Pin Apple Watch

Thông Tin Về Pin Của Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 được thiết kế dành cho những vận động viên thể thao sức bền, nhà thám hiểm ngoài trời và người đam mê thể thao dưới nước, những người cần thời lượng pin dài để thi đấu và khám phá. Vì vậy, chúng tôi đã tối ưu mọi khía cạnh của Apple Watch Ultra 2 để ưu tiên thời lượng pin. Và bởi mỗi người sẽ sử dụng Apple Watch Ultra 2 theo một cách riêng, chúng tôi cũng đã thử nghiệm một vài chỉ số khác.

Thử nghiệm thời lượng pin cho Apple Watch Ultra 2 do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 bằng cách ghép đôi Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) phiên bản tiền sản xuất với iPhone; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, phạm vi bao phủ của sóng di động, cấu hình, và nhiều yếu tố khác; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Pin Dùng Cả Ngày

Lên đến 36 giờ
Lên đến 72 giờ ở Chế Độ Nguồn Điện Thấp

Thời lượng pin dùng cả ngày được tính dựa trên tình huống sử dụng sau đây: 180 lần xem giờ, 180 thông báo, 90 phút sử dụng ứng dụng, và một lần tập luyện 60 phút có phát nhạc từ Apple Watch qua Bluetooth trong chu kỳ 36 giờ; mức sử dụng Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) bao gồm tổng cộng 8 giờ kết nối LTE và 28 giờ kết nối với iPhone qua Bluetooth trong chu kỳ 36 giờ. Thời lượng pin ở Chế Độ Nguồn Điện Thấp được tính dựa trên tình huống sử dụng sau đây: 360 lần xem giờ, 360 thông báo, 180 phút sử dụng ứng dụng, và hai lần tập luyện 60 phút có phát nhạc từ Apple Watch qua Bluetooth trong chu kỳ 72 giờ; mức sử dụng Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) bao gồm kết nối LTE khi có nhu cầu và 60 giờ kết nối với iPhone qua Bluetooth trong chu kỳ 72 giờ. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 bằng cách ghép đôi Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) phiên bản tiền sản xuất với iPhone; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, cấu hình, mạng di động, cường độ tín hiệu, và nhiều yếu tố khác; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Tập Luyện

Lên đến 35 giờ tập luyện ngoài trời với GPS và LTE ở Chế Độ Nguồn Điện Thấp, có tần suất đọc chỉ số nhịp tim và sử dụng GPS ít hơn

Lên đến 17 giờ tập luyện ngoài trời với GPS và LTE ở Chế Độ Nguồn Điện Thấp

Lên đến 12 giờ tập luyện ngoài trời với GPS

Đã thử nghiệm khi bật cảm biến nhịp tim trong suốt thời gian tập. Thử nghiệm tập luyện ngoài trời với GPS và LTE ở Chế Độ Nguồn Điện Thấp có đọc chỉ số nhịp tim và GPS ít hơn, tập luyện ngoài trời với GPS và LTE ở Chế Độ Nguồn Điện Thấp, và tập luyện ngoài trời với GPS được thực hiện khi không ghép đôi với iPhone. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 sử dụng Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) phiên bản tiền sản xuất; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, cấu hình, mạng di động, cường độ tín hiệu, và nhiều yếu tố khác; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Sạc

Khoảng 1 giờ đạt 80%

Khoảng 1,5 giờ đạt 100%

Thời gian sạc là từ 0-80% và 0-100% bằng cách sử dụng Cáp Sạc Nhanh Từ Tính USB-C của Apple Watch đi kèm. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 bằng cách ghép đôi Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) phiên bản tiền sản xuất với iPhone; tất cả các thiết bị được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành, Cáp Sạc Nhanh Từ Tính USB-C của Apple Watch (Phiên bản A2515), và Bộ Tiếp Hợp Nguồn USB-C 20W của Apple (Phiên bản A2305). Thời gian sạc thay đổi tùy thuộc vào khu vực, chế độ cài đặt, và các yếu tố môi trường; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Nghe Nhạc

Lên đến 20 giờ phát nhạc từ kho lưu trữ của Apple Watch

Đã thử nghiệm với việc phát nhạc từ Apple Watch qua Bluetooth. Việc phát nhạc từ kho lưu trữ của Apple Watch được thử nghiệm khi kết nối với iPhone qua Bluetooth. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 bằng phiên bản tiền sản xuất của Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular); tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, cấu hình, mạng di động, cường độ tín hiệu, cài đặt chất lượng truyền phát và nhiều yếu tố khác; kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Thông Tin Về Pin Của Apple Watch Series 9

Apple Watch nhiều công năng đến mức bạn sẽ muốn đeo cả ngày. Vì vậy, chúng tôi đã nỗ lực để chắc chắn rằng thời lượng pin cũng có thể dùng cả ngày. Mục tiêu của chúng tôi về thời lượng pin là 18 giờ sau khi sạc qua đêm, có tính đến các tác vụ như xem giờ, nhận thông báo, dùng ứng dụng và tập luyện trong 60 phút. Và bởi mỗi người sẽ sử dụng Apple Watch theo một cách riêng, chúng tôi cũng đã thử nghiệm một vài chỉ số khác.

Thử nghiệm Thời Lượng Pin Dùng Cả Ngày cho Apple Watch do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 bằng cách ghép đôi từng phiên bản tiền sản xuất của Apple Watch Series 9 (GPS) và Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) với iPhone; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, phạm vi bao phủ của sóng di động, cấu hình và nhiều yếu tố khác; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Pin Dùng Cả Ngày

Lên đến 18 giờ

Lên đến 36 giờ ở Chế Độ Nguồn Điện Thấp

Thời lượng pin dùng cả ngày được tính dựa trên tình huống sử dụng sau đây: 90 lần xem giờ, 90 thông báo, 45 phút sử dụng ứng dụng, và một lần tập luyện 60 phút có phát nhạc từ Apple Watch qua Bluetooth trong chu kỳ 18 giờ; mức sử dụng Apple Watch Series 9 (GPS) bao gồm kết nối với iPhone qua Bluetooth trong suốt 18 giờ thử nghiệm; mức sử dụng Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) bao gồm tổng cộng 4 giờ kết nối LTE và 14 giờ kết nối với iPhone qua Bluetooth trong chu kỳ 18 giờ. Thời lượng pin ở Chế Độ Nguồn Điện Thấp được tính dựa trên tình huống sử dụng sau đây: 180 lần xem giờ, 180 thông báo, 90 phút sử dụng ứng dụng, và một lần tập luyện 60 phút có phát nhạc từ Apple Watch qua Bluetooth trong chu kỳ 36 giờ; mức sử dụng Apple Watch Series 9 (GPS) bao gồm kết nối với iPhone qua Bluetooth trong suốt 36 giờ thử nghiệm; mức sử dụng Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) bao gồm kết nối LTE khi có nhu cầu và 28 giờ kết nối với iPhone qua Bluetooth trong chu kỳ 36 giờ. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 bằng cách ghép đôi từng phiên bản tiền sản xuất của Apple Watch Series 9 (GPS) và Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) với iPhone; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, cấu hình, mạng di động, cường độ tín hiệu, và nhiều yếu tố khác; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Nghe Nhạc

Lên đến 11 giờ phát nhạc từ kho lưu trữ của Apple Watch

Đã thử nghiệm với việc phát nhạc từ Apple Watch qua Bluetooth. Việc phát nhạc từ kho lưu trữ của Apple Watch được thử nghiệm khi kết nối với iPhone qua Bluetooth. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 sử dụng Apple Watch Series 9 (GPS) và Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) phiên bản tiền sản xuất; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, cấu hình, mạng di động, cường độ tín hiệu, cài đặt chất lượng truyền phát và nhiều yếu tố khác; kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Tập Luyện

Lên đến 7 giờ tập luyện ngoài trời với GPS

Đã thử nghiệm khi bật cảm biến nhịp tim trong suốt thời gian tập. Việc tập luyện trong nhà được thử nghiệm khi kết nối với iPhone qua Bluetooth. Thử nghiệm tập luyện ngoài trời với GPS và tập luyện ngoài trời với GPS và LTE được thực hiện khi không ghép đôi với iPhone. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 sử dụng Apple Watch Series 9 (GPS) và Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) phiên bản tiền sản xuất; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, cấu hình, mạng di động, cường độ tín hiệu, và nhiều yếu tố khác; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Sạc

Khoảng 45 phút đạt 80%

Khoảng 75 phút đạt 100%

Thời gian sạc là từ 0-80% và 0-100% bằng cách sử dụng Cáp Sạc Nhanh Từ Tính USB-C của Apple Watch đi kèm. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2023 bằng cách ghép đôi từng phiên bản tiền sản xuất của Apple Watch Series 9 (GPS) và Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) với iPhone; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành, Cáp Sạc Nhanh Từ Tính USB-C của Apple Watch (Phiên bản A2515), và Bộ Tiếp Hợp Nguồn USB-C 20W của Apple (Phiên bản A2305). Thời gian sạc thay đổi tùy thuộc vào khu vực, chế độ cài đặt, và các yếu tố môi trường; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Thông Tin Về Pin Của Apple Watch SE

Apple Watch nhiều công năng đến mức bạn sẽ muốn đeo cả ngày. Vì vậy, chúng tôi đã nỗ lực để chắc chắn rằng thời lượng pin cũng có thể dùng cả ngày. Mục tiêu của chúng tôi về thời lượng pin là 18 giờ sau khi sạc qua đêm, có tính đến các tác vụ như xem giờ, nhận thông báo, dùng ứng dụng và tập luyện trong 60 phút. Và bởi mỗi người sẽ sử dụng Apple Watch theo một cách riêng, chúng tôi cũng đã thử nghiệm một vài chỉ số khác.

Thử nghiệm Thời Lượng Pin Dùng Cả Ngày cho Apple Watch do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2022 bằng cách ghép đôi từng phiên bản tiền sản xuất của Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS) và Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS + Cellular) với iPhone; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, phạm vi bao phủ của sóng di động, cấu hình, và nhiều yếu tố khác; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Pin Dùng Cả Ngày

Lên đến 18 giờ

Thời lượng pin dùng cả ngày được tính dựa trên tình huống sử dụng sau đây: 90 lần xem giờ, 90 thông báo, 45 phút sử dụng ứng dụng và một lần tập luyện 60 phút có phát nhạc từ Apple Watch qua Bluetooth trong chu kỳ 18 giờ; mức sử dụng Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS) bao gồm kết nối với iPhone qua Bluetooth trong suốt 18 giờ thử nghiệm; mức sử dụng Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS + Cellular) bao gồm tổng cộng 4 giờ kết nối LTE và 14 giờ kết nối với iPhone qua Bluetooth trong chu kỳ 18 giờ. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2022 bằng cách ghép đôi từng phiên bản tiền sản xuất của Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS) và Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS + Cellular) với iPhone; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, cấu hình, mạng di động, cường độ tín hiệu, và nhiều yếu tố khác; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Nghe Nhạc

Lên đến 10 giờ phát nhạc từ kho lưu trữ của Apple Watch

Đã thử nghiệm với việc phát nhạc từ Apple Watch qua Bluetooth. Việc phát nhạc từ kho lưu trữ của Apple Watch được thử nghiệm khi kết nối với iPhone qua Bluetooth. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2022 bằng phiên bản tiền sản xuất của Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS) và Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS + Cellular); tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, cấu hình, mạng di động, cường độ tín hiệu, cài đặt chất lượng truyền phát và nhiều yếu tố khác; kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Tập Luyện

Lên đến 10 giờ tập luyện trong nhà

Lên đến 6 giờ tập luyện ngoài trời với GPS

Lên đến 5 giờ tập luyện ngoài trời với GPS và LTE

Đã thử nghiệm khi bật cảm biến nhịp tim trong suốt thời gian tập. Việc tập luyện trong nhà được thử nghiệm khi kết nối với iPhone qua Bluetooth. Thử nghiệm tập luyện ngoài trời với GPS và tập luyện ngoài trời với GPS và LTE được thực hiện khi không ghép đôi với iPhone. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2022 sử dụng Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS) và Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS + Cellular) phiên bản tiền sản xuất; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Thời lượng pin thay đổi tùy thuộc cách sử dụng, cấu hình, mạng di động, cường độ tín hiệu, và nhiều yếu tố khác; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Sạc

Khoảng 1,5 giờ đạt 80%

Khoảng 2,5 giờ đạt 100%

Thời gian sạc là từ 0-80% và 0-100% bằng cách sử dụng Cáp Sạc Từ Tính của Apple Watch đi kèm. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2022 bằng cách ghép đôi từng phiên bản tiền sản xuất của Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS) và Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) (GPS + Cellular) với iPhone; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành, Cáp Sạc Từ Tính USB-C của Apple Watch (Phiên bản A2652), và Bộ Tiếp Hợp Nguồn USB-C 20W của Apple (Phiên bản A2305). Thời gian sạc thay đổi tùy thuộc vào chế độ cài đặt và các yếu tố môi trường; các kết quả thực tế sẽ khác nhau.

Hiệu Năng CPU

Nhanh hơn đến 20% so với Apple Watch SE (thế hệ thứ 1)

Kết quả dựa trên hiệu năng thực hiện các tác vụ phổ biến của người dùng. Thử nghiệm do Apple thực hiện vào tháng 8 năm 2022 bằng cách ghép đôi từng phiên bản tiền sản xuất của Apple Watch SE (thế hệ thứ 2) và phiên bản đang lưu hành của Apple Watch SE (thế hệ thứ 1) với iPhone; tất cả các thiết bị đều được thử nghiệm với phần mềm tiền phát hành. Kết quả thể hiện hiệu năng tương đối của Apple Watch.