iPhone ช่วยให้คุณสนทนากับคนอื่นๆ ได้ง่ายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่หูหนวก
หรือได้ยินไม่ชัด และหากคุณเป็นผู้ใช้ภาษามือ FaceTime ก็เป็นวิธี
ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาที่เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
และยังมีอุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone ที่ช่วยให้คุณปรับค่าต่างๆ
เกี่ยวกับเสียงให้เหมาะกับบริเวณที่คุณอยู่ได้ง่าย ส่วนคุณสมบัติ "ฟังสด”
ก็จะช่วยให้คุณพูดคุยในที่ที่มีเสียงดังได้ดียิ่งขึ้น

การช่วยปรับหูฟัง ปรับหูฟังให้ตรงกับ
ความต้องการ
ด้านการได้ยินของคุณ

ไม่ว่าจะฟังเพลง ดูหนัง หรือคุยกับแม่ คุณสมบัติ "การช่วยปรับหูฟัง" ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนประสบการณ์เสียง เพื่อสร้างโลกที่มีแต่เสียงใสๆ และคมชัดให้คุณได้ อีกทั้งยังช่วยขยายเสียงที่เบาๆ ให้ดัง และปรับความถี่ให้เข้ากับการได้ยินของแต่ละคน ซึ่งหากคุณมีกราฟแสดงผลตรวจการได้ยินอยู่แล้ว ก็เพิ่มลงไปในการตั้งค่าได้เลย แต่ถ้าไม่มี เราจะให้คุณทำชุดทดสอบการฟังทีละขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่าโปรไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันได้ถึง 9 รูปแบบตามการตั้งค่าเสียงเฉพาะตัวของคุณ1

การรู้จำเสียง ส่งสัญญาณเตือน แบบไม่มีเสียง

การรู้จำเสียงใช้ระบบอัจฉริยะบนอุปกรณ์เพื่อบอกให้ผู้ใช้รับรู้
เมื่อมีเสียงเตือนดังขึ้นในบริเวณรอบข้างแต่ผู้ใช้อาจไม่ได้ยิน โดยผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนบน iPhone, iPad หรือ iPod touch เมื่อมีการตรวจพบเสียงหรือสัญญาณเตือนบางประเภท เช่น สัญญาณเตือนอัคคีภัย หรือกริ่งประตู2

อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone ออกแบบมาให้ทำงานได้ลื่นไหล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone

Apple ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำในการสร้างอุปกรณ์
ช่วยฟังและตัวประมวลผลเสียงที่ได้รับการออกแบบมา
สำหรับ iPhone และ iPad โดยเฉพาะ ดังนั้นนอกจาก
อุปกรณ์รับฟังเหล่านี้จะมีคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมแล้ว
ยังมาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย
อีกทั้งยังตั้งค่าและใช้งานง่ายไม่ต่างจากอุปกรณ์
Bluetooth อื่นๆ ทั่วไปอีกด้วย เพียงคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม
คุณก็สามารถเข้าใช้คุณสมบัติและการตั้งค่าต่างๆ ของ
อุปกรณ์รับฟังที่จับคู่ไว้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง
สามารถเหลือบดูสถานะแบตเตอรี่ได้ในทันที หรือปรับ
ระดับเสียงในหูฟังซ้ายและขวาได้พร้อมๆ กัน หรือแยกกัน
ก็ได้ และเมื่อคุณอยู่ข้างนอกหรือเข้าไปในที่ที่มีเสียงดัง
อย่างเช่นร้านอาหาร คุณก็สามารถปรับใช้ค่าสำเร็จรูป
สำหรับสภาพแวดล้อมในแบบต่างๆ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเสียงแนะนำโดยไม่ต้องใช้รีโมทเพิ่มเติมแต่อย่างใด

อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone

ฟังสด ลดเสียงรบกวนเพื่อฟัง
สิ่งที่สำคัญได้ชัดเจนขึ้น

อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone, ตัวประมวลผลเสียง
และวันนี้ก็ยังรวมไปถึง AirPods สามารถช่วยให้คุณพูดคุย
ในที่ที่มีเสียงดังได้ดียิ่งขึ้น เพียงแค่เปิดคุณสมบัติ "ฟังสด"
แล้วเลื่อน iPhone เข้าไปใกล้ๆ คนที่คุณกำลังคุยด้วย3
ซึ่งคุณสมบัตินี้ก็จะใช้ไมโครโฟนในการเก็บเสียงพูด
ของอีกฝ่ายมาให้คุณฟังได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แอพเสียงรบกวน ดูแลสุขภาพการได้ยินของคุณ

แอพเสียงรบกวนจะแสดงระดับเดซิเบลของเสียงรอบๆ ตัวคุณ
ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าเสียงนั้นมีระดับเดซิเบลที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการได้ยินของคุณหรือไม่ และข้อมูลนั้นจะจัดเก็บไว้ใน
แอพสุขภาพ ดังนั้น คุณจึงสามารถเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้

เสียงโมโน หาสมดุลเสียงที่เหมาะ
สำหรับคุณ

บางครั้งการใช้หูฟังอาจทำให้คุณพลาดบางเสียงไป
หากคุณเป็นผู้ที่ได้ยินไม่ชัดหรือหูหนวกข้างใดข้างหนึ่ง
นั่นเป็นเพราะว่าการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอนั้นมักมี
แทร็คเสียงแยกช่องสัญญาณซ้ายและขวาไว้อย่างชัดเจน
ซึ่ง iOS สามารถช่วยในส่วนนี้ได้ด้วยการเล่นระบบ
ช่องสัญญาณเสียงทั้ง 2 ช่องผ่านหูฟังทั้ง 2 ข้าง
และให้คุณปรับความสมดุลของเสียงที่ผ่านหูฟังข้างใด
ข้างหนึ่งให้ดังขึ้นได้ แล้วทีนี้คุณก็จะไม่พลาดโน้ตสักตัว
ของคอนแชร์โต้ หรือคำสักคำจากหนังสือเสียงอีกต่อไป

การแจ้งเตือนด้วยภาพและระบบสั่น ทั้งเห็นและรู้สึกถึง
การแจ้งเตือน

ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตาม iPhone จะแจ้งเตือนให้คุณทราบ
ในแบบที่คุณสังเกตเห็นได้ โดยจะแจ้งเตือนทั้งบนหน้าจอ
และระบบสั่นเมื่อมีสายเข้าหรือมีสาย FaceTime เข้ามา รวมถึง
เมื่อได้รับข้อความใหม่ มีเมลใหม่ ส่งเมลแล้ว หรือเมื่อมีกิจกรรม
ในปฏิทิน และคุณยังสามารถตั้งให้แฟลช LED กะพริบเตือน
เมื่อมีสายหรือการแจ้งเตือนเข้ามา หรือจะตั้งให้แสดงภาพ
ของผู้ที่โทรเข้ามาก็ได้ รวมถึงสามารถเลือกรูปแบบการสั่น
ที่แตกต่างกันไปหรือสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณเอง

Siri ผู้ช่วยดิจิตอลของคุณที่
พร้อมเสมอ เพียงแค่พิมพ์บอก

คุณสมบัติ "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri" บน iPhone

Siri สามารถช่วยคุณทำอะไรต่างๆ มากมายที่คุณ
ทำอยู่ทุกวันได้4 และใน iOS 11 หรือใหม่กว่า ก็ยังมีตัวเลือก
การช่วยการเข้าถึงเพื่อตั้ง Siri เป็นโหมด "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri" ที่พร้อมให้คุณใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อถามคำถาม ตั้งเตือนความจำ ออกคำสั่งต่างๆ และทำอะไรได้อีกมากมาย

คุณสมบัติ "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri" บน iPhone

FaceTimeส่งภาษามือให้กับคน
อีกซีกถนน หรืออีกซีกโลก

FaceTime บน iPhone

เก็บรายละเอียดในทุกท่วงท่าและสีหน้า ไม่ว่าจะเลิกคิ้วหรือ
ยิ้มกว้างไปถึงใบหู ด้วย FaceTime ที่สามารถส่งสัญญาณ
วิดีโอคุณภาพสูงด้วยอัตราความเร็วของเฟรมที่ไหลลื่น
จึงเป็นคุณสมบัติที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สื่อสาร
ด้วยภาษามือ และเนื่องจากทั้ง Mac, iPhone, iPad และ
iPod touch ต่างก็มาพร้อมกับ FaceTime อยู่แล้ว คุณจึง
สามารถพูดคุยกับผู้ใช้ iOS, iPadOS และ macOS ที่อยู่ใกล้กัน
แค่ถนนคั่นหรืออยู่ไกลกันคนละซีกโลกได้อย่างสบายๆ5

iMessage แชทผ่านการพิมพ์ รูปภาพ
หน้ายิ้ม และอีกมากมาย

iMessage ให้คุณเปิดฉากสนทนาโดยไม่จำเป็นต้องพูด
หรือได้ยินอะไรสักคำ และยังสามารถส่งข้อความหาใครก็ได้
ที่ใช้ iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch หรือ
Mac ได้อย่างไม่จำกัด หรือจะส่งข้อความเป็นกลุ่มถึง
ทุกคนในครั้งเดียวก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์รูป
วิดีโอ ตำแหน่งที่ตั้ง ลิงก์ หรือสัญลักษณ์ส่งยิ้มได้อีกด้วย6

FaceTime บน iPhone

คำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้ คำบรรยายที่ปรับแต่งได้สำหรับภาพยนตร์ รายการทีวี และพ็อดคาสท์

คำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้บน iPhone

The LEGO Movie 2: The Second Part สามารถรับชมได้ทางแอพ Apple TV

คุณสามารถดูภาพยนตร์ รายการทีวี และพ็อดคาสท์
พร้อมคำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้ โดยเพียงแค่มองหาไอคอน CC เพื่อซื้อหรือเช่าภาพยนตร์ที่มีคำบรรยายจาก iTunes Store หรือหาพ็อดคาสท์ที่มีคำบรรยายจาก iTunes U แล้วดาวน์โหลดลง iPhone ของคุณโดยตรงเพื่อรับชมขณะที่กำลังเดินทาง นอกจากนี้แล้ว iOS ก็ยังสนับสนุนคำบรรยายแทนเสียงที่ปิดไม่ได้และซับไตเติ้ลอีกด้วย อีกอย่างคือคุณสามารถปรับแต่งสไตล์และฟอนต์ของคำบรรยายได้มากมายหลายแบบ รวมถึงการขยายขนาดและเส้นขอบเพื่อให้อ่านง่ายยิ่งขึ้น และสำหรับผู้ที่บกพร่องทั้งทางการได้ยินและการมองเห็น iPhone ก็ยังช่วยให้ผู้ที่ใช้ VoiceOver สามารถเข้าถึงรายการคำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้และซับไตเติ้ลต่างๆ
ผ่านเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ได้อีกด้วย

คำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้บน iPhone

The LEGO Movie 2: The Second Part สามารถรับชมได้ทางแอพ Apple TV

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน iPhone

  1. จากหน้าจอโฮม ไปที่ "การตั้งค่า"
  2. เลือก "การช่วยการเข้าถึง" จากนั้นเลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

มี iPhone ที่เหมาะสำหรับทุกคน

เลือกซื้อ iPhone