Xu smiler mens hun rusler i en grønn bypark, med moderne skyskrapere i horisonten.

Holder et grønt fokus. På en ren måte.

Xus historie

Da jeg var barn, ville jeg alltid ha blåere himmel og renere
vann. Jeg ville hjelpe med
å realisere det.
Xu, Environment and Supply Chain Innovation Program Manager
Shanghai i Kina

Question: Hva har inspirert deg til å gjøre dette? Answer: Jeg vokste opp i et kullgruvesamfunn og har sett med egne øyne hvordan industri, miljø og lokalsamfunn henger sammen. I oppveksten lærte jeg hvordan et lokalsamfunn kunne gå sammen om å forbedre nærmiljøet. Question: Det var gnisten du trengte? Answer: Ja, det å se at målrettede folk kan være med å skape endring. Jeg utdannet meg innen miljøvitenskap og teknologi på universitetet, og har vært hos Apple i snart fem år.

To molekylærmodeller: en for karbondioksid og en for vann
Det er annerledes her. Du oppmuntres til å tenke utenfor stillingsbeskrivelsen
for å bidra til endring
– det skaper engasjement.

Question: Det er mange som jobber for miljøet hos Apple – hva er det teamet ditt fokuserer på? Answer: Vi driver miljøinnovasjon i leverandørkjeden. Det er viktig fordi vi lager mange millioner av produkter for folk i hele verden, og disse produktene er utviklet i samarbeid med tusenvis av materialleverandører, er det avgjørende at vi tenker på avtrykket vårt. Question: Jobber du mye i leverandørenes lokaler? Answer: Ja, veldig mye. Jeg samarbeider med leverandørpartnerne våre om å skape renere måter å jobbe på. Min rolle er å hjelpe med å sørge for at materialene og prosessene våre er trygge.

Question: Folk må synes at det er betryggende, gitt at dette er enheter vi bruker, holder eller har på oss. Answer: Absolutt, men det er større enn vi som kunder merker når vi bruker produktene. Vi vil at leverandørene våre forstår miljø- og sikkerhetsstandardene som gjelder for alle i produktløpet – inkludert deres egne ansatte.

Vi tenker på hvem som bruker produktet, men også hvem som lager det, og har de samme strenge sikkerhetsstandardene på alle nivåer.

Question: Høres ut som at alle tjener på dette. Answer: Det er ekstra positivt fordi vi går enda lenger – vi deler også nyskapningene med andre produsenter. Question: Deling av innovasjoner høres ut som en egen innovasjon. Answer: Når nye ideer utgjør en positiv forskjell for miljøet, er ikke det noe vi holder for oss selv. Question: Hvordan fungerer denne delingen? Answer: Jeg representerer Apple som styreleder for en komité som skaper en bransjestandard for miljøvennlig kjemi. Vi møtes for å samarbeide med andre og dele ideer om løsninger for sikkerhet og miljø, slik at bransjestandarden blir bedre over hele verden.

Det er det motsatte av en bedriftshemmelighet – vi skaper tryggere, renere metoder og deler dem med alle i bransjen.

Question: Hvordan overføres dette til den faktiske produksjonen? Answer: Forsiktig og flittig. For eksempel er det ett av programmene våre som krever endringer i materialene. Det kan medføre endringer i produksjonsarbeidet, men vi jobber for å gjøre det så enkelt som mulig å ta i bruk den tryggere og renere måten å jobbe på. Question: Er enkelt det samme som lett? Answer: Selv om det krever ekstra innsats, vet både leverandørene og Apple-ansatte at det er riktig å gjøre det. Støtten til dette arbeidet strekker seg helt til toppen av bedriften.

Jeg snakker med barna mine om jobben min, og viktigere: hvorfor jeg gjør den.
 Fem molekylærmodeller som representerer karbondioksid, vann og glukose, og to som representerer oksygen.

Tegnet på iPad