Vilkår og betingelser for ekspressutskiftingstjenesten

De følgende vilkårene og betingelsene gjelder for ekspressutskiftingstjenesten i forbindelse med alle tjenester som ikke dekkes av Apples begrensede garanti, AppleCare Protection Plan eller AppleCare+. Denne tjenesten påvirker ikke de lovfestede rettighetene dine på andre måter.

i. Hvis Apple slår fast at produktet er kvalifisert for ekspressutskiftingstjenesten, og du velger å bestille ekspressutskiftingstjenesten ved å oppgi kredittkortinformasjonen din til Apple, sender Apple et erstatningsprodukt til adressen du har oppgitt. Du må returnere produktet tidsnok til at Apple mottar det senest ti (10) dager etter datoen Apple sender erstatningsproduktet («returperioden»). Du må returnere det opprinnelige produktet i emballasjen som inneholdt erstatningsproduktet, i henhold til Apples instruksjoner. Apple beholder det opprinnelige produktet, og du beholder erstatningsproduktet.

ii. Apple debiterer kredittkortet ditt et gebyr for ekspressutskiftingstjenesten, som beskrevet på de nedenfor nevnte nettsidene med vanlige spørsmål om tjenesten («vanlige spørsmål om tjenesten»), når erstatningsproduktet sendes. Når erstatningsproduktet sendes, aktiverer Apple en autorisasjon av kredittkortet ditt tilsvarende erstatningsverdien til et nytt produkt («erstatningsverdien»), som beskrevet i vanlige spørsmål om tjenesten. Denne autorisasjonen opprettholdes av Apple og brukes til å dekke eventuelle skader på det opprinnelige produktet som ikke kvalifiserer for service som ikke dekkes av garantien, tap av det opprinnelige produktet eller andre utestående beløp i Apples favør. Reparasjoner anses som utenom garantien når

  • produktet ditt ikke lenger dekkes av Apple-garantien, AppleCare-serviceavtalen eller forbrukerlovgivningen
  • problemet du rapporterer, ble forårsaket av skade ved uhell eller uautoriserte endringer, eller dersom denne skaden ved uhell eller disse uautoriserte endringene forhindrer Apple i å løse problemet du rapporterer
    Produkt Vanlige spørsmål om tjenesten
    Produkt
    iPhone
    Vanlige spørsmål om tjenesten

iii. Hvis Apple mottar det opprinnelige produktet i løpet av returperioden, men i en tilstand som ikke kvalifiserer for service som ikke dekkes av garantien, debiteres kredittkortet ditt et nytt beløp som utgjør forskjellen mellom erstatningsverdien til et nytt produkt («erstatningsverdien») og gebyret for service som ikke dekkes av garantien, som beskrevet i vanlige spørsmål om tjenesten. Et opprinnelig produkt som ikke kan brukes på grunn av uautoriserte endringer, eller et opprinnelig produkt som har blitt ødelagt på grunn av store skader, for eksempel at produktet har blitt knust i flere biter, er eksempler på produkter som ikke kvalifiserer for service utenom garantien.

iv. Hvis det opprinnelige produktet blir returnert til Apple innenfor returperioden, blir resten av erstatningsverdien overført tilbake til kredittkortet ditt når det er bekreftet at alle andre aktuelle beløp har blitt betalt. Hvis Apple ikke mottar det opprinnelige produktet i løpet av returperioden, trekkes erstatningsverdien fra kredittkortet ditt. Alle gebyrer og belastninger som er beskrevet heri, er uten aktuelle avgifter.

v. Ytterligere vilkår. I tillegg til vilkårene som er beskrevet heri, gjelder Apples reparasjonsvilkår og -betingelser, som beskrevet på apple.com/no/legal/sales-support/terms/repair/generalservice/servicetermsno/

vi. Variasjoner med hensyn til land. Følgende variasjoner med hensyn til land er styrende hvis de ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i disse vilkårene:

a) Australia: Kontraktsrettighetene du kan ha med hensyn til returer, refusjoner og garantier i henhold til disse vilkårene, kommer i tillegg til de lovbestemte rettighetene du kan ha i henhold til den australske konkurranse- og forbrukerloven (Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) og andre aktuelle australske forbrukerlover og -forskrifter. Varene våre leveres med garantier som ikke kan ekskluderes ifølge australsk forbrukerlovgivning. Du har rett til en reparasjon, erstatning eller refusjon for en større feil og til kompensasjon for andre rimelig forutsigbare tap eller skader. Du er også berettiget til å få varene reparert eller erstattet hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.

120121 ERS OOW – Norwegian