Voorwaarden

 1. De financiering voor consumenten van de Apple Online Store wordt georganiseerd en beheerd door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland ("Apple") en Finalia n.v., kredietgever, Ravensteinstraat 60 B 29, 1000 Brussel, BTW BE 0878.920.562, RPR Bruxelles.
 2. De financiering voor consumenten van de Apple Online Store is alleen beschikbaar voor aankopen in de Apple Store voor consumenten of de Apple Store voor het onderwijs.
 3. Deze aanbieding is alleen geldig bij aankoop van een van de volgende Apple producten: Alle Apple hardwareproducten met een verkoopwaarde van minimaal 500€ inclusief btw, gekocht met of zonder bijbehorende Apple accessoires en software. Producten van derden mogen alleen in combinatie met het Apple hardwareproduct worden gekocht, en de waarde daarvan mag niet meer dan een derde van de totale financiering bedragen.
 4. Om voor de consumentenfinanciering van de Apple Online Store in aanmerking te komen, dienen klanten een in aanmerking komend product te kopen EN in aanmerking te komen voor de financiële diensten van Finalia. Het ingevulde contract moet uiterlijk tien dagen na de einddatum van de aanbieding in het bezit zijn van Finalia.
 5. De consumentenfinanciering van de Apple Online Store is niet geldig bij aankoop van gebruikte of gereviseerde producten of demonstratiemodellen.
 6. Alle financieringsaanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van acceptatie door Finalia. Apple wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de kredietanalyse en de resulterende contractuele verplichtingen af. Vragen kunt u schriftelijk indienen bij: Finalia.
 7. Over alle bedragen van de bestelling dient door de klant btw en eventuele andere van toepassing zijnde belasting te worden betaald.
 8. Bestellingen worden bezorgd op uw privéadres in België.
 9. Deze aanbieding vervalt indien deze bij wet of anderszins is verboden.
 10. Klanten dienen een kopie van deze voorwaarden en van de factuur te bewaren voor hun eigen administratie. Aanbevolen wordt om de documenten met betrekking tot de financieringsaanvraag goed te bewaren.
 11. Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor type- of drukfouten.
 12. Apple behoudt zich het recht voor de voorwaarden van de consumentenfinanciering van de Apple Online Store op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
© 2021 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apple Financial Services is een dienstmerk van Apple Inc. dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.