ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP & TERUGBETALING ("VOORWAARDEN")

Apple Store voor het onderwijs

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN TERUGBETALING ("VOORWAARDEN")

Bedankt voor uw aankoop via de Apple Online Store. We willen er zeker van zijn dat het bekijken, evalueren en aankopen van onze producten via de Apple Online Store http://apple.com/be-nl/shop, of via de Apple Store mobiele app, of telefonisch met het Apple Contact Center, de moeite waard is. De Apple Online Store, de Apple Store mobiele app en het Apple Contact Center worden beheerd door Apple Distribution International Ltd., een in Ierland gevestigde onderneming met maatschappelijke zetel te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland en geregistreerd onder nummer 470672 bij het Companies Registration Office van Ierland. Om deze tekst voor u vlotter leesbaar te maken, zullen we hierna de Apple Online Store, de Apple Store mobiele app, en het Apple Contact Center gezamenlijk aanduiden als "Apple Store", en zullen we Apple Distribution International Ltd. aanduiden als "Apple", "wij", of "ons". U kan Apple contacteren per post op bovengenoemd adres van de maatschappelijke zetel, via het gratis telefoonnummer 0800 998 46 van maandag t.e.m. vrijdag tussen 09:00 en 19:00 en op zaterdag tussen 10:00 en 19:00, of per e-mail naar contactus.benl@euro.apple.com.

Zoals bij alle aankopen, zijn transacties via de Apple Store onderworpen aan algemene voorwaarden. Wanneer u een product via de Apple Store aankoopt, zijn deze Voorwaarden, alsook ons Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de verkoopovereenkomst tussen u en Apple. U moet minstens 18 jaar oud zijn om een bestelling te plaatsen via de Apple Store.

Terug naar boven


Wie komen in aanmerking

Hieronder wordt gedefinieerd welke docenten, stafleden, studenten en ouders in aanmerking komen om aankopen te doen in de Apple Store voor het onderwijs:

 • Medewerkers van een onderwijsinstelling - Alle medewerkers van openbare en privéonderwijsinstellingen in België.
 • Studenten in het vervolgonderwijs - Studenten die momenteel studeren aan, of zijn toegelaten tot, een instelling voor vervolgonderwijs in België.
 • Ouders van studenten in het vervolgonderwijs - Ouders die een aankoop doen namens hun kind, mits dat kind momenteel studeert aan, of is toegelaten tot, een openbare of privé-instelling voor vervolgonderwijs in België.

Producten uit de Apple Store voor het onderwijs mogen niet worden gekocht door onderwijsinstellingen en zijn niet bedoeld voor wederverkoop.

Terug naar boven

Aankoophoeveelheid

Degenen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen per jaar maximaal de hieronder vermelde aantallen producten kopen bij de Apple Store voor het onderwijs: De speciale onderwijsprijzen gelden niet voor alle producten.

 • Desktop: één (1) per jaar
 • Mac mini: één (1) per jaar
 • Notebook: één (1) per jaar
 • iPad: twee (2) per jaar
 • Accessoires: per jaar mogen er twee (2) accessoires met onderwijskorting worden gekocht

De hierboven vermelde aankopen kunnen zowel via het internet als bij een Apple Store worden gedaan. Waar de aankoop heeft plaatsgevonden, is niet van invloed op het totaal van de gekochte producten.

Terug naar boven


Teruggave

U heeft het recht om, gelijk om welke reden, uw bestelling te annuleren, een product terug te geven of een dienstenovereenkomst te herroepen. Als u een via de Apple Store geplaatste bestelling wil annuleren, een aangekocht product wil teruggeven of een dienstenovereenkomst wil herroepen, dan vragen wij u om ons dit te laten weten binnen de veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangeduide persoon, de producten fysiek in bezit neemt of na de dag waarop u de dienstenovereenkomst heeft afgesloten. Wanneer u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, dan vragen wij u om ons te laten weten of u een product wenst terug te geven binnen de veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangeduide persoon, het laatste product fysiek in bezit neemt. Om uw recht uit te oefenen, moet u ons enkel op ondubbelzinnige wijze op de hoogte stellen van uw beslissing tot annulering, teruggave of herroeping. U kan ons van uw beslissing op de hoogte stellen door ons het modelformulier onderaan deze Voorwaarden vervolledigd en ondertekend toe te zenden, door het elektronisch formulier dat u kan vinden op http://apple.com/be-nl/shop/account/home in te vullen en toe te zenden, door ons gratis telefoonnummer 0800 998 46 te bellen of door een e-mail te zenden naar contactus.benl@euro.apple.com.

Van zodra u ons op de hoogte stelt van uw beslissing, moet u ons enkel binnen de veertien dagen het product, samen met het ontvangstbewijs en de verpakking, terugbezorgen. Van zodra wij het product ophalen, of van zodra wij het product of het verzendingsbewijs ontvangen indien u het product per drager laat bezorgen, betalen wij u binnen de veertien dagen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Behalve in geval van defect of gebrek aan overeenstemming, kan u het volgende niet teruggeven:

 • Elektronische software downloads, wanneer het downloaden begonnen is met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u heeft erkend dat u uw herroepingsrecht verliest.
 • Abonnementen op het Software-Up-To-Date programma, iTunes Geschenkkaarten, en elk Apple Developer Connection product.
 • Diensten, zoals het verpakken van geschenken, na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u heeft erkend dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd. Wanneer de diensten nog niet volledig werden uitgevoerd, en u gevraagd heeft om de verrichting van diensten te laten beginnen binnen de veertien dagen na de dag waarop u de dienstenovereenkomst heeft afgesloten, zullen wij u een bedrag aanrekenen dat evenredig is aan de diensten die reeds geleverd werden tot op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de dienstenovereenkomst herroept.Verzegelde software waarvan de levering na verzegeling is verbroken.

Indien het product beschadigd is, kunnen wij de minwaarde ervan in mindering brengen van het aan u terug te betalen bedrag.

Wij zullen alle door u betaalde kosten die verband houden met het product of de dienst terugbetalen, met uitzondering van kosten voor versnelde levering (wanneer u niet voor standaardlevering gekozen heeft).

Voor alle informatie over de manier waarop u een bij de Apple Store aangekocht product moet teruggeven, kunt u het gedeelte Retour & Terugbetaling van onze Helppagina via de link http://apple.com/be-nl/shop/help/returns_refund bezoeken.

Terug naar boven

Draadloze Diensten

Sommige Apple producten maken gebruik van draadloze diensten die aanleiding kunnen geven tot extra kosten en die geregeld worden door de voorwaarden van een aparte overeenkomst tussen u en de door u gekozen leverancier van draadloze diensten.

Terug naar boven

Prijs en Prijsverminderingen en -correcties

Apple behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de prijzen van via de Apple Store aangeboden producten te wijzigen en om per vergissing verkeerd opgegeven prijzen te corrigeren. Geen enkele prijswijziging of -correctie zal afbreuk doen aan reeds door Apple aanvaarde bestellingen. In geval van een verkeerd opgegeven prijs zullen wij u hierover informeren en u toelaten om de bestelling aan de correcte prijs te laten doorgaan of om de bestelling kosteloos te annuleren. U kan bijkomende informatie over prijzen en heffingen vinden in het gedeelte Betaling en Prijs van onze Helppagina via de link http://apple.com/be-nl/shop/help/payments.

Naast uw recht om uw bestelling om gelijk welke reden te annuleren, of om een product terug te geven of een dienstenovereenkomst te herroepen, kunt u, indien Apple binnen de veertien kalenderdagen vanaf de ontvangstdatum van uw product haar prijs verlaagt, de Apple Store op het gratis 0800 998 46 bellen om een terugbetaling of tegoed te vragen voor het verschil tussen de aangerekende prijs en de verlaagde prijs. Als u aanspraak op de terugbetaling of het tegoed wil maken, moet u Apple binnen de veertien dagen vanaf de prijsverlaging contacteren. Deze regeling geldt niet voor tijdelijke prijsverlagingen, zoals verlagingen naar aanleiding van speciale promoties of gebeurtenissen.

Terug naar boven

Bestelling, Bestelbevestiging en Aanvaarding van de Bestelling

Als u via de Apple Store producten of diensten wil bestellen, kan u de website van onze winkel http://apple.com/be-nl/shop bezoeken of gebruik maken van de Apple Store mobiele app, en vervolgens de door u gewenste producten aan uw winkelmand toevoegen, uw bestelling plaatsen (via het door u gekozen betaalmiddel) met uw Apple ID of als bezoekende klant, en uw bestelling rechtstreeks naar u of naar een door u aangeduide persoon laten verzenden. U kan ook van [maandag t.e.m. vrijdag tussen 09:00 en 19:00 en op zaterdag tussen 10:00 en 19:00] naar het gratis nummer 0800 998 46 van de Apple Store bellen en dan zal een Apple medewerker u begeleiden bij uw bestelling, vanaf de keuze van uw product tot en met de betaling. Welke optie u ook kiest, u krijgt de gelegenheid om uw bestelling nog te bekijken vooraleer u deze bevestigt. Van zodra u uw bestelling heeft geplaatst, bezorgen wij u een bestelnummer.

Binnen enkele minuten na ontvangst van uw bestelling, bevestigen wij uw bestelling per e-mail. Deze bevestiging per mail, of het ordernummer, is nog geen aanvaarding van uw bestelling; we bevestigen gewoon dat we uw order hebben ontvangen. Van zodra wij uw bestelling verwerkt en voor verzending klaar hebben, bevestigen wij u per e-mail dat wij uw bestelling aanvaarden en bezorgen wij u de verzendingsgegevens (de "Aanvaarding van de Bestelling"). Wij beslissen naar eigen goeddunken of wij uw bestelling al dan niet aanvaarden. Wij willen zeker zijn dat we uw product in voorraad hebben en zullen daarom uw bestelling niet aanvaarden vooraleer uw product klaar is voor verzending. Voor producten die we op voorraad hebben zal dit in de meeste gevallen binnen de vierentwintig uur zijn. Voor producten die we niet op voorraad hebben, zal u de Aanvaarding van de Bestelling ontvangen wanneer het product voorradig is en klaar is voor verzending, wat in geen geval later zal zijn dan het verzendschema dat u ontving bij de plaatsing van uw bestelling. Van zodra wij de Aanvaarding van de Bestelling hebben verzonden en u deze heeft ontvangen, is er tussen u en Apple een overeenkomst gesloten (wij zullen de belangrijkste bepalingen van deze overeenkomst in de Aanvaarding van de Bestelling opnemen). Er rest ons dan nog enkel om u het product/de producten te leveren, wat we zo spoedig mogelijk zullen doen opdat u kan beginnen genieten van het/de verbazingwekkend(e) product(en) dat/die u via de Apple Store heeft besteld.

Terug naar boven

Verzending en levering

De Apple Store biedt een standaardlevering en een versnelde levering aan. De standaardlevering is gratis voor elke bestelling vanaf een bepaald bedrag. Voor leveringen voor een lager bedrag of voor versnelde leveringen worden er verzendingskosten aangerekend. Gelieve http://apple.com/be-nl/shop/help/shipping_delivery te raadplegen voor onze huidige verzendingskosten. Uw bestelling wordt verzonden van zodra al de producten van uw bestelling beschikbaar zijn voor een gebundelde levering. Bestelling en levering van producten naar adressen buiten België zullen niet aanvaard worden.

Voor meer informatie over de wijze en het tijdstip van ontvangst van de producten die u via de Apple Store heeft besteld, kan u de bepalingen inzake Verzending en Levering van onze Helppagina via de link http://apple.com/be-nl/shop/help/shipping_delivery raadplegen. Gelieve er rekening mee te houden dat de effectieve levering kan beïnvloed worden door vele gebeurtenissen buiten de controle van Apple die zich voordoen nadat uw bestelling onze gebouwen heeft verlaten. We zullen u echter informeren over belangrijke vertragingen en proberen samen met u een vlotte levering na te streven.

Aangezien Apple de verzending van de in de Apple Store gekochte producten verzorgt, wordt het risico van verlies of schade aan het product of de producten aan u overgedragen op het moment waarop u of een door u aangewezen persoon het product of de producten fysiek in bezit krijgt. De eigendom en het risico met betrekking tot het product of de producten gaan op u over zodra de koerier het product of de producten in ons magazijn heeft opgehaald. U ontvangt hiervan dan per e-mail bericht. Als er problemen zijn met de bezorging, neemt u contact op met Apple zodat wij deze kunnen oplossen.

Terug naar boven

Apple's Eenjarige Beperkte Garantie

Apple biedt voor elk nieuw Apple-product een eenjarige fabrieksgarantie voor materiaal- en fabricagefouten aan. De toepasselijke garantievoorwaarden kan u bekijken op http://apple.com/be-nl/shop/legal/warranty/ en zijn ook opgenomen in de verpakking van het Apple-product. De Apple eenjarige fabrieksgarantie is niet van toepassing op niet-Apple producten, zelfs indien deze verpakt of verkocht worden samen met Apple producten. Niet-Apple producten kunnen eventueel genieten van een fabrieksgarantie verstrekt door hun fabrikant - u kan de verpakking en bijhorende documentatie controleren voor meer informatie.

Terug naar boven

Consumentenrechten

Apple's Eenjarige Beperkte Garantie of, in het geval van niet-Apple producten, de fabrieksgarantie van de fabrikant (indien van toepassing) vormen een aanvulling op, en komen niet in de plaats van de Belgische wettelijke consumentengarantie. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer Apple zowel fabrikant als verkoper is, kan de consument kiezen tussen Apple's Eenjarige Beperkte Garantie en de wettelijke garantie. Op uw verzoek zal Apple u bijstaan om de meest gunstige voorwaarden te identificeren.

Terug naar boven

Apple Store-klantendienst

Als u een probleem met uw bestelling ervaart of u de status van uw bestelling wil controleren, ga dan naar http://apple.com/be-nl/shop/account/home of neem contact op met de Apple Store-klantendienst van maandag t.e.m. vrijdag tussen 09:00 en 19:00 en op zaterdag tussen 10:00 en 19:00 op het gratis nummer 0800 998 46.

Terug naar boven

Export

Deze overeenkomst is onderworpen aan de toepasselijke exportreglementeringen. U mag geen enkel via de Apple Store aangeschaft product naar andere landen of regio’s uitvoeren wanneer de exportreglementeringen dit verbieden. Als u van plan bent om een Apple product naar andere landen of regio’s uit te voeren, moet u voorafgaandelijk alle wettelijk vereiste exportvergunningen (of andere overheidsgoedkeuringen) verkrijgen.

Terug naar boven

Product beschikbaarheid en beperkingen

Omwille van het succes en/of leveringsbeperkingen van sommige van onze producten kan het zijn dat wij het aantal voor verkoop beschikbare producten moeten beperken. U mag er echter op vertrouwen dat wij onze producten vervaardigen zo snel we kunnen. Wij behouden ons evenwel het recht voor om op elk moment de voor verkoop voorradige hoeveelheden te wijzigen, zelfs nadat u een bestelling heeft geplaatst, doch enkel voor zover wij uw bestelling nog niet hebben aanvaard.

Terug naar boven

Betalingen

Als u met een creditcard betaalt, kan het totaalbedrag van uw bestelling op uw creditcard worden gereserveerd. Als wij geen goedkeuring ontvangen van de creditcardmaatschappij, stellen wij u daarvan op de hoogte. U kunt dan een andere betaalwijze kiezen. Zodra wij uw bestelling hebben geaccepteerd, wordt het bedrag daadwerkelijk op uw creditcard in rekening gebracht.

We behouden ons het recht voor om de identiteit van de kaarthouder te controleren. Om te voorkomen dat uw creditcard of bankpas zonder uw toestemming wordt gebruikt, vergelijken we de naam, het adres en andere persoonlijke gegevens die u bij het bestellen opgeeft met gegevens van de creditcardmaatschappij en de tussenpersoon. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u in met de uitvoering van dergelijke controles.

Kijk voor aanvullende informatie over betaalwijzen in het gedeelte ‘Betaling en btw’ van de Help-pagina op http://www.apple.com/be-nl-edu/shop/help/payments.

Terug naar boven

Snelkassa

De Apple Store laat ook betalingen via Snelkassa toe. Door de Snelkassa-functie te activeren en te gebruiken, gaat u akkoord met alle bepalingen van deze Voorwaarden. Houd er rekening mee dat indien u een publieke computer gebruikt of een computer met andere gebruikers deelt, u de Snelkassa-functie moet uitschakelen wanneer u de computer verlaat.

Terug naar boven

Betalingscontrole

Apple controleert met enige regelmaat de aankopen van klanten in de Apple Store voor het onderwijs om te zien of aan alle aanschafvoorwaarden is voldaan. Als blijkt dat u niet hebt voldaan aan alle voorwaarden die op uw aankoop van toepassing zijn, staat u Apple het volgende toe:

Als u uw bestelling per creditcard hebt geplaatst, staat u Apple toe om via uw creditcard het verschil af te schrijven tussen het bedrag dat u voor de geleverde goederen hebt betaald en de prijs die Apple aan het brede publiek voor dezelfde goederen in de Apple Store in rekening heeft gebracht, zoals die gold op de datum dat u uw bestelling hebt geplaatst.

Als u uw bestelling niet per creditcard hebt betaald, staat u Apple toe om (a) u een factuur te sturen voor het verschil tussen het bedrag dat u voor de geleverde goederen hebt betaald en de prijs die Apple aan het brede publiek voor dezelfde goederen in de Apple Store in rekening heeft gebracht, die binnen vijftien dagen na de factuurdatum dient te worden betaald, en (b), mocht u de factuur niet tijdig hebben voldaan, via een bevoegde rechter gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen, met dien verstande dat de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van de proceskosten. Als Apple de specifieke producten die u in de Apple Store voor het onderwijs hebt gekocht niet aan het brede publiek aanbiedt, wordt het verschil tussen het bedrag dat u voor de geleverde goederen hebt betaald en de prijs die Apple aan het brede publiek voor in hoge mate vergelijkbare goederen in de Apple Store in rekening heeft gebracht, zoals die gold op de datum dat u uw bestelling hebt geplaatst, van uw creditcard afgeschreven of via een factuur bij u in rekening gebracht.

Terug naar boven

Modelformulier voor teruggave van producten of herroepen van overeenkomsten

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u een overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Apple Distribution International Ltd. Hollyhill Industrial Estate Hollyhill Cork Ireland Email adres: contactus.benl@euro.apple.com
 • Ik/Wij [*] deel/delen [*] u hierbij mede dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
 • goederen/levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*]
 • Besteld op [*]/Ontvangen op [*]
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is.

Terug naar boven