Apple Watch Edition

สวยงามสะกดตา
ในรูปแบบเซรามิก

Apple Watch Edition ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในตัวเรือน
เซรามิกสีขาวอันโดดเด่น ที่ออกแบบทางวิศวกรรมให้มีความแข็งแกร่ง
เป็นพิเศษเช่นเดียวกับความงาม ย่ิงมาผนวกกับคุณสมบัติ
อันยอดเยี่ยมของ Apple Watch Series 2 ด้วยแล้ว คงไม่มากเกินไปหากจะ
บอกว่า นี่คือเจเนอเรชั่นใหม่ของเครื่องบอกเวลา
ที่ยากจะหาใครเทียบ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Apple Watch Series 2

สวยสง่ามีเอกลักษณ์
ทนรอยขีดข่วน
ได้อย่างยอดเยี่ยม

เซรามิกคือวัสดุที่เรียบหรู น้ำหนักเบา และแข็งแกร่ง
เป็นพิเศษ โดยมีความแข็งกว่าสแตนเลสสตีลถึง 4 เท่า
พร้อมมอบผิวสัมผัสเงางาม
แบบมุก หากแต่ยากที่จะ
เกิดความหมองหรือรอยขีดข่วน

งานฝีมืออันประณีต
ด้านหลังตัวเรือน

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ตัวเรือน Apple Watch Edition นั้น
เริ่มต้นจากการใช้ผงเซอร์โคเนียที่มีความแข็งสูง นำมาผสม
กับอะลูมินา เพื่อให้ได้สีขาวที่โดดเด่นในทุกอณู ก่อนที่ตัวเรือน
แต่ละชิ้นจะถูกอัดขึ้นรูป เผาผนึก แล้วขัดเงาด้วยสารละลายเพชร
ซึ่งทำให้ผิวสัมผัสมีความเรียบเนียนเป็นพิเศษและเปล่งประกาย
เงางาม เพราะเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความประณีตพิถีพิถันใน
ระดับนี้ แน่นอนว่าต้องใช้เวลาเป็นวันๆ กว่าที่ตัวเรือน
Apple Watch Edition แต่ละชิ้นจะเสร็จสมบูรณ์

ซื้อ