Att tillverka utan att utvinna låter omöjligt. Men det är vårt mål.

En dag vill vi kunna tillverka produkter utan att bryta några nya material ur marken. Det är ett tufft mål att nå. Och det är därför som Apple ständigt uppfinner ännu effektivare sätt att återvinna material till nya enheter. Vi övergår också från fossila bränslen till förnybar energi. Och vi minskar vår miljöpåverkan ännu mer genom att använda ämnen som är säkra för människan och miljön. Det är en stor utmaning. Men vi vet att vi kan göra de bästa produkterna i världen sam­tidigt som vi gör ett positivt avtryck på planeten.

100 % Alla Apples kontor, butiker och datacenter drivs helt och hållet av förnybar energi.

Vi har plockat bort skadliga kemikalier som kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel, pvc, ftalater och beryllium från våra produkter.1

400 000 ha Mer än 400 000 hektar skog i Kina sköts nu på ett ansvarsfullt sätt tack vare Apples insatser.

Klimatförändringar

Så tar vi stora steg mot ett mindre koldioxidavtryck.

Som svar på klimatförändringen har Apple minskat sina sammanlagda koldioxidutsläpp med 35 procent sedan 2015. Beräkningen täcker bland annat hundratals leverantörer och miljontals enheter ute hos våra kunder. Alla våra anläggningar världen över drivs nu helt och hållet med förnybar energi. Och vi hjälper andra göra samma sak genom att hitta sätt att förse tillväxtmarknader med förnybar energi och genom att samarbeta med lokala elbolag för att göra förnybar energi tillgänglig för alla.

 • Alla våra anläggningar drivs med 100 % förnybar energi.

  Alla Apples kontor, butiker och datacenter i 43 länder drivs helt av förnybar energi. Det mesta av energin kommer från projekt som vi själva driver. När vi behöver mer köper vi förnybar energi från närliggande marknader eller lokala elbolag. På det sättet har vi minskat koldioxidutsläppen från vår verksamhet med 64 procent sedan 2011, sam­tidigt som Apple har blivit fyra gånger större.

 • Så hjälper vi våra leverantörer att ställa om till förnybar energi.

  Nästan hälften av Apples koldioxidutsläpp kommer från elektricitet som används vid tillverkning. Därför är det så viktigt att våra samarbetspartner går över till förnybar energi. Våra leverantörer har åtagit sig att generera mer än 4 gigawatt ren energi senast 2020. Det är nästan en tredjedel av elektriciteten som användes för att tillverka våra produkter under 2018. Tillsammans med flera samarbetspartner grundade vi nyligen China Clean Energy Fund som investerar nästan 300 miljoner dollar i utvecklingsprojekt kring förnybar energi.

  Se våra 35+ samarbetspartner som har åtagit sig att använda helt förnybar energi till Apples produktion (pdf)

 • Så designar vi produkter som använder mindre energi.

  Den genomsnittliga strömförbrukningen hos Apples produkter har minskat med 70 procent sedan 2008. 11-tums iPad Pro är 69 procent effektivare än kravet för ENERGY STAR.2 MacBook Air med Retina-skärm drar tre gånger mindre ström i viloläge än den första generationen. iMac Pro drar 40 procent mindre ström avstängd och i viloläge tack vare en ny, innovativ design på strömaggregatet.3 Multiplicera de här minskningarna med alla Apple-enheter som finns i världen så förstår du vilken skillnad det gör.

 • Klimatarbetet i siffror

  35 % Vi har sänkt Apples sammanlagda koldioxidutsläpp med 35 procent sedan 2015.
  600 000 Genom att hjälpa våra leverantörer att övergå till ren energi har vi minskat utsläppen motsvarande den elektricitet som krävs för att driva 600 000 hem.4
  70 % Vi har minskat den energi som Apple-produkter använder med i genomsnitt 70 procent sedan 2008.

Resurser

Planetens ändliga resurser måste användas rätt. Och återanvändas.

Något av det mest innovativa arbetet på Apple handlar om att konstruera produkter med återanvända och förnybara material, att se till att produkterna håller så länge som möjligt och att återvinna allt vi kan från dem när de har tjänat ut. Genom att hålla material i cirkulation närmar vi oss slutet på vårt beroende av gruvdrift. När inget går till spillo längre, då kan vi verkligen vara stolta.

 • Material med stor miljöpåverkan är vår högsta prioritet.

  Apple använder många olika material. Vi har tagit fram materialmiljöprofiler för att kunna fastställa vad vi ska hantera först. Profilen för varje material visar hur det påverkar miljö, samhälle och globala tillgångar. Det har lett till att vi prioriterar kobolt, volfram, sällsynta jordartsmetaller, tantal, stål, koppar, tenn, glas, plast, zink, litium, papper, guld och aluminium. Tack vare de här åtgärderna slipper Apple under 2019 bryta mer än 900 000 ton bauxit (se ovan) som aluminium utvinns ur.

 • Återvinna fler material på ett mer effektivt sätt.

  Det finns många material i våra gamla produkter som skulle kunna användas i nya, men de är svåra att utvinna effektivt ur produkterna. Därför har Apple byggt demonteringsroboten Daisy som snabbt och skickligt utvinner iPhone-material som andra återvinnare inte klarar, till exempel volfram och sällsynta jordartsmetaller. Ju fler material vi utvinner, desto mer kan vi återanvända och återvinna, exempelvis aluminium till MacBook Air.

 • Nytänkande sätt att använda återvunna och förnybara material.

  Det som utvinns ur skrot håller inte alltid den kvalitet som krävs för våra produkter. Då uppfinner vi nya metoder för att lösa problemet. Till exempel har vi tagit fram en egen aluminiumlegering till höljen åt MacBook Air och Mac mini som består helt av återvunna material utan att kompromissa med kvaliteten. Och vi har hittat ett sätt att använda enbart återvunnet tenn i lödningen på huvudlogikkorten i våra enheter.

 • Resurser i siffror

  100 % Alla träfibrer i Apples förpackningar kommer från återvunna eller förnybara källor.

  Vår demonteringsrobot Daisy utvinner material som traditionella återvinnare inte klarar, till exempel sällsynta jordartsmetaller, volfram och Apples egna aluminiumlegeringar.

  Eftersom vi använder återvunnet tenn i våra enheter, inklusive som lödmetall på huvudlogikkortet i iPhone, slipper vi bryta nästan 29 000 ton tennmalm under 2019.

Smartare kemi

En produkt är bara så säker som det den är tillverkad av.

Materialen är det som gör produkter snabbare, tåligare och snyggare. Men alla är inte likvärdiga. Därför gör Apple bransch­ledande insatser för att se till att ämnena i materialen vi använder inte utgör ett hot mot våra användare, mot människorna som tillverkar produkterna eller mot planeten.

 • Vi gör grundliga kartläggningar av materialen i våra produkter.

  Att utvärdera allt som används i produkterna är en enorm uppgift. Vi börjar med att upprätta en noggrann lista över ämnen som används för att tillverka dem. Det betyder att vi måste granska inte bara våra leverantörer, utan även deras leverantörer. I nära samarbete med våra partner tar vi fram en detaljkarta över kemikalierna som ingår i våra material.

 • Vi utvärderar kemikalier när det gäller risker för din hälsa. Och för planetens.

  Apples specifikation om reglerade ämnen är en omfattande lista över skadliga kemikalier som sträcker sig mycket längre än myndighetskraven. Vi har byggt ett miljötestlabb för att hålla våra produkter fria från dessa kemikalier. Apples toxikologer med specialistkompetens använder labbet för grundliga utredningar av om det finns skadliga ämnen i materialen vi använder. Vi har till och med framställt artificiell svett för att kunna simulera hur huden reagerar i kontakt med olika material.

 • Uppfinner sätt att ersätta dåliga ämnen med goda.

  Om det finns ett potentiellt skadligt ämne i en Apple-produkt hittar vi ett sätt att ta bort det, minska det eller ersätta det med något bättre. Vi har gjort alla strömsladdar, hörlurar och kablar fria från pvc och ftalater.5 I Apple Watch har vi minimerat användningen av nickel eftersom det är en metall som kan orsaka allergiska reaktioner. Och vi har jobbat med leverantörer på anläggningar för slutmontering med att gå över till miljövänligare rengörings- och avfettningsmedel.

 • Smartare kemi i siffror

  75 % Apple har analyserat sammansättningen hos tiotusentals komponenter och mer än 75 procent av den totala massan av nya iPhone-, iPad- och Mac-enheter för att hitta skadliga kemikalier. Och vi är inte klara än.

  Samtliga våra leverantörers monteringsanläggningar har gått över till mindre skadliga rengörings- och avfettningsmedel med vår hjälp.

  Vi har slutat använda beryllium i fjädrar och kontakter i våra enheter och gått över till mindre skadliga metallegeringar.

Så ser miljöpåverkan ut för din produkt.

Vi mäter hur mycket varje enhet påverkar vårt koldioxidavtryck samt hur miljövänliga, och säkra, materialen är.

Lägesrapport för 2019

I vår senaste rapport finns mer detaljerad information om vårt arbete, hur vi mäter vår övergripande miljöpåverkan och de framsteg vi har gjort under året som gått.

Visa Miljöansvarsrapport för 2019 (pdf)

Ytterligare rapporter och resurser

Leverantörsansvar

Vi sätter höga standarder för oss själva och våra partner i försörjningskedjan när det gäller skydd av arbetstagare och mänskliga rättigheter, praxis för hälsa, säkerhet och miljö samt att köpa in material på ett ansvarsfullt sätt.

Besök sajten om leverantörsansvar

Smartare kemi

Apple har ett rigoröst program för att se till att de kemikalier som används i våra produkter inte är skadliga. Läs om Apples strikta normer, grundliga toxikologiska utredningar och metodik för att bedöma misstänkta kemikalier.

Läs specifikationen om reglerade ämnen (pdf)

Läs vår rapport om införande av toxikologiska bedömningar i materialurvalet för Apples produkter (pdf)

Läs Apples protokoll för prioritering av misstänkta kemikalier i elektronikbranschen (pdf)

Vanliga frågor

Här finns svaren på vanliga frågor om Apple och miljön.

Läs vanliga frågor