เครื่องมือที่
ทรงพลัง
ที่สุด
สำหรับทุกคน
ที่มี
หัวคิดสร้างสรรค์

ตัดต่อวิดีโอโดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือแทร็คแพด
สร้างงานนำเสนอโดยไม่ต้องมองเห็นหน้าจอ
หรือค้นหาไฟล์สำคัญสำหรับโปรเจ็กต์ถัดไปของคุณ
ด้วยเสียง เพราะ Mac นั้นได้รับการออกแบบมาให้
ทุกคนสามารถสร้างสรรค์อะไรที่เยี่ยมยอดได้นั่นเอง

VoiceOver

คุณสมบัติ VoiceOver บน Mac

นอกจาก VoiceOver จะคอยบอกว่า
มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
บน Mac ของคุณแล้ว
ก็ยังช่วยคุณทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วย
โดย
จะคอยอธิบายด้วยเสียงเพื่อบอกถึง
องค์ประกอบ
บนแต่ละหน้าจอ และคอยให้
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ตลอดเวลา
ไม่ว่าคุณจะใช้คำสั่งนิ้ว คีย์บอร์ด หรือ
เครื่อง
แสดงผลอักษรเบรลล์ก็ตาม
ขณะเดียวกันก็ยังรองรับ
มากกว่า
35 ภาษา รวมทั้งตัวเลือกเสียง
อีกมากมาย

VoiceOver ในแอพ

VoiceOver มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
เนื่องจาก
ไม่ใช่ตัวอ่านหน้าจอที่ทำงาน
แยกเป็นอิสระ โดย
คุณสมบัตินี้จะผสาน
รวมอยู่ใน macOS และในแอพ
ทั้งหมด
ที่มาพร้อมกับ Mac ดังนั้นเมื่อนักพัฒนา
ทำการ
อัพเดทแอพต่างๆ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซ
ในคุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple
แอพ
เหล่านั้นจึงเริ่มทำงานกับ VoiceOver
ได้ในทันที

คุณสมบัติ VoiceOver บน Mac

ปรับปรุง VoiceOver ใหม่

เราได้ปรับปรุง VoiceOver ใหม่ เพื่อความสะดวกใน
การไปยังไฟล์ PDF, เว็บไซต์ และข้อความต่างๆ
ส่วนใน Safari ก็มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกี่ยวกับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ HTML5
ทำให้การไปสู่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์มีความสอดคล้อง
กันยิ่งขึ้น และตอนนี้ VoiceOver ก็สามารถอ่าน
เอกสาร PDF แบบมีแท็ก และข้อความอีเมลได้ดีกว่าเดิม
อีกด้วย นอกจากนี้
หากคุณเริ่มต้นอ่านเว็บไซต์ภาษาอื่น VoiceOver ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้เสียงสำหรับภาษา
ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ1 และคุณยังสามารถเพิ่มคำสั่ง
ที่กำหนดเองและเวิร์กโฟลว์ให้กับ MacBook Pro
พร้อม Touch Bar ของคุณได้ด้วย

เสียงบรรยายภาพ

ดูภาพยนตร์บน Mac พร้อมเสียง
บรรยายภาพทุกฉาก
อย่างละเอียด
โดยภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพ
นั้น
จะมีไอคอน AD แสดงกำกับไว้
ใน iTunes Store

คำสั่งนิ้ว VoiceOver

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้
คำสั่งนิ้วใน
ลักษณะเดียวกับที่ใช้กับ iOS
ไม่ว่าจะแตะแทร็คแพดเพื่อ
ฟังคำอธิบาย
ถึงสิ่งที่คุณกำลังแตะ ลากนิ้วถ้าต้องการ
ฟังรายการอย่างต่อเนื่อง และตวัดนิ้ว
เพื่อเลื่อนไปยัง
รายการต่อไป หรือลอง
เปิดใช้ตัวออกคำสั่งแทร็คแพด
สำหรับ
VoiceOver เพื่อให้พื้นผิวแทร็คแพดเป็น
เหมือน
หน้าต่างหรือเอกสารที่เปิดอยู่ใน
ตอนนั้น ซึ่งจะทำให้คุณ
เลื่อนไปตรงมุม
หรือขอบได้อย่างรวดเร็วแค่เพียงแตะ

VoiceOver กับโรเตอร์

VoiceOver มีระบบควบคุมเสมือนจริงที่
เรียกว่า "โรเตอร์"
ซึ่งคุณสามารถคุณ
โรเตอร์ได้ด้วยการใช้สองนิ้วหมุน
บน
แทร็คแพดให้เหมือนกับที่คุณกำลังหมุน
หน้าปัดจริงๆ
ก็จะเรียกใช้คำสั่งต่างๆ
ที่ปรับแต่งได้เต็มที่อย่างรวดเร็ว
และ
สามารถใช้เพื่อท่องเว็บเพจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สะดวกยิ่งขึ้น โดยใน
โรเตอร์นั้นจะมีรายการองค์ประกอบ
ทั่วไป
เช่น "หัวเรื่อง", "ลิงก์" และ "ภาพ" เพื่อ
ให้คุณ
สามารถเลื่อนดูได้เลยตาม
องค์ประกอบที่เลือก

VoiceOver และ
การรองรับ
อักษรเบรลล์

VoiceOver เป็นตัวอ่านหน้าจอชนิดแรกที่รองรับ
การทำงานแบบปลั๊กแอนด์เพลย์สำหรับเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบปรับเปลี่ยนปุ่มนูนได้ เพียงแค่เสียบสาย
หรือซิงค์กับเครื่องแสดงผลที่ใช้งานร่วมกันได้กว่า
100 รุ่น เท่านี้ VoiceOver ก็พร้อมจะแสดงคำอธิบาย
ในรูปแบบอักษรเบรลล์ให้คุณ และ macOS High Sierra ก็
ทำให้การแก้ไขอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษระดับ 2 เป็นไปได้
อย่างราบรื่น โดยคุณจะมองเห็นสิ่งที่คุณแก้ไขในบริบท
ของข้อความบนบรรทัดจริง และด้วยคุณสมบัติการแปลง
ข้อความจากตัวอักษรเป็นอักษรเบรลล์โดยอัตโนมัติ
คุณจึงเห็นเพียงแค่อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษระดับ 2
เท่านั้น นอกจากนี้ VoiceOver ยังเป็นตัวอ่านหน้าจอ
เพียงชนิดเดียวที่รองรับการใช้งานเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือในห้องเรียน คุณก็
สามารถนำเสนอสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณให้กับผู้ใช้
อักษรเบรลล์ได้คราวละหลายคนพร้อมกัน และสำหรับ
ผู้ใช้ที่มีสายตาปกติซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ คุณนั้น ก็จะมี
แผงอักษรเบรลล์บนหน้าจอที่คอยแสดงทั้งอักษรเบรลล์
และข้อความอธิบายสิ่งที่ VoiceOver กำลังพูดอยู่ให้ดู
ตามไปได้ด้วย

ใหม่ใน macOS Mojave โหมดมืด

โหมดมืดจะเปลี่ยนเดสก์ท็อปและแอพที่
มาพร้อมเครื่อง
ให้เป็นโทนสีมืดแบบใหม่ซึ่งจะช่วยให้คุณจดจ่อกับงาน
ของคุณ
ได้มากขึ้น2 โดยรายละเอียดเล็กๆ ของคอนเทนต์
จะถูกขับออกมาให้เด่นชัดใจกลางจอ ในขณะที่แถบ
เครื่องมือและเมนูต่างๆ จะหลีกทางให้และถอยไปอยู่ใน
พื้นหลัง โดยคุณจะเห็นข้อความสีอ่อนบนฉากหลังสีเข้ม
กว่าในแอพเมล, ตัวอ่านหน้าเว็บของ Safari, ปฏิทิน และ
อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้การอ่านในสภาวะ
แสงน้อยนั้น
ง่ายขึ้น และการตั้งค่าสำหรับ "การช่วยการเข้าถึง"
เพื่อเพิ่มคอนทราสต์และลดความโปร่งใส ก็ยังสามารถ
ทำงานร่วมกับโหมดมืดที่
เปิดใช้งานอีกด้วย

การป้อนตามคำบอก

คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก" ให้คุณ
พูดแทนการพิมพ์
และยังสามารถใช้งาน
ได้กับภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา
คุณจึง
สามารถตอบอีเมล ค้นหาเว็บ หรือเขียน
รายงานได้
โดยใช้เพียงแค่เสียงของคุณ
ง่ายๆ แค่ไปที่ช่องข้อความ
ช่องไหนก็ได้
จากนั้นเปิดใช้งานคุณสมบัติ "การป้อน
ตาม
คำบอก" แล้วพูดสิ่งที่คุณต้องการจะ
เขียน นอกจากนี้
macOS ยังมาพร้อม
กับคำสั่งในการแก้ไขและจัดรูปแบบ
มากกว่า 50 คำสั่ง คุณจึงสามารถเปิด
คุณสมบัติ
"การป้อนตามคำบอก" แล้ว
สั่งให้ Mac ของคุณปรับ
ตัวอักษรทั้ง
ย่อหน้าให้เป็นตัวหนา ลบทั้งประโยค หรือ
เปลี่ยนคำ และยังสามารถใช้ Automator
สำหรับเวิร์กโฟลว์
เพื่อสร้างคำสั่งการ
ป้อนตามคำบอกของคุณเองได้อีกด้วย

Siri

Siri บน Mac

Siri ช่วยให้คุณทำอะไรๆ บนเดสก์ท็อป
ได้มากขึ้น3
ไม่ว่าจะให้ Siri ส่งข้อความ ค้นหาไฟล์ ตั้งเตือนความจำ
ค้นหาเว็บ หรือแม้แต่เปิดและปิดคุณสมบัติ VoiceOver
และ "การกลับสี" โดยไม่ไปรบกวนสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่บน
คีย์บอร์ดเลย และเนื่องจาก Siri ผสานการทำงานร่วมกับ
VoiceOver คุณจึงสามารถขอให้ค้นหาไฟล์แล้วรอฟัง
คำตอบได้เลย และหากคุณต้องการจะสื่อสารด้วยการพิมพ์
คุณสามารถตั้งค่า Siri ให้เป็นโหมด "พิมพ์โต้ตอบกับ Siri"
ได้อย่างง่ายดาย

Siri บน Mac

ซูม

ซูมบน Mac

ซูม คือตัวขยายหน้าจออันทรงประสิทธิภาพที่มา
พร้อมเครื่อง
ซึ่งสามารถขยายขนาดหน้าจอของคุณ
ได้ถึง 20 เท่า คุณจึงเห็นสิ่งที่แสดงอยู่
ได้ชัดเจนขึ้น
ซึ่งคุณสามารถติดตั้งปุ่มลัดเพื่อการซูมเข้าและออก
อย่างรวดเร็ว
โดยเลือก "ใช้ลักษณะท่าทางเลื่อนพร้อม
ปุ่มปรับค่าเพื่อซูม" ในหน้าต่างการซูมของคุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง" ใน
"การตั้งค่าระบบ" โดยคุณอาจ
ซูมแบบเต็มหน้าจอ หรือจะซูมเฉพาะบริเวณก็ได้ ซึ่งจะทำให้
คุณเห็นส่วนที่ซูมแยกอยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง ในขณะที่
หน้าจอส่วนที่เหลือยังคงมีขนาดเท่าเดิม และยังมีปุ่มลัด
ที่ช่วยให้คุณแพนหน้าจอไปมาระหว่างการซูมเข้าได้โดย
ไม่ต้องเคลื่อนตัวชี้เมาส์ นอกจากนี้ macOS จะกะพริบ
หน้าจอ
เมื่อมีการแจ้งเตือนนอกจอภาพ หรือจะ
ให้อ่าน
ข้อความใต้ตัวชี้เมาส์ก็ทำได้ อีกทั้งเอนจิ้นฮาร์ดแวร์
เพื่อเร่งประสิทธิภาพการทำงานก็ช่วยขยายขนาด
ทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าจอของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อความบนหน้าเว็บ รูปถ่ายครอบครัว
หรือ
สถานที่บนแผนที่

ขนาดเคอร์เซอร์

macOS ได้อำนวยความสะดวกให้คุณ
สามารถขยายขนาด
เคอร์เซอร์หรือตัวชี้
เมาส์ของคุณได้ คุณจึงเห็นว่าตัวเอง
อยู่
ตรงไหนและมองตามเคอร์เซอร์ในขณะที่
เลื่อนไปยัง
จุดต่างๆ บน Mac ได้ง่ายขึ้น
แค่ตั้งค่าขนาดเคอร์เซอร์
ไว้เพียง
ครั้งเดียว เคอร์เซอร์ก็จะอยู่ในขนาด
ที่คุณขยาย
ไว้ตลอดไม่ว่ารูปร่างของ
เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนไปอย่างไร
และเมื่อ
คุณปัดไปมาบนแทร็คแพดหรือเขย่าเมาส์
อย่าง
รวดเร็ว ตัวชี้เมาส์ก็จะขยายใหญ่ขึ้น
เพื่อให้มองหาได้ง่าย

ซูมบน Mac

ตัวเลือกความต่าง
ระดับสี

บางครั้งความต่างระดับสีที่สูงขึ้นหรือ
การตัดสีสันออกไป
อาจทำให้คุณมองเห็น
สิ่งที่อยู่บนจอภาพได้ชัดเจนขึ้น
ดังนั้น
macOS จึงให้คุณกลับสีหรือปรับสีบน
หน้าจอให้
เป็นระดับสีเทาได้ และเมื่อคุณ
ตั้งค่าแล้ว การตั้งค่านั้นก็จะ
มีผลกับทั้ง
ระบบ คุณจึงมองเห็นแบบเดียวกันได้ใน
ทุกๆ
แอพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
เพิ่มความต่างระดับสีเพื่อ
เพิ่มความ
ชัดเจนและลดความโปร่งใสใน
บางแอพได้ด้วย

ลดการเคลื่อนไหว

หากรู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะการ
เคลื่อนไหวของ
องค์ประกอบหน้าจอ
คุณก็สามารถเปิดคุณสมบัติ
"ลดการเคลื่อนไหว" เพื่อลดการเคลื่อนไหวใน
บริเวณ
ต่างๆ เช่น ช่องว่าง, ศูนย์
การแจ้งเตือน และ Dock ได้

iTunes

iTunes สามารถใช้งานร่วมกับ
VoiceOver ที่จะช่วย
นำทางคุณไปยัง
ส่วนต่างๆ และเล่นคอนเทนต์ทั้งหมด
ในคลัง iTunes ได้ แม้ว่าคุณจะมองไม่เห็น
หน้าจอก็ตาม
อีกทั้งยังสามารถค้นหา
ใน iTunes Store ได้เช่นกัน เพราะ
VoiceOver จะอ่านส่วนหัว ลิงก์ และ
องค์ประกอบอื่นๆ
ในหน้าให้ฟัง

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

แหล่งข้อมูล
ภายนอก

Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired

ดูวิดีโอแนะนำเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็น
ใน macOS

ดูเพิ่มเติม about AppleVis.com at their website

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็นผู้ที่ตาบอดหรือผู้ที่
มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleVis.com ที่เว็บไซต์ได้เลย

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ของผู้ที่
ตาบอดและผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย Mac-cessibility ที่เว็บไซต์ได้เลย

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน Mac

    1. ที่เมนู Apple เลือก "การตั้งค่าระบบ"
    2. เลือกการช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการมองเห็น
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา