เครื่องมือที่
ทรงพลัง
ที่สุด
สำหรับทุกคน
ที่มี
หัวคิดสร้างสรรค์

ตัดต่อวิดีโอโดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือแทร็คแพด
สร้างงานนำเสนอ
โดยไม่ต้องมองเห็นหน้าจอ
หรือค้นหาไฟล์สำคัญสำหรับโปรเจ็กต์
ถัดไป
ของคุณด้วยเสียง เพราะ Mac นั้นได้รับการ
ออกแบบมา
ให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์อะไร
ที่เยี่ยมยอดได้นั่นเอง

VoiceOver

คุณสมบัติ VoiceOver บน Mac

นอกจาก VoiceOver จะคอยบอกว่า
มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
บน Mac ของคุณแล้ว
ก็ยังช่วยคุณทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วย
โดย
จะคอยอธิบายด้วยเสียงเพื่อบอกถึง
องค์ประกอบ
บนแต่ละหน้าจอ และคอยให้
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ตลอดเวลา
ไม่ว่าคุณจะใช้คำสั่งนิ้ว คีย์บอร์ด หรือ
เครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์ก็ตาม
ขณะเดียวกันก็ยังรองรับ
มากกว่า
30 ภาษา รวมทั้งตัวเลือกเสียง
อีกมากมาย

VoiceOver ในแอพ

VoiceOver มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
เนื่องจาก
ไม่ใช่ตัวอ่านหน้าจอที่ทำงาน
แยกเป็นอิสระ โดย
คุณสมบัตินี้จะผสาน
รวมอยู่ใน macOS และในแอพ
ทั้งหมด
ที่มาพร้อมกับ Mac ดังนั้นเมื่อนักพัฒนา
ทำการ
อัพเดทแอพต่างๆ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซ
ในคุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple
แอพ
เหล่านั้นจึงเริ่มทำงานกับ VoiceOver
ได้ในทันที

คุณสมบัติ VoiceOver บน Mac

คำสั่งนิ้ว VoiceOver

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้
คำสั่งนิ้วใน
ลักษณะเดียวกับที่ใช้กับ iOS
ไม่ว่าจะแตะแทร็คแพดเพื่อ
ฟังคำอธิบาย
ถึงสิ่งที่คุณกำลังแตะ ลากนิ้วถ้าต้องการ
ฟังรายการอย่างต่อเนื่อง และตวัดนิ้ว
เพื่อเลื่อนไปยัง
รายการต่อไป หรือลอง
เปิดใช้ตัวออกคำสั่งแทร็คแพด
สำหรับ
VoiceOver เพื่อให้พื้นผิวแทร็คแพดเป็น
เหมือน
หน้าต่างหรือเอกสารที่เปิดอยู่ใน
ตอนนั้น ซึ่งจะทำให้คุณ
เลื่อนไปตรงมุม
หรือขอบได้อย่างรวดเร็วแค่เพียงแตะ

VoiceOver กับโรเตอร์

VoiceOver มีระบบควบคุมเสมือนจริงที่
เรียกว่า "โรเตอร์"
ซึ่งคุณสามารถคุณ
โรเตอร์ได้ด้วยการใช้สองนิ้วหมุน
บน
แทร็คแพดให้เหมือนกับที่คุณกำลังหมุน
หน้าปัดจริงๆ
ก็จะเรียกใช้คำสั่งต่างๆ
ที่ปรับแต่งได้เต็มที่อย่างรวดเร็ว
และ
สามารถใช้เพื่อท่องเว็บเพจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สะดวกยิ่งขึ้น โดยใน
โรเตอร์นั้นจะมีรายการองค์ประกอบ
ทั่วไป
เช่น “หัวเรื่อง”, “ลิงก์” และ “ภาพ” เพื่อ
ให้คุณ
สามารถเลื่อนดูได้เลยตาม
องค์ประกอบที่เลือก

VoiceOver และ
การรองรับ
อักษรเบรลล์

VoiceOver เป็นตัวอ่านหน้าจอชนิดแรก
ที่รองรับ
การทำงานแบบปลั๊กแอนด์เพลย์
สำหรับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบ
ปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้ เพียงแค่เสียบสาย

หรือซิงค์กับเครื่องแสดงผลที่ใช้งาน
ร่วมกันได้กว่า
100 รุ่น เท่านี้ VoiceOver
ก็พร้อมจะแสดงคำอธิบาย
ในรูปแบบ
อักษรเบรลล์ให้คุณ แถมนี่ยังเป็นตัวอ่าน
หน้าจอ
เพียงชนิดเดียวที่รองรับการ
ใช้งานเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์ได้
มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน
ดังนั้น
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือในห้องเรียน คุณก็สามารถ
นำเสนอ
สิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณให้กับผู้ใช้
อักษรเบรลล์
ได้คราวละหลายคนพร้อมกัน
และสำหรับผู้ใช้ที่มีสายตา
ปกติซึ่งนั่งอยู่
ข้างๆ คุณนั้น ก็จะมีแผงอักษรเบรลล์บน
หน้าจอที่คอยแสดงทั้งอักษรเบรลล์และ
ข้อความอธิบาย
สิ่งที่ VoiceOver
กำลังพูดอยู่ให้ดูตามไปได้ด้วย

เสียงบรรยายภาพ

ดูภาพยนตร์บน Mac พร้อมเสียง
บรรยายภาพทุกฉาก
อย่างละเอียด
โดยภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพ
นั้น
จะมีไอคอน AD แสดงกำกับไว้
ใน iTunes Store

ใหม่ใน macOS Sierra Siri

Siri บน Mac

วันนี้ Siri หรือผู้ช่วยอัจฉริยะจาก Apple
พร้อมประจำการ
ใน macOS เพื่อช่วย
ให้คุณสามารถใช้เดสก์ท็อปทำอะไร

ได้มากขึ้น* คุณสามารถบอกให้ Siri
ส่งข้อความ ค้นหาไฟล์
ตั้งการเตือน
ความจำ ค้นหาเว็บ หรือแม้แต่เปิดและปิด
คุณสมบัติ VoiceOver และ "กลับสี" ได้
โดยไม่ไปรบกวน
สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่บน
คีย์บอร์ดเลย และเนื่องจาก Siri
ผสาน
การทำงานร่วมกับ VoiceOver คุณจึง
สามารถขอ
ให้ค้นหาไฟล์แล้วรอฟัง
คำตอบได้เลย

การป้อนตามคำบอก

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก" ให้คุณ
พูดแทนการพิมพ์
และยังสามารถใช้งาน
ได้กับภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา
คุณจึง
สามารถตอบอีเมล ค้นหาเว็บ หรือเขียน
รายงานได้
โดยใช้เพียงแค่เสียงของคุณ
ง่ายๆ แค่ไปที่ช่องข้อความ
ช่องไหนก็ได้
จากนั้นเปิดใช้งานคุณสมบัติ "การป้อน
ตาม
คำบอก" แล้วพูดสิ่งที่คุณต้องการจะ
เขียน นอกจากนี้
macOS ยังมาพร้อม
กับคำสั่งในการแก้ไขและจัดรูปแบบ
มากกว่า 50 คำสั่ง คุณจึงสามารถเปิด
คุณสมบัติ
"การป้อนตามคำบอก" แล้ว
สั่งให้ Mac ของคุณปรับ
ตัวอักษรทั้ง
ย่อหน้าให้เป็นตัวหนา ลบทั้งประโยค หรือ
เปลี่ยนคำ และยังสามารถใช้ Automator
สำหรับเวิร์กโฟลว์
เพื่อสร้างคำสั่งการ
ป้อนตามคำบอกของคุณเองได้อีกด้วย

Siri บน Mac

ซูม

ซูมบน Mac

ซูม คือตัวขยายหน้าจออันทรง
ประสิทธิภาพที่มา
พร้อมเครื่องซึ่ง
สามารถขยายขนาดหน้าจอของคุณ

ได้ถึง 20 เท่า คุณจึงเห็นสิ่งที่แสดงอยู่
ได้ชัดเจนขึ้น
โดยคุณอาจเลือกใช้การซูม
แบบเต็มหน้าจอ หรือจะซูม
เฉพาะบริเวณ
ก็ได้ ซึ่งจะทำให้คุณเห็นส่วนที่ซูมแยก
อยู่
ในอีกหน้าต่างหนึ่ง ในขณะที่หน้าจอ
ส่วนที่เหลือยังคง
มีขนาดเท่าเดิม และ
ด้วยฮาร์ดแวร์ที่ทำงานได้ด้วย
ความ
รวดเร็ว คุณจะสามารถขยายทุกสิ่งบน
หน้าจอ
ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ
บนหน้าเว็บ
รูปถ่ายครอบครัว หรือ
สถานที่บนแผนที่

ขนาดเคอร์เซอร์

macOS ได้อำนวยความสะดวกให้คุณ
สามารถขยายขนาด
เคอร์เซอร์หรือตัวชี้
เมาส์ของคุณได้ คุณจึงเห็นว่าตัวเอง
อยู่
ตรงไหนและมองตามเคอร์เซอร์ในขณะที่
เลื่อนไปยัง
จุดต่างๆ บน Mac ได้ง่ายขึ้น
แค่ตั้งค่าขนาดเคอร์เซอร์
ไว้เพียง
ครั้งเดียว เคอร์เซอร์ก็จะอยู่ในขนาด
ที่คุณขยาย
ไว้ตลอดไม่ว่ารูปร่างของ
เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนไปอย่างไร
และเมื่อ
คุณปัดไปมาบนแทร็คแพดหรือเขย่าเมาส์
อย่าง
รวดเร็ว ตัวชี้เมาส์ก็จะขยายใหญ่ขึ้น
เพื่อให้มองหาได้ง่าย

ซูมบน Mac

ตัวเลือกความต่าง
ระดับสี

บางครั้งความต่างระดับสีที่สูงขึ้นหรือ
การตัดสีสันออกไป
อาจทำให้คุณมองเห็น
สิ่งที่อยู่บนจอภาพได้ชัดเจนขึ้น
ดังนั้น
macOS จึงให้คุณกลับสีหรือปรับสีบน
หน้าจอให้
เป็นระดับสีเทาได้ และเมื่อคุณ
ตั้งค่าแล้ว การตั้งค่านั้นก็จะ
มีผลกับทั้ง
ระบบ คุณจึงมองเห็นแบบเดียวกันได้ใน
ทุกๆ
แอพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
เพิ่มความต่างระดับสีเพื่อ
เพิ่มความ
ชัดเจนและลดความโปร่งใสใน
บางแอพได้ด้วย

ใหม่ใน macOS Sierra ลดการเคลื่อนไหว

หากรู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะการ
เคลื่อนไหวของ
องค์ประกอบหน้าจอ
คุณก็สามารถเปิดคุณสมบัติ
“ลดการเคลื่อนไหว” เพื่อลดการเคลื่อนไหวใน
บริเวณ
ต่างๆ เช่น ช่องว่าง, ศูนย์
การแจ้งเตือน และ Dock ได้

iTunes

iTunes สามารถใช้งานร่วมกับ
VoiceOver ที่จะช่วย
นำทางคุณไปยัง
ส่วนต่างๆ และเล่นคอนเทนต์ทั้งหมด
ในคลัง iTunes ได้ แม้ว่าคุณจะมองไม่เห็น
หน้าจอก็ตาม
อีกทั้งยังสามารถค้นหา
ใน iTunes Store ได้เช่นกัน เพราะ
VoiceOver จะอ่านส่วนหัว ลิงก์ และ
องค์ประกอบอื่นๆ
ในหน้าให้ฟัง

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

แหล่งข้อมูล
ภายนอก

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอดหรือผู้ที่
มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com ที่เว็บไซต์ได้เลย

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ของผู้ที่
ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย Mac-cessibility ที่เว็บไซต์ได้เลย

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็น
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา