เรื่องราว
ความสำเร็จ

iPhone และ iPad การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครั้งใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกจากสายการผลิต
บันไดเลื่อนที่คุณขึ้นลงในห้าง หรือเครื่องใช้ในบ้าน
ของคุณ ทุกอย่างล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน นั่นคือทั้งหมดได้รับการผลิต ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโดยอาศัยเทคโนโลยีของ Apple ทั้ง iPhone, iPad และแอป iOS
แบบเฉพาะ ซึ่งสามารถช่วยอัปเดตตารางเวลาของพนักงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ ติดตามสินค้าคงคลัง
แจ้งเตือนว่า
อาจเกิดระบบขัดข้องก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

และช่วยระบุชิ้นส่วนเก่าที่ใช้งานมาแล้วเป็นสิบๆ ปี
เรียกได้ว่าทุกแง่มุมของอุตสาหกรรมการผลิต
ได้รับการพลิกโฉมใหม่หมดด้วย Apple

เรื่องจริงของ Apple

คำแนะนำในการทำงาน

iPhone และ iPad ช่วยรักษามาตรฐานของกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเข้าถึงได้ง่าย

การจัดการวัสดุ

iPhone และ iPad สามารถติดตามทุกอย่างในคลังตลอดทุกขั้นตอน
ในทุกตำแหน่งที่ตั้ง ตั้งแต่วัตถุดิบ
จนถึงสินค้าที่ผลิตเสร็จ

การบริหารทรัพยากร

แอปบนอุปกรณ์พกพาสำหรับ iOS และ iPadOS ช่วยให้ช่างเทคนิคผู้ซ่อมบำรุงมองเห็นข้อมูลของทรัพยากรในโรงงานอย่างครบถ้วน

Mac เป็นหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนที่ดีที่สุดของเรา เพราะนอกจาก Mac จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของ Want Want แล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระของ IT และทำให้พนักงานมีเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับตัวเองด้วย

Zhu Jiwen ประธานบริหารฝ่ายการเงิน Want Want
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์
Mac ไปแล้ว
1 หมื่น+เครื่อง
รายได้¥2.2หมื่นล้าน
เครื่องหมายการค้าอาหาร2.5 พัน+รายการ