ทำไมถึงต้องเป็น
ลิเธียมไอออน

เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีของแบตเตอรี่โดยทั่วไป
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
นั้นชาร์จได้เร็วกว่า ใช้งานได้นานกว่า
และมีความหนาแน่นของพลังงาน
ที่สูงกว่า จึงทำให้มีระยะเวลา
การใช้งานที่นานขึ้นแม้ว่าจะมีน้ำหนัก
เบาลงก็ตาม และเพียงแค่
คุณเข้าใจถึงหลักการทำงานเบื้องต้น
คุณก็จะได้แบตเตอรี่
ที่ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากทีเดียว

ชาร์จแบบเร็วเพื่อความสะดวก

และชาร์จแบบช้าเพื่ออายุ

การใช้งานที่ยาวนาน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Apple ใช้การชาร์จแบบเร็วเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของ
อุปกรณ์
จนถึง 80% แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นการชาร์จแบบช้า โดยระยะเวลาในการชาร์จ
ไปจนถึง 80%
แรกนั้นจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าและอุปกรณ์ที่คุณชาร์จ
และเมื่อชาร์จเกิน 80% ไปแล้ว
ซอฟต์แวร์อาจจำกัดการชาร์จหากอุณหภูมิของ
แบตเตอรี่สูงกว่าระดับที่แนะนำ ซึ่งกระบวนการ
แบบผสมผสานนี้ไม่เพียงแค่ช่วย
ให้คุณนำอุปกรณ์ไปใช้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังยืดอายุแบตเตอรี่
ให้คุณได้อีกด้วย

ขั้นที่ 1: ชาร์จแบบเร็ว

เพิ่มพลังงานให้คุณ


ในเวลาที่รวดเร็วกว่า

0%
80%
100%

ขั้นที่ 2: ชาร์จแบบช้า

ผ่อนกระแสไฟฟ้าลง


เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่

การชาร์จที่ทำได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Apple ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ
โดยไม่จำเป็น
ต้องปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุออกจนหมด 100% ก่อนชาร์จ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ
Apple นั้นใช้งานแบบรอบการชาร์จ ซึ่งคุณจะใช้ได้ครบหนึ่งรอบการชาร์จก็ต่อเมื่อคุณใช้
(คายประจุ) ในปริมาณเท่ากับ 100% ของความจุแบตเตอรี่ และไม่จำเป็นต้องเป็นการใช้ทั้งหมด
รวดเดียวจากการชาร์จหนึ่งครั้งด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ความจุแบตเตอรี่ของคุณไป 75%
ในวันหนึ่ง แล้วนำไปชาร์จใหม่จนเต็มในเวลากลางคืน หากคุณใช้ในวันถัดไปอีก 25% จะถือว่า
คุณได้คายประจุไปทั้งหมดครบ 100% โดยที่การใช้งานสองวันนี้ก็จะถือเป็นหนึ่งรอบการชาร์จ
และอาจเป็นไปได้ด้วยว่า การใช้จนครบหนึ่งรอบนั้นอาจใช้เวลาถึงหลายวัน ตามปกตินั้น
ความจุของแบตเตอรี่ทุกประเภทจะลดลงหลังจากผ่านการชาร์จซ้ำมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แต่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุจะลดลงน้อยมากเมื่อครบรอบการชาร์จแต่ละรอบ
นอกจากนี้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Apple ยังได้รับการออกแบบมาให้เก็บไฟไว้ได้อย่างน้อย
80% ของความจุเดิมเป็นเวลายาวนานหลายรอบการชาร์จ
ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

1 รอบ
การชาร์จ
+100%
การคายประจุ
–75%
+75%
–25%
+25%

รอบการชาร์จจะครบ 1 รอบ หลังจากที่คุณคายประจุแบตเตอรี่ครบ 100%