การได้ยิน

รับรู้ทุกคำพูด ภาษามือ หรือสัญญาณต่างๆ

ใหม่ เพิ่มเสียงสนทนา

ให้การสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ "เพิ่มเสียงสนทนา" สำหรับ AirPods Pro ช่วยให้คุณ
ได้ยินเสียงการสนทนาในบริเวณที่คนพลุกพล่านหรือเสียงดัง
ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบเสียงที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และ
ไมโครโฟนแบบบีมฟอร์มมิ่ง โดยคุณสมบัติ "เพิ่มเสียงสนทนา"
นั้นช่วยให้ AirPods Pro เน้นจับเสียงพูดของผู้ที่อยู่ตรงหน้า
คุณโดยตรง ทำให้คุณแยกเสียงพูดและติดตามบทสนทนา
ขณะอยู่ต่อหน้ากันได้ง่ายขึ้น

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, AirPods Pro

คุณสมบัติ "เพิ่มเสียงสนทนา" สำหรับ AirPods Pro ช่วยให้คุณได้ยินเสียงการสนทนาในบริเวณที่คนพลุกพล่านหรือเสียงดังได้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบเสียงที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และไมโครโฟนแบบบีมฟอร์มมิ่ง โดยคุณสมบัติ "เพิ่มเสียงสนทนา" นั้นช่วยให้ AirPods Pro เน้นจับเสียงพูดของผู้ที่อยู่ตรงหน้าคุณโดยตรง ทำให้คุณแยกเสียงพูดและติดตามบทสนทนาขณะอยู่ต่อหน้ากันได้ง่ายขึ้น

ตั้งค่าคุณสมบัติ "เพิ่มเสียงสนทนา" บน:

การจำเสียง

ส่งสัญญาณเตือน
แบบไม่มีเสียง

คุณสมบัติ "การจำเสียง" จะคอยฟังเสียงบางประเภทและ
ใช้ระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อตรวจพบ
เสียงนั้นๆ ไม่ว่าจะใช้ iPhone หรือ iPad คุณก็จะได้รับการ
แจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบเสียงหรือสัญญาณเตือน
บางประเภท เช่น กริ่งประตูหรือเสียงเด็กร้องไห้1

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad

คุณสมบัติ "การจำเสียง" จะคอยฟังเสียงบางประเภทและใช้ระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อตรวจพบเสียงนั้นๆ ไม่ว่าจะใช้ iPhone หรือ iPad คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบเสียงหรือสัญญาณเตือนบางประเภท เช่น กริ่งประตูหรือเสียงเด็กร้องไห้1

ตั้งค่าคุณสมบัติ "การจำเสียง" บน:

การช่วยปรับหูฟัง

ปรับหูฟังให้ตรงกับ
ความต้องการ
ด้านการได้ยินของคุณ

ไม่ว่าจะฟังเพลง ดูหนัง หรือคุยกับคนที่คุณรัก คุณสมบัติ
"การช่วยปรับหูฟัง" ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนประสบการณ์เสียง
ของคุณให้ตรงกับความต้องการด้านการได้ยินของคุณ
มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยขยายเสียงที่เบาๆ ให้ดัง และปรับ
ความถี่ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละคน หรือลองใช้
การตัดเสียงรบกวนใหม่และเทคโนโลยีบีมฟอร์มมิ่งสำหรับ
ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ เพื่อช่วยแยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวน
รอบข้างก็ได้ ซึ่งหากคุณมีกราฟแสดงผลตรวจการได้ยิน
อยู่แล้ว ก็สามารถอิมพอร์ตข้อมูลจากกระดาษหรือ PDF ได้เลย
แต่ถ้าไม่มี เราจะให้คุณทำชุดทดสอบการฟังทีละขั้นตอน ซึ่งจะ
ช่วยให้คุณตั้งค่าโปรไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันได้ถึง 9 รูปแบบตาม
การตั้งค่าเสียงเฉพาะตัวของคุณ

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, AirPods Max, AirPods Pro, AirPods, EarPods, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro

ไม่ว่าจะฟังเพลง ดูหนัง หรือคุยกับคนที่คุณรัก คุณสมบัติ "การช่วยปรับหูฟัง" ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนประสบการณ์เสียงของคุณให้ตรงกับความต้องการด้านการได้ยินของคุณมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยขยายเสียงที่เบาๆ ให้ดัง และปรับความถี่ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละคน หรือลองใช้การตัดเสียงรบกวนใหม่และเทคโนโลยีบีมฟอร์มมิ่งสำหรับฮาร์ดแวร์ที่รองรับ เพื่อช่วยแยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวนรอบข้างก็ได้ ซึ่งหากคุณมีกราฟแสดงผลตรวจการได้ยินอยู่แล้ว ก็สามารถอิมพอร์ตข้อมูลจากกระดาษหรือ PDF ได้เลย แต่ถ้าไม่มี เราจะให้คุณทำชุดทดสอบการฟังทีละขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่าโปรไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันได้ถึง 9 รูปแบบตามการตั้งค่าเสียงเฉพาะตัวของคุณ

ตั้งค่าคุณสมบัติ "การช่วยปรับหูฟัง" บน:

อัปเดต:

การรองรับกราฟแสดงผลตรวจการได้ยินในรูปแบบกระดาษและ PDF ปรับเปลี่ยนประสบการณ์เสียงของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ผลการทดสอบการได้ยินล่าสุดที่อิมพอร์ตมาจากกราฟแสดงผลตรวจการได้ยินในรูปแบบกระดาษหรือ PDF

FaceTime

ส่งภาษามือไปอีกฟากถนน หรืออีกฟากโลกก็ยังได้

FaceTime คือวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารด้วยภาษามือ
เพราะ FaceTime มาพร้อมวิดีโอคุณภาพสูงและอัตรา
ความเร็วของเฟรมที่ไหลลื่น จึงเก็บรายละเอียดได้ในทุก
ท่วงท่าและสีหน้า ไม่ว่าจะเลิกคิ้วหรือยิ้มกว้างไปถึงใบหู
ยิ่งไปกว่านั้น FaceTime ยังตรวจจับได้เมื่อคุณใช้ภาษามือ
ในการโทร FaceTime แบบกลุ่ม แล้วจะปรับให้ช่องภาพ
ของคุณใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติ ทั้งยังมีคุณสมบัติ "หน้าต่างย่อย
ในหน้าต่างหลักสำหรับ FaceTime" ที่ให้คุณดูหน้าจอการโทร
พร้อมกับทำอย่างอื่นไปด้วย2

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

FaceTime คือวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารด้วยภาษามือ เพราะ FaceTime มาพร้อมวิดีโอคุณภาพสูงและอัตราความเร็วของเฟรมที่ไหลลื่น จึงเก็บรายละเอียดได้ในทุกท่วงท่าและสีหน้า ไม่ว่าจะเลิกคิ้วหรือยิ้มกว้างไปถึงใบหู ยิ่งไปกว่านั้น FaceTime ยังตรวจจับได้เมื่อคุณใช้ภาษามือในการโทร FaceTime แบบกลุ่ม แล้วจะปรับให้ช่องภาพของคุณใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติ ทั้งยังมีคุณสมบัติ "หน้าต่างย่อยในหน้าต่างหลักสำหรับ FaceTime" ที่ให้คุณดูหน้าจอการโทรพร้อมกับทำอย่างอื่นไปด้วย2

ตั้งค่า FaceTime บน:

อุปกรณ์ช่วยฟัง
Made for iPhone

ออกแบบมาให้
ทำงานได้ลื่นไหล
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

Apple ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำในการสร้างอุปกรณ์ช่วยฟัง
และตัวประมวลผลเสียงที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone, iPad
และ iPod touch โดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากอุปกรณ์รับฟังสุดล้ำ
เหล่านี้จะมีคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังมาพร้อมคุณสมบัติ
ต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังตั้งค่าและใช้งานง่าย
ไม่ต่างจากอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ทั่วไปอีกด้วย และเมื่อคุณ
อยู่ข้างนอกหรือเข้าไปในที่ที่มีเสียงดัง อย่างเช่นร้านอาหาร 
คุณก็สามารถปรับใช้ค่าสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมในแบบ
ต่างๆ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงแนะนำได้ทันที โดยไม่ต้อง
ใช้รีโมทเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, iPod touch

Apple ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำในการสร้างอุปกรณ์ช่วยฟังและตัวประมวลผลเสียงที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch โดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากอุปกรณ์รับฟังสุดล้ำเหล่านี้จะมีคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังมาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังตั้งค่าและใช้งานง่ายไม่ต่างจากอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ทั่วไปอีกด้วย และเมื่อคุณอยู่ข้างนอกหรือเข้าไปในที่ที่มีเสียงดัง อย่างเช่นร้านอาหาร คุณก็สามารถปรับใช้ค่าสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมในแบบต่างๆ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงแนะนำได้ทันที โดยไม่ต้องใช้รีโมทเพิ่มเติมแต่อย่างใด

อัปเดต:

การรองรับอุปกรณ์ช่วยฟังแบบสองทิศทาง Apple รองรับอุปกรณ์ช่วยฟังแบบสองทิศทางรุ่นล่าสุดจากพันธมิตร Made for iPhone อีกทั้งไมโครโฟนในอุปกรณ์ช่วยฟังเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้ที่หูหนวกหรือได้ยินไม่ชัดสามารถคุยโทรศัพท์และ FaceTime แบบแฮนด์ฟรีได้

ฟังสด

ลดเสียงรบกวนเพื่อฟังสิ่งที่สำคัญได้ชัดเจนขึ้น

คุณสมบัติ "ฟังสด” จะช่วยเหลือด้านการฟังเพื่อให้คุณพูดคุย
ในที่ที่มีเสียงดังได้ดียิ่งขึ้น เพียงแค่เปิดคุณสมบัติ "ฟังสด"
แล้วเลื่อนอุปกรณ์ของคุณเข้าไปใกล้ๆ คนที่คุณกำลังคุยด้วย
จากนั้นไมโครโฟนของอุปกรณ์จะจับเสียงและส่งไปยังหูฟัง
ไร้สายหรืออุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone เพื่อให้คุณ
ได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น3

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, iPod touch, AirPods Max, AirPods Pro, Powerbeats Pro,
อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone

คุณสมบัติ "ฟังสด” จะช่วยเหลือด้านการฟังเพื่อให้คุณพูดคุยในที่ที่มีเสียงดังได้ดียิ่งขึ้น เพียงแค่เปิดคุณสมบัติ "ฟังสด" แล้วเลื่อนอุปกรณ์ของคุณเข้าไปใกล้ๆ คนที่คุณกำลังคุยด้วย จากนั้นไมโครโฟนของอุปกรณ์จะจับเสียงและส่งไปยังหูฟังไร้สายหรืออุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone เพื่อให้คุณได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น3

ตั้งค่าคุณสมบัติ "ฟังสด" บน:

อัปเดต:

การตัดเสียงรบกวน วันนี้คุณสมบัติ "ฟังสด" รองรับการตัดเสียงรบกวนแล้ว จึงช่วยแยกเสียง
ของผู้พูดออกจากเสียงรบกวนรอบตัวในระหว่างเซสชั่น "ฟังสด" ได้

เสียงโมโน

หาสมดุลเสียงที่เหมาะ
สำหรับคุณ

การบันทึกเสียงแบบสเตอริโอมักมีแทร็คเสียงแยกช่อง
สัญญาณซ้ายและขวาไว้อย่างชัดเจน คุณจึงสามารถใช้
คุณสมบัติ "เสียงโมโน" มาช่วยปรับเสียงที่ต่างกันนี้ให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการเล่นระบบช่องสัญญาณเสียงทั้ง 2 ช่องผ่านหูฟัง
ทั้ง 2 ข้าง และคุณยังปรับความสมดุลของเสียงที่ผ่านหูฟัง
ข้างใดข้างหนึ่งให้ดังขึ้นได้ แล้วทีนี้คุณก็จะไม่พลาดโน้ตสักตัว
ของคอนแชร์โต้หรือคำสักคำจากหนังสือเสียงอีกต่อไป

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iPod touch

การบันทึกเสียงแบบสเตอริโอมักมีแทร็คเสียงแยกช่องสัญญาณซ้ายและขวาไว้อย่างชัดเจน คุณจึงสามารถใช้คุณสมบัติ "เสียงโมโน" มาช่วยปรับเสียงที่ต่างกันนี้ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเล่นระบบช่องสัญญาณเสียงทั้ง 2 ช่องผ่านหูฟังทั้ง 2 ข้าง และคุณยังปรับความสมดุลของเสียงที่ผ่านหูฟังข้างใดข้างหนึ่งให้ดังขึ้นได้ แล้วทีนี้คุณก็จะไม่พลาดโน้ตสักตัวของคอนแชร์โต้ หรือคำสักคำจากหนังสือเสียงอีกต่อไป

ตั้งค่าคุณสมบัติ "เสียงโมโน" บน:

การเตือนผ่านการรับรู้

ทั้งเห็นและรู้สึกถึง
การแจ้งเตือน

ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตาม อุปกรณ์จะแจ้งเตือนให้คุณทราบในแบบที่
คุณสังเกตเห็นได้ โดยคุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนทั้งแบบ
เห็นบนหน้าจอหรือระบบสั่นเมื่อมีสายโทรศัพท์หรือ FaceTime เข้ามา รวมถึงเมื่อได้รับข้อความใหม่ มีเมลใหม่ ส่งเมลแล้ว หรือ
เมื่อมีกิจกรรมในปฏิทิน และคุณยังสามารถตั้งให้แฟลช LED
กะพริบเตือนเมื่อมีสายโทรเข้า หรือให้ iPhone แสดงรูปภาพ
ของคนที่โทรเข้ามาได้อีกด้วย หรือถ้าคุณใช้งาน Mac อยู่
ก็สามารถให้ Mac กะพริบหน้าจอเมื่อแอปใดแอปหนึ่งต้องการ
แจ้งเตือนคุณได้เช่นกัน ส่วนถ้าคุณกำลังเดินทาง ก็แค่เปิด
Taptic Engine บน Apple Watch เพื่อรับการสะกิดเบาๆ
ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนเข้ามา

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iPod touch

ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตาม อุปกรณ์จะแจ้งเตือนให้คุณทราบในแบบที่คุณสังเกตเห็นได้ โดยคุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนทั้งแบบเห็นบนหน้าจอหรือระบบสั่นเมื่อมีสายโทรศัพท์หรือ FaceTime เข้ามา รวมถึงเมื่อได้รับข้อความใหม่ มีเมลใหม่ ส่งเมลแล้ว หรือเมื่อมีกิจกรรมในปฏิทิน และคุณยังสามารถตั้งให้แฟลช LED กะพริบเตือนเมื่อมีสายโทรเข้า หรือให้ iPhone แสดงรูปภาพของคนที่โทรเข้ามาได้อีกด้วย หรือถ้าคุณใช้งาน Mac อยู่ ก็สามารถให้ Mac กะพริบหน้าจอเมื่อแอปใดแอปหนึ่งต้องการแจ้งเตือนคุณได้เช่นกัน ส่วนถ้าคุณกำลังเดินทาง ก็แค่เปิด Taptic Engine บน Apple Watch เพื่อรับการสะกิดเบาๆ ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนเข้ามา

ตั้งค่าคุณสมบัติ
"การเตือนผ่านการรับรู้" บน:

iMessage

แชทผ่านการพิมพ์ รูปภาพ หน้ายิ้ม และอีกมากมาย

เปิดฉากสนทนาโดยไม่จำเป็นต้องพูดหรือได้ยินอะไรสักคำ
แล้วยังส่งข้อความหาใครก็ได้แบบไม่จำกัดผ่านแอปข้อความ
หรือจะส่งเป็นข้อความกลุ่มเพื่อให้ทุกคนรับรู้ไปด้วยกันก็ได้
นอกจากนี้ คุณก็สามารถแชร์รูป วิดีโอ ตำแหน่งที่ตั้ง ลิงก์
หรือสัญลักษณ์ส่งยิ้มได้อีกด้วย

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iPod touch

เปิดฉากสนทนาโดยไม่จำเป็นต้องพูดหรือได้ยินอะไรสักคำ แล้วยังส่งข้อความหาใครก็ได้แบบไม่จำกัดผ่านแอปข้อความ หรือจะส่งเป็นข้อความกลุ่มเพื่อให้ทุกคนรับรู้ไปด้วยกันก็ได้ นอกจากนี้ คุณก็สามารถแชร์รูป วิดีโอ ตำแหน่งที่ตั้ง ลิงก์ หรือสัญลักษณ์ส่งยิ้มได้อีกด้วย

ตั้งค่า iMessage บน:

พิมพ์โต้ตอบกับ Siri

ผู้ช่วยดิจิทัลของคุณ
ที่พร้อมเสมอ
เพียงแค่พิมพ์บอก

ผู้ช่วยดิจิทัลของคุณจะช่วยทำทุกสิ่งที่คุณทำทุกวันผ่านทาง
คีย์บอร์ด ด้วยโหมด "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri" ที่ช่วยให้คุณรับ
ความช่วยเหลือที่ต้องการได้ง่ายๆ ในทันที เพียงใช้คีย์บอร์ดบน
หน้าจอเพื่อถามคำถาม ตั้งเตือนความจำ ออกคำสั่งต่างๆ
และอีกมากมาย4

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

ผู้ช่วยดิจิทัลของคุณจะช่วยทำทุกสิ่งที่คุณทำทุกวันผ่านทางคีย์บอร์ด ด้วยโหมด "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri" ที่ช่วยให้คุณรับความช่วยเหลือที่ต้องการได้ง่ายๆ ในทันที เพียงใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อถามคำถาม ตั้งเตือนความจำ ออกคำสั่งต่างๆ และอีกมากมาย4

ตั้งค่าคุณสมบัติ "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri" บน:

อัปเดต:

คุณสมบัติ "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri" สำหรับ Apple TV ตอนนี้คุณสามารถพิมพ์โต้ตอบกับ Siri
บน Apple TV แทนการพูดได้แล้ว หากต้องการขอให้ Siri ช่วย ก็แค่เรียกมาแล้วโต้ตอบกันโดยใช้
คีย์บอร์ดและช่องข้อความ

คำบรรยายภาพ

คำบรรยายที่ปรับแต่งได้
สำหรับภาพยนตร์
รายการทีวี และพ็อดคาสท์

คำบรรยายภาพเป็นการถอดเสียงบทสนทนาของวิดีโอ
รวมถึงการสื่อสารที่ไม่ใช่ภาษาพูดออกมาเป็นข้อความ
โดยคุณสมบัตินี้มีให้ใช้ในแอปต่างๆ อย่างแอป Apple TV
และมีให้เลือกในกว่า 40 ภาษาสำหรับภาพยนตร์ รายการทีวี
วิดีโอ และพ็อดคาสท์ เพียงแค่คุณมองหาไอคอน CC ทั้งยังปรับแต่งสไตล์และฟอนต์ของคำบรรยายได้มากมาย
หลายแบบ รวมถึงการขยายขนาดและเส้นขอบเพื่อให้
อ่านง่ายยิ่งขึ้น

ใช้งานได้บน:

iPhone, iPad, Mac, Apple TV, iPod touch

คำบรรยายภาพเป็นการถอดเสียงบทสนทนาของวิดีโอ รวมถึงการสื่อสารที่ไม่ใช่ภาษาพูดออกมาเป็นข้อความ โดยคุณสมบัตินี้มีให้ใช้ในแอปต่างๆ อย่างแอป Apple TV และมีให้เลือกในกว่า 40 ภาษาสำหรับภาพยนตร์ รายการทีวี วิดีโอ และพ็อดคาสท์ เพียงแค่คุณมองหาไอคอน CC ทั้งยังปรับแต่งสไตล์และฟอนต์ของคำบรรยายได้มากมายหลายแบบ รวมถึงการขยายขนาดและเส้นขอบเพื่อให้อ่านง่ายยิ่งขึ้น

แอปเสียงรบกวน

ดูแลสุขภาพ
การได้ยินของคุณ

แอปเสียงรบกวนจะติดตามระดับเดซิเบลของเสียงรอบๆ
ตัวคุณ ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าเสียงในสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่
หรือจากหูฟังของคุณนั้นมีระดับเดซิเบลที่อาจส่งผลเสียต่อ
การได้ยินของคุณหรือไม่ โดยเมื่อคุณตั้งค่าแอปเสียงรบกวน
บน Apple Watch และเชื่อมต่อหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้
ศูนย์ควบคุมจะแสดงให้คุณเห็นว่าเสียงที่กำลังเล่นผ่านหูฟังนั้น
ถึงระดับที่ไม่ปลอดภัยหรือยัง5 โดยข้อมูลทั้งหมดของคุณจะ
ถูกเก็บไว้ในแอปสุขภาพบน iPhone เพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ได้ง่ายๆ ในทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ใช้งานได้บน:

Apple Watch

แอปเสียงรบกวนจะติดตามระดับเดซิเบลของเสียงรอบๆ ตัวคุณ ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าเสียงในสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่หรือจากหูฟังของคุณนั้นมีระดับเดซิเบลที่อาจส่งผลเสียต่อการได้ยินของคุณหรือไม่ โดยเมื่อคุณตั้งค่าแอปเสียงรบกวนบน Apple Watch และเชื่อมต่อหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ ศูนย์ควบคุมจะแสดงให้คุณเห็นว่าเสียงที่กำลังเล่นผ่านหูฟังนั้นถึงระดับที่ไม่ปลอดภัยหรือยัง5 โดยข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในแอปสุขภาพบน iPhone เพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายๆ ในทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ตั้งค่าแอปเสียงรบกวนบน:

Apple Watch

อัปเดต:

คุณสมบัติ "เสียงหูฟังสด" สำหรับ Apple Watch เมื่อคุณตั้งค่าแอปเสียงรบกวนบน
Apple Watch และเชื่อมต่อ AirPods หรือหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ ศูนย์ควบคุมจะช่วยให้คุณ
ดูได้ว่ามีเสียงรบกวนที่ถึงระดับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้ยินของคุณหรือไม่

ทำ ให้เป็น
ในแบบที่
คุณต้องการ
โดยแสดงคุณสมบัติ "อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก"

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ด้านการช่วยการเข้าถึงของ Apple

ดูเพิ่มเติม