เครื่องมือที่
ทรงพลัง
ที่สุด
สำหรับทุกคน
ที่มี
หัวคิดสร้างสรรค์

ตัดต่อวิดีโอโดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือแทร็คแพด
สร้างงานนำเสนอ
โดยไม่ต้องมองเห็นหน้าจอ
หรือค้นหาไฟล์สำคัญสำหรับโปรเจ็กต์
ถัดไป
ของคุณด้วยเสียง เพราะ Mac นั้นได้รับการ
ออกแบบมา
ให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์อะไร
ที่เยี่ยมยอดได้นั่นเอง

VoiceOver

คุณสมบัติ VoiceOver บน Mac

นอกจาก VoiceOver จะคอยบอกว่ามีอะไร
เกิดขึ้นบ้าง
บน Mac ของคุณแล้ว ก็ยัง
ช่วยคุณทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วย
โดยจะคอย
อธิบายด้วยเสียงเพื่อบอกถึงองค์ประกอบ
บนแต่ละหน้าจอ และคอยให้คำแนะนำที่
เป็นประโยชน์
ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะใช้
คำสั่งนิ้ว คีย์บอร์ด หรือเครื่อง
แสดงผล
อักษรเบรลล์ก็ตาม ขณะเดียวกันก็ยัง
รองรับ
มากกว่า 30 ภาษา รวมทั้ง
ตัวเลือกเสียงอีกมากมาย

VoiceOver ในแอพ

VoiceOver มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
เนื่องจาก
ไม่ใช่ตัวอ่านหน้าจอที่ทำงานแยก
เป็นอิสระ โดย
คุณสมบัตินี้จะผสานรวมอยู่
ใน macOS และในแอพ
ทั้งหมดที่มาพร้อม
กับ Mac ดังนั้นเมื่อนักพัฒนาทำการ
อัพเดทแอพต่างๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เฟซ
ในคุณสมบัติ "การช่วยการ
เข้าถึง" ของ Apple
แอพเหล่านั้นจึงเริ่ม
ทำงานกับ VoiceOver ได้ในทันที

คุณสมบัติ VoiceOver บน Mac

คำสั่งนิ้ว VoiceOver

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้
คำสั่งนิ้วใน
ลักษณะเดียวกับที่ใช้กับ iOS
ไม่ว่าจะแตะแทร็คแพดเพื่อ
ฟังคำอธิบายถึง
สิ่งที่คุณกำลังแตะ ลากนิ้วถ้าต้องการ
ฟัง
รายการอย่างต่อเนื่อง และตวัดนิ้วเพื่อ
เลื่อนไปยัง
รายการต่อไป หรือลองเปิด
ใช้ตัวออกคำสั่งแทร็คแพด
สำหรับ
VoiceOver เพื่อให้พื้นผิวแทร็คแพดเป็น
เหมือน
หน้าต่างหรือเอกสารที่เปิดอยู่ใน
ตอนนั้น ซึ่งจะทำให้คุณ
เลื่อนไปตรงมุม
หรือขอบได้อย่างรวดเร็วแค่เพียงแตะ

VoiceOver กับโรเตอร์

VoiceOver มีระบบควบคุมเสมือนจริงที่
เรียกว่า "โรเตอร์"
ซึ่งคุณสามารถคุณ
โรเตอร์ได้ด้วยการใช้สองนิ้วหมุน
บน
แทร็คแพดให้เหมือนกับที่คุณกำลังหมุน
หน้าปัดจริงๆ
ก็จะเรียกใช้คำสั่งต่างๆ
ที่ปรับแต่งได้เต็มที่อย่างรวดเร็ว
และ
สามารถใช้เพื่อท่องเว็บเพจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สะดวกยิ่งขึ้น โดยใน
โรเตอร์นั้นจะมีรายการองค์ประกอบ
ทั่วไป
เช่น “หัวเรื่อง”, “ลิงก์” และ “ภาพ” เพื่อให้
คุณสามารถ
เลื่อนดูได้เลยตาม
องค์ประกอบที่เลือก

VoiceOver และ
การ
รองรับอักษรเบรลล์

VoiceOver เป็นตัวอ่านหน้าจอชนิดแรก
ที่รองรับ
การทำงานแบบปลั๊กแอนด์เพลย์
สำหรับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบ
ปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้ เพียงแค่เสียบสาย

หรือซิงค์กับเครื่องแสดงผลที่ใช้งาน
ร่วมกันได้กว่า
100 รุ่น เท่านี้ VoiceOver
ก็พร้อมจะแสดงคำอธิบาย
ในรูปแบบอักษร
เบรลล์ให้คุณ แถมนี่ยังเป็นตัวอ่านหน้าจอ

เพียงชนิดเดียวที่รองรับการใช้งาน
เครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์ได้มากกว่า
หนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน ดังนั้น
ไม่ว่า
จะเป็นการประชุมหรือในห้องเรียน คุณ
ก็สามารถ
นำเสนอสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ
ของคุณให้กับผู้ใช้อักษรเบรลล์
ได้คราวละ
หลายคนพร้อมกัน และสำหรับผู้ใช้ที่มี
สายตาปกติ
ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ คุณนั้น ก็จะมี
แผงอักษรเบรลล์บนหน้าจอ
ที่คอยแสดง
ทั้งอักษรเบรลล์และข้อความอธิบายสิ่งที่

VoiceOver กำลังพูดอยู่ให้ดูตามไปได้ด้วย

เสียงบรรยายภาพ

ดูภาพยนตร์บน Mac พร้อมเสียง
บรรยายภาพทุกฉาก
อย่างละเอียด
โดยภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพ
นั้น
จะมีไอคอน AD แสดงกำกับไว้
ใน iTunes Store

ใหม่ใน macOS Sierra Siri

Siri บน Mac

วันนี้ Siri หรือผู้ช่วยอัจฉริยะจาก Apple
พร้อมประจำการ
ใน macOS เพื่อช่วย
ให้คุณสามารถใช้เดสก์ท็อปทำอะไร

ได้มากขึ้น* คุณสามารถบอกให้ Siri
ส่งข้อความ ค้นหาไฟล์
ตั้งการเตือน
ความจำ ค้นหาเว็บ หรือแม้แต่เปิดและปิด

คุณสมบัติ VoiceOver และ "กลับสี" ได้
โดยไม่ไปรบกวน
สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่บน
คีย์บอร์ดเลย และเนื่องจาก Siri
ผสานการ
ทำงานร่วมกับ VoiceOver คุณจึงสามารถ

ขอให้ค้นหาไฟล์แล้วรอฟังคำตอบได้เลย

การป้อนตามคำบอก

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก" ให้คุณ
พูดแทนการพิมพ์
และยังสามารถใช้งาน
ได้กับภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา
คุณจึง
สามารถตอบอีเมล ค้นหาเว็บ หรือเขียน
รายงานได้
โดยใช้เพียงแค่เสียงของคุณ
ง่ายๆ แค่ไปที่ช่องข้อความ
ช่องไหนก็ได้
จากนั้นเปิดใช้งานคุณสมบัติ "การป้อน
ตาม
คำบอก" แล้วพูดสิ่งที่คุณต้องการจะ
เขียน นอกจากนี้
macOS ยังมาพร้อมกับ
คำสั่งในการแก้ไขและจัดรูปแบบ
มากกว่า
50 คำสั่ง คุณจึงสามารถเปิดคุณสมบัติ

"การป้อนตามคำบอก" แล้วสั่งให้ Mac
ของคุณปรับ
ตัวอักษรทั้งย่อหน้าให้เป็น
ตัวหนา ลบทั้งประโยค หรือ
เปลี่ยนคำ
และยังสามารถใช้ Automator สำหรับ
เวิร์กโฟลว์
เพื่อสร้างคำสั่งการป้อนตาม
คำบอกของคุณเองได้อีกด้วย

Siri บน Mac

ซูม

ซูมบน Mac

ซูม คือตัวขยายหน้าจออันทรง
ประสิทธิภาพที่มา
พร้อมเครื่องซึ่ง
สามารถขยายขนาดหน้าจอของคุณ

ได้ถึง 20 เท่า คุณจึงเห็นสิ่งที่แสดงอยู่
ได้ชัดเจนขึ้น
โดยคุณอาจเลือกใช้การซูม
แบบเต็มหน้าจอ หรือจะซูม
เฉพาะบริเวณ
ก็ได้ ซึ่งจะทำให้คุณเห็นส่วนที่ซูมแยก
อยู่
ในอีกหน้าต่างหนึ่ง ในขณะที่หน้าจอ
ส่วนที่เหลือยังคง
มีขนาดเท่าเดิม และ
ด้วยฮาร์ดแวร์ที่ทำงานได้ด้วย
ความ
รวดเร็ว คุณจะสามารถขยายทุกสิ่งบน
หน้าจอ
ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ
บนหน้าเว็บ
รูปถ่ายครอบครัว หรือ
สถานที่บนแผนที่

ขนาดเคอร์เซอร์

macOS ได้อำนวยความสะดวกให้คุณ
สามารถขยายขนาด
เคอร์เซอร์หรือตัวชี้
เมาส์ของคุณได้ คุณจึงเห็นว่าตัวเอง
อยู่
ตรงไหนและมองตามเคอร์เซอร์ในขณะที่
เลื่อนไปยัง
จุดต่างๆ บน Mac ได้ง่ายขึ้น
แค่ตั้งค่าขนาดเคอร์เซอร์
ไว้เพียงครั้งเดียว
เคอร์เซอร์ก็จะอยู่ในขนาดที่คุณขยาย

ไว้ตลอดไม่ว่ารูปร่างของเคอร์เซอร์จะ
เปลี่ยนไปอย่างไร
และเมื่อคุณปัดไปมา
บนแทร็คแพดหรือเขย่าเมาส์อย่าง
รวดเร็ว
ตัวชี้เมาส์ก็จะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้
มองหาได้ง่าย

ซูมบน Mac

ตัวเลือกความต่าง
ระดับสี

บางครั้งความต่างระดับสีที่สูงขึ้นหรือการ
ตัดสีสันออกไป
อาจทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่
อยู่บนจอภาพได้ชัดเจนขึ้น
ดังนั้น macOS
จึงให้คุณกลับสีหรือปรับสีบนหน้าจอให้

เป็นระดับสีเทาได้ และเมื่อคุณตั้งค่าแล้ว
การตั้งค่านั้นก็จะ
มีผลกับทั้งระบบ คุณจึง
มองเห็นแบบเดียวกันได้ในทุกๆ แอพ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความ
ต่างระดับสีเพื่อเพิ่ม
ความชัดเจนและ
ลดความโปร่งใสในบางแอพได้ด้วย

ใหม่ใน macOS Sierra ลดการเคลื่อนไหว

หากรู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะการเคลื่อนไหว
ของ
องค์ประกอบหน้าจอ คุณก็สามารถ
เปิดคุณสมบัติ
“ลดการเคลื่อนไหว”
เพื่อลดการเคลื่อนไหวในบริเวณ
ต่างๆ เช่น
ช่องว่าง, ศูนย์การแจ้งเตือน และ Dock ได้

iTunes

iTunes สามารถใช้งานร่วมกับ VoiceOver
ที่จะช่วย
นำทางคุณไปยังส่วนต่างๆ และ
เล่นคอนเทนต์ทั้งหมด
ในคลัง iTunes ได้
แม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นหน้าจอก็ตาม

อีกทั้งยังสามารถค้นหาใน iTunes Store
ได้เช่นกัน เพราะ
VoiceOver จะอ่านส่วนหัว
ลิงก์ และองค์ประกอบอื่นๆ
ในหน้าให้ฟัง

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver (HTML แบบมีแท็ก)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VoiceOver ในคู่มือ HTML แบบมีแท็ก

แหล่งข้อมูล
ภายนอก

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอดหรือผู้ที่
มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com ที่เว็บไซต์ได้เลย

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ของผู้ที่
ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย Mac-cessibility ที่เว็บไซต์ได้เลย

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็น
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา