ทำไมถึงต้องเป็น
ลิเธียมไอออน

เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีของแบตเตอรี่โดยทั่วไป แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
นั้นชาร์จได้เร็วกว่า ใช้งานได้นานกว่า และมีความหนาแน่นของพลังงาน
ที่สูงกว่า จึงทำให้มีระยะเวลาการใช้งานที่นานขึ้นในน้ำหนักที่เบาลง
และเพียงแค่คุณรู้จักการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนิดหน่อย
คุณก็จะได้แบตเตอรี่ที่ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยทีเดียว

ชาร์จแบบเร็วเพื่อความสะดวก
และชาร์จแบบช้าเพื่ออายุ
การใช้งานที่ยาวนาน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Apple ใช้การชาร์จแบบเร็วเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
จนถึง 80% แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นการชาร์จแบบช้า โดยระยะเวลาในการชาร์จไปจนถึง 80%
แรกนั้นจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าและอุปกรณ์ที่คุณชาร์จ และเมื่อชาร์จเกิน 80% ไปแล้ว
ซอฟต์แวร์อาจจำกัดการชาร์จหากอุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงกว่าระดับที่แนะนำ ซึ่งกระบวนการ
แบบผสมผสานนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณนำอุปกรณ์ไปใช้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังยืดอายุแบตเตอรี่
ให้คุณได้อีกด้วย

ขั้นที่ 1: ชาร์จแบบเร็ว

เพิ่มพลังงานให้คุณ
ในเวลาที่รวดเร็วกว่า

0%
80%
100%

ขั้นที่ 2: ชาร์จแบบช้า

ผ่อนกระแสไฟฟ้าลง
เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่

การชาร์จที่ทำได้ง่ายขึ้น

ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Apple ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มี
การคายประจุครบ 100% ก่อนที่จะชาร์จใหม่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Apple นั้นใช้งาน
แบบรอบการชาร์จ ซึ่งคุณจะใช้ได้ครบหนึ่งรอบการชาร์จก็ต่อเมื่อคุณใช้ (คายประจุ) ในปริมาณ
เท่ากับ 100% ของความจุแบตเตอรี่ และไม่จำเป็นต้องเป็นการใช้ทั้งหมดรวดเดียวจากการชาร์จ
หนึ่งครั้งด้วย เช่น คุณอาจใช้เพียง 75% ของความจุแบตเตอรี่ในหนึ่งวัน แล้วชาร์จไฟข้ามคืน
จนเต็ม หากคุณใช้ในวันถัดไปอีก 25% จะถือว่าคุณได้คายประจุไปทั้งหมดครบ 100% โดยที่
การใช้งานสองวันนี้จะถือเป็นหนึ่งรอบการชาร์จ ซึ่งการใช้งานให้ครบหนึ่งรอบการชาร์จนั้น
อาจใช้เวลาหลายวันก็ได้ ตามปกตินั้น ความจุของแบตเตอรี่ทุกประเภทจะลดลงหลังจากผ่าน
การชาร์จซ้ำมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุจะลดลงเพียงเล็กน้อย
เมื่อครบรอบการชาร์จแต่ละครั้ง นอกจากนี้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Apple ยังได้รับ
การออกแบบมาให้เก็บไฟไว้ได้อย่างน้อย 80% ของความจุเดิมเป็นเวลายาวนาน
หลายรอบการชาร์จ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

1 รอบ
การชาร์จ
+100%
การคายประจุ
-75%
+75%
-25%
+25%

รอบการชาร์จจะครบ 1 รอบ หลังจากที่คุณคายประจุครบ 100% ของความจุแบตเตอรี่