูชา
 • แคเมอรูน
 • แคนาดา
 • เคปเวิร์ด
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • ชาด
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • โคลอมเบีย
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • สาธารณรัฐคองโก
 • คอสตาริกา
 • โกตดิวัวร์
 • โครเอเชีย
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์
 • อียิปต์
 • เอลซัลวาดอร์
 • เอสโตเนีย
 • เอสวาตีนี
 • ฟิจิ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • กาบอง
 • แกมเบีย
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • กานา
 • กรีซ
 • เกรเนดา
 • กัวเตมาลา
 • กินีบิสเซา
 • กายอานา
 • ฮอนดูรัส
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • อิรัก
 • ไอร์แลนด์
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาเมกา
 • ญี่ปุ่น
 • จอร์แดน
 • คาซัคสถาน
 • เคนยา
 • คอซอวอ
 • คูเวต
 • คีร์กีซสถาน
 • ลาว
 • ลัตเวีย
 • เลบานอน
 • ไลบีเรีย
 • ลิเบีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาดากัสการ์
 • มาลาวี
 • มาเลเซีย
 • มัลดีฟส์
 • มาลี
 • มอลตา
 • มอริเตเนีย
 • มอริเชียส
 • เม็กซิโก
 • ไมโครนีเซีย
 • มอลโดวา
 • มองโกเลีย
 • มอนเตเนโกร
 • มอนต์เซอร์รัต
 • โมร็อกโก
 • โมซัมบิก
 • เมียนมาร์ (พม่า)
 • นามิเบีย
 • นาอูรู
 • เนปาล
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นิการากัว
 • ไนเจอร์
 • ไนจีเรีย
 • นอร์ทมาซิโดเนีย
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ปานามา
 • ปาปัวนิวกินี
 • ปารากวัย
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • กาตาร์
 • เกาหลีใต้
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • รวันดา
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซเนกัล
 • เซอร์เบีย
 • เซเชลส์
 • เซียร์ราลีโอน
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • ศรีลังกา
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • ซูรินาเม
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ทาจิกิสถาน
 • แทนซาเนีย
 • ไทย
 • ตองกา
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตูนิเซีย
 • ตุรกี
 • เติร์กเมนิสถาน
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ยูกันดา
 • สหราชอาณาจักร
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • อุรุกวัย
 • สหรัฐอเมริกา
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • อุซเบกิสถาน
 • วานูอาตู
 • เวเนซุเอลา
 • เวียดนาม
 • เยเมน
 • แซมเบีย
 • ซิมบับเว

หนังสือเสียง: หนังสือเสียง

 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • แคนาดา
 • เดนมาร์ก
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ลักเซมเบิร์ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • โปรตุเกส
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา

พ็อดคาสท์: พ็อดคาสท์

 • อัฟกานิสถาน
 • แอลเบเนีย
 • แอลจีเรีย
 • แองโกลา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อาร์เจนตินา
 • อาร์เมเนีย
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • บาฮามาส
 • บาห์เรน
 • บาร์เบโดส
 • เบลารุส
 • เบลเยียม
 • เบลีซ
 • เบนิน
 • เบอร์มิวดา
 • ภูฏาน
 • โบลิเวีย
 • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 • บอตสวานา
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บรูไน
 • บัลแกเรีย
 • บูร์กินาฟาโซ
 • กัมพูชา
 • แคเมอรูน
 • แคนาดา
 • เคปเวิร์ด
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • ชาด
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • โคลอมเบีย
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • สาธารณรัฐคองโก
 • คอสตาริกา
 • โกตดิวัวร์
 • โครเอเชีย
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เอกวาดอร์
 • อียิปต์
 • เอลซัลวาดอร์
 • เอสโตเนีย
 • เอสวาตีนี
 • ฟิจิ
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • กาบอง
 • แกมเบีย
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • กานา
 • กรีซ
 • เกรเนดา
 • กัวเตมาลา
 • กินีบิสเซา
 • กายอานา
 • ฮอนดูรัส
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • อิรัก
 • ไอร์แลนด์
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาเมกา
 • ญี่ปุ่น
 • จอร์แดน
 • คาซัคสถาน
 • เคนยา
 • คอซอวอ
 • คูเวต
 • คีร์กีซสถาน
 • ลาว
 • ลัตเวีย
 • เลบานอน
 • ไลบีเรีย
 • ลิเบีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาดากัสการ์
 • มาลาวี
 • มาเลเซีย
 • มัลดีฟส์
 • มาลี
 • มอลตา
 • มอริเตเนีย
 • มอริเชียส
 • เม็กซิโก
 • ไมโครนีเซีย
 • มอลโดวา
 • มองโกเลีย
 • มอนเตเนโกร
 • มอนต์เซอร์รัต
 • โมร็อกโก
 • โมซัมบิก
 • เมียนมาร์ (พม่า)
 • นามิเบีย
 • นาอูรู
 • เนปาล
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นิการากัว
 • ไนเจอร์
 • ไนจีเรีย
 • นอร์ทมาซิโดเนีย
 • นอร์เวย์
 • โอมาน
 • ปากีสถาน
 • ปาเลา
 • ปานามา
 • ปาปัวนิวกินี
 • ปารากวัย
 • เปรู
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • กาตาร์
 • เกาหลีใต้
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • รวันดา
 • เซาตูเมและปรินซีปี
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซเนกัล
 • เซอร์เบีย
 • เซเชลส์
 • เซียร์ราลีโอน
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • ศรีลังกา
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • ซูรินาเม
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ทาจิกิสถาน
 • แทนซาเนีย
 • ไทย
 • ตองกา
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตูนิเซีย
 • ตุรกี
 • เติร์กเมนิสถาน
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • ยูกันดา
 • สหราชอาณาจักร
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • อุรุกวัย
 • สหรัฐอเมริกา
 • อุซเบกิสถาน
 • วานูอาตู
 • เวเนซุเอลา
 • เวียดนาม
 • เยเมน
 • แซมเบีย
 • ซิมบับเว

แอปกระเป๋าสตางค์ Apple: Apple Pay

 • อาร์เจนตินา
 • อาร์เมเนีย
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • อาเซอร์ไบจาน
 • บาห์เรน
 • เบลารุส
 • เบลเยียม
 • บราซิล
 • บัลแกเรีย
 • แคนาดา
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • โคลอมเบีย
 • คอสตาริกา
 • โครเอเชีย
 • ไซปรัส
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • หมู่เกาะฟาโร
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • จอร์เจีย
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • กรีนแลนด์
 • เกิร์นซีย์
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • เกาะแมน
 • อิสราเอล
 • ญี่ปุ่น
 • เจอร์ซีย์
 • คาซัคสถาน
 • ลัตเวีย
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาเลเซีย
 • มอลตา
 • เม็กซิโก
 • มอลโดวา
 • โมนาโก
 • มอนเตเนโกร
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • ปาเลสไตน์
 • เปรู
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • กาตาร์
 • โรมาเนีย
 • ซานมารีโน
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • เซอร์เบีย
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • นครรัฐวาติกัน

แอปกระเป๋าสตางค์ Apple: Apple Card

 • สหรัฐอเมริกา

แอปกระเป๋าสตางค์ Apple: Apple Cash

 • สหรัฐอเมริกา

แอปกระเป๋าสตางค์ Apple: ใบขับขี่และบัตรประจำตัวของรัฐ3

 • รัฐแอริโซนา
 • รัฐแมรีแลนด์

แอปกระเป๋าสตางค์ Apple: โดยสาร

 • ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • ฮ่องกง
 • ญี่ปุ่น
 • เกาสง ไต้หวัน
 • ลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
 • มินสก์ เบลารุส
 • รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • เจอร์ซีย์
 • คาซัคสถาน
 • พอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน
 • ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
 • สิงคโปร์
 • สกัวเนอ สวีเดน
 • ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
 • ตุรกุ ฟินแลนด์
 • แวนคูเวอร์ แคนาดา
 • วอชิงตัน ดีซี

แอปแผนที่ของ Apple: การนำทาง: ใกล้เคียง

 • อาร์เจนตินา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บราซิล
 • แคนาดา
 • ชิลี
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • โครเอเชีย
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • เอลซัลวาดอร์
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • มาเก๊า
 • เม็กซิโก
 • มอนต์เซอร์รัต
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • ฟิลิปปินส์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เกาหลีใต้
 • รัสเซีย
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • สิงคโปร์
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • ตุรกี
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • เวียดนาม

แอปแผนที่ของ Apple: การนำทาง: เส้นทาง

 • แอลเบเนีย
 • แอลจีเรีย
 • แองโกลา
 • เบลารุส
 • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 • บูร์กินาฟาโซ
 • สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 • ชิลี
 • คองโก
 • สาธารณรัฐคองโก
 • เฟรนช์เกียนา
 • เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
 • กาบอง
 • กินีบิสเซา
 • อินโดนีเซีย
 • คิริบาส
 • มอริเตเนีย
 • มอนเตเนโกร
 • โมซัมบิก
 • เกาะนอร์ฟอล์ก
 • นอร์ทมาซิโดเนีย
 • ฟิลิปปินส์
 • เซอร์เบีย
 • สฟาลบาร์และยานไมเอน
 • แทนซาเนีย
 • เวียดนาม

แอปแผนที่ของ Apple: การนำทาง: เลี้ยวต่อเลี้ยว

 • หมู่เกาะโอลันด์
 • อันดอร์รา
 • แองกวิลลา
 • แอนติกาและบาร์บูดา
 • อาร์เจนตินา
 • อารูบา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • บาฮามาส
 • บาร์เบโดส
 • เบลเยียม
 • เบอร์มิวดา
 • บราซิล
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • บรูไน
 • บัลแกเรีย
 • แคนาดา
 • แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์
 • หมู่เกาะเคย์แมน
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • โครเอเชีย
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • โดมินิกา
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • อียิปต์
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ยิบรอลตาร์
 • กรีซ
 • เกรเนดา
 • กวาเดอลูป
 • เฮติ
 • ฮ่องกง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินเดีย
 • ไอร์แลนด์
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • จาไมกา
 • ญี่ปุ่น
 • ลัตเวีย
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาเก๊า
 • มาเลเซีย
 • มอลตา
 • มาร์ตีนิก
 • เม็กซิโก
 • โมนาโก
 • มอนต์เซอร์รัต
 • โมร็อกโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • ดินแดนปาเลสไตน์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • เกาหลีใต้
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • ซานมารีโน
 • สิงคโปร์
 • ซินต์มาร์เติน
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • แอฟริกาใต้
 • สเปน
 • เซนต์บาร์เธเลมี
 • เซนต์คิตส์และเนวิส
 • เซนต์ลูเซีย
 • เซนต์มาร์ติน
 • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • ตุรกี
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
 • สหราชอาณาจักร
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • อุรุกวัย
 • สหรัฐอเมริกา
 • นครรัฐวาติกัน

แอปแผนที่ Apple: การปั่นจักรยาน

 • รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา
 • บาร์เซโลนา สเปน
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
 • รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา
 • ญี่ปุ่น
 • รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา
 • ลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
 • รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเมน สหรัฐอเมริกา
 • รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา
 • มอนทรีออล แคนาดา
 • รัฐเนบราสกา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนอร์ทดาโคตา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา
 • ซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
 • ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
 • รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเซาท์ดาโคตา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
 • โทรอนโต แคนาดา
 • รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
 • แวนคูเวอร์ แคนาดา
 • รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วอชิงตัน ดีซี
 • รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • รัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา

แอปแผนที่ Apple: โดยสาร

 • รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บูดาเปสต์ ฮังการี
 • รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา
 • เดนมาร์ก
 • เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
 • ฝรั่งเศส
 • รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
 • เยอรมนี
 • รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • ฮ่องกง
 • ไอซ์แลนด์
 • รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา
 • ลิสบอน โปรตุเกส
 • รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
 • ลักเซมเบิร์ก
 • รัฐเมน สหรัฐอเมริกา
 • มะนิลา ฟิลิปปินส์
 • รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 • เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก
 • รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเนบราสกา สหรัฐอเมริกา
 • เนเธอร์แลนด์
 • รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • นิวซีแลนด์
 • รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนอร์ทดาโคตา สหรัฐอเมริกา
 • นอร์เวย์
 • รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปราก เช็กเกีย
 • รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา
 • รีโอเดจาเนโร บราซิล
 • โรม อิตาลี
 • เซาเปาโล บราซิล
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเซาท์ดาโคตา สหรัฐอเมริกา
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
 • สหราชอาณาจักร
 • รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วอชิงตัน ดีซี
 • รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • รัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา

แอปแผนที่ Apple: โดยสารแบบเรียลไทม์

 • แอดิเลด ออสเตรเลีย
 • รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
 • ออคแลนด์ นิวซีแลนด์
 • ออสติน รัฐเทกซัส
 • บัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา
 • บาร์เซโลนา สเปน
 • ปักกิ่ง จีนแผ่นดินใหญ่
 • เบลเยียม
 • บริสเบน ออสเตรเลีย
 • เบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์
 • รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา
 • แคนเบอร์รา ออสเตรเลีย
 • ไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์
 • รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • ดัลลัส รัฐเทกซัส
 • อังกฤษ
 • ฟินแลนด์
 • รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
 • ฟอร์ตเวิร์ท รัฐเทกซัส
 • กวางโจว จีนแผ่นดินใหญ่
 • รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • ฮ่องกง
 • ฮิวสตัน รัฐเทกซัส
 • รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา
 • ลาสเวกัส รัฐเนวาดา
 • มาดริด สเปน
 • รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 • เมลเบิร์น ออสเตรเลีย
 • รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
 • มินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา
 • รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
 • เนเธอร์แลนด์
 • นอร์เวย์
 • รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
 • โอคลาโฮมาซิตี้ สหรัฐอเมริกา
 • รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ออสโล นอร์เวย์
 • รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปราก เช็กเกีย
 • ซานอันโตนิโอ รัฐเทกซัส
 • สกอตแลนด์
 • ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน
 • เซี่ยงไฮ้ จีนแผ่นดินใหญ่
 • เซินเจิ้น จีนแผ่นดินใหญ่
 • รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
 • เซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี
 • สวีเดน
 • ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
 • ไต้หวัน
 • รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
 • ทัลซา สหรัฐอเมริกา
 • รัฐเวอร์จิเนีย
 • วอชิงตัน ดีซี
 • รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • เวลลิงตัน นิวซีแลนด์
 • รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

คีย์บอร์ด QuickType: ภาษา

 • จีน (ตัวย่อ)
 • อังกฤษ (ออสเตรเลีย)
 • อังกฤษ (แคนาดา)
 • อังกฤษ (อินเดีย)
 • อังกฤษ (สิงคโปร์)
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
 • ฝรั่งเศส (เบลเยียม)
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
 • ฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์)
 • เยอรมัน
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
 • สเปน (ลาตินอเมริกา)
 • สเปน (เม็กซิโก)
 • สเปน (สเปน)

คีย์บอร์ด QuickType: การแก้ไขข้อความอัตโนมัติ

 • จีน (ตัวย่อ)
 • อังกฤษ (ออสเตรเลีย)
 • อังกฤษ (แคนาดา)
 • อังกฤษ (อินเดีย)
 • อังกฤษ (สิงคโปร์)
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
 • ฝรั่งเศส (เบลเยียม)
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
 • ฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์)
 • เยอรมัน
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
 • สเปน (ลาตินอเมริกา)
 • สเปน (เม็กซิโก)
 • สเปน (สเปน)

คีย์บอร์ด QuickType: QuickPath

 • จีน (ตัวย่อ)
 • อังกฤษ (ออสเตรเลีย)
 • อังกฤษ (แคนาดา)
 • อังกฤษ (อินเดีย)
 • อังกฤษ (สิงคโปร์)
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
 • ฝรั่งเศส (เบลเยียม)
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
 • ฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์)
 • เยอรมัน
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
 • สเปน (ลาตินอเมริกา)
 • สเปน (เม็กซิโก)
 • สเปน (สเปน)

ข้อความ: ความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร

 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • นิวซีแลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา