AirPort Express

สถานีฐานไร้สายความเร็วสูง
พร้อม Wi-Fi มาตรฐาน 802.11n แบบเชื่อมต่อสองย่านความถี่
พร้อมกันและ AirPlay

ดูเพิ่มเติม

AirPort Extreme

Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
แห่งอนาคตและการแชร์แบบไร้สาย
เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านและ
สำหรับธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

AirPort Time Capsule

ระบบสำรองข้อมูลไร้สายอัตโนมัติ
สำหรับ Mac ที่มาพร้อมกับ
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
เร็วสุดแรง

ดูเพิ่มเติม
การใช้งานที่แนะนำ
 • เล่นเพลงแบบไร้สายได้
 • ใช้พริ้นเตอร์ร่วมกันแบบไร้สาย
 • เหมาะกับอพาร์ตเมนท์
  บ้านหลังเล็ก หรือหอพัก
 • ใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi ได้ เช่น Mac, PC, iPad, iPhone, iPod touch และอื่นๆ
 • แชร์ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือ
  พริ้นเตอร์ร่วมกันได้
 • สร้างเครือข่ายความเร็วสูง
  ขนาดใหญ่
 • เหมาะกับบ้านหลังใหญ่ สำนักงาน หรือห้องเรียน
 • ใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi ได้ เช่น Mac, PC, iPad, iPhone, iPod touch และอื่นๆ
 • สำรองข้อมูลแบบไร้สายด้วย
  OS X Leopard หรือรุ่นใหม่กว่า
 • ขยายหรือสร้างเครือข่ายความเร็วสูง
 • สั่งพิมพ์แบบไร้สาย
 • เหมาะกับบ้าน สำนักงาน หรือห้องเรียนทุกขนาด
 • ใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi ได้ เช่น Mac, PC, iPad, iPhone, iPod touch และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ Wi-Fi

มาตรฐาน 802.11n
แบบเชื่อมต่อสองย่านความถี่พร้อมกัน
(2.4GHz และ 5GHz) พร้อมอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 450 Mbps2

มาตรฐาน 802.11ac1
แบบเชื่อมต่อสองย่านความถี่พร้อมกัน
(2.4GHz และ 5GHz) พร้อมอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 1.3 Gbps2

มาตรฐาน 802.11ac1
แบบเชื่อมต่อสองย่านความถี่พร้อมกัน
(2.4GHz และ 5GHz) พร้อม
อัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด
1.3 Gbps2

พอร์ต Ethernet

10/100BASE‑T สองพอร์ต

4 กิกะบิต

4 กิกะบิต

พอร์ต USB

ใช้สำหรับพริ้นเตอร์เท่านั้น

ใช้สำหรับพริ้นเตอร์และ
ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก

ใช้สำหรับพริ้นเตอร์และ
ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก

จำนวนผู้ใช้งาน
50 คน
50 คน
50 คน
เครือข่ายสำหรับบุคคลภายนอก มี มี มี
AirPlay

สตรีมเพลงใน iTunes ไปยัง
ลำโพงนอก

-

-

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบไร้สายในตัว

-

-

2TB หรือ 3TB3

ราคา

฿3,700


฿7,400


฿11,100 (2TB),
฿14,800 (3TB)