เปรียบเทียบ Mac รุ่นต่างๆ

ขอความช่วยเหลือในการเลือก ติดต่อเรา

MacBook Air (Retina)

เริ่มต้นที่ ฿35,900

 • Touch ID
 • จอภาพ Retina แบ็คไลท์
  แบบ LED ขนาด 13.3 นิ้ว
  (แนวทแยง)
  1
 • โปรเซสเซอร์ Intel Core i5
  แบบ Dual-core ความเร็ว 1.6GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 1TB2
 • 1.25 กก.3

MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)

เริ่มต้นที่ ฿42,900

 • Touch Bar และ Touch ID
 • จอภาพ Retina แบ็คไลท์
  แบบ LED ขนาด 13.3 นิ้ว
  (แนวทแยง)
  1
 • โปรเซสเซอร์ Intel Core i7
  แบบ Quad-core ความเร็ว
  สูงสุด 1.7GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 2TB2
 • 1.37 กก.3

MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)

เริ่มต้นที่ ฿59,900

 • Touch Bar และ Touch ID
 • จอภาพ Retina แบ็คไลท์
  แบบ LED ขนาด 13.3 นิ้ว
  (แนวทแยง)
  1
 • โปรเซสเซอร์ Intel Core i7
  แบบ Quad-core ความเร็ว
  สูงสุด 2.8GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 2TB2
 • 1.37 กก.3

MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว (Touch Bar)

เริ่มต้นที่ ฿79,900

 • Touch Bar และ Touch ID
 • จอภาพ Retina แบ็คไลท์
  แบบ LED ขนาด 15.4 นิ้ว
  (แนวทแยง)
  1
 • โปรเซสเซอร์ Intel Core i9
  แบบ 8-core ความเร็ว
  สูงสุด 2.4GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 4TB2
 • 1.83 กก.3

iMac

เริ่มต้นที่ ฿37,900

 • จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED
  ขนาด 21.5 นิ้ว (แนวทแยง)
  1
 • โปรเซสเซอร์ Intel Core i5
  แบบ Dual-core ความเร็ว
  สูงสุด 2.3GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 1TB2

iMac (Retina 4K)

เริ่มต้นที่ ฿44,900

 • จอภาพ Retina 4K แบ็คไลท์
  แบบ LED ขนาด 21.5 นิ้ว
  (แนวทแยง)
  1
 • โปรเซสเซอร์ Intel Core i7
  แบบ 6-core ความเร็ว
  สูงสุด 3.2GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 1TB2

iMac (Retina 5K)

เริ่มต้นที่ ฿62,900

 • จอภาพ Retina 5K แบ็คไลท์แบบ LED ขนาด 27 นิ้ว (แนวทแยง)1
 • โปรเซสเซอร์ Intel Core i9
  แบบ 8-core ความเร็ว
  สูงสุด 3.6GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 3TB2

iMac Pro

เริ่มต้นที่ ฿172,900

 • จอภาพ Retina 5K แบ็คไลท์แบบ LED ขนาด 27 นิ้ว (แนวทแยง)1
 • โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W
  แบบ 18-core ความเร็ว
  สูงสุด 2.3GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 4TB2

Mac mini

เริ่มต้นที่ ฿27,900

 • โปรเซสเซอร์ Intel Core i7
  แบบ 6-core ความเร็ว
  สูงสุด 3.2GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 2TB2

Mac Pro

เริ่มต้นที่ ฿114,900

 • โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E5
  แบบ 12-core ความเร็ว
  สูงสุด 2.7GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 1TB2

Mac Pro (ใหม่)

พบกันภายในปีนี้

ดูเพิ่มเติม
 • โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W
  แบบ 28-core ความเร็ว
  สูงสุด 2.5GHz
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 4TB2
 
MacBook Air (Retina)
MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว
MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (Touch Bar)
MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว (Touch Bar)
iMac รุ่น 21.5 นิ้ว
iMac รุ่น 21.5 นิ้ว (Retina 4K)
iMac รุ่น 27 นิ้ว (Retina 5K)
iMac Pro
Mac mini
Mac Pro
Mac Pro (ใหม่)
สี
 
เริ่มต้นที่ ฿35,900
เริ่มต้นที่ ฿42,900
เริ่มต้นที่ ฿59,900
เริ่มต้นที่ ฿79,900
เริ่มต้นที่ ฿37,900
เริ่มต้นที่ ฿44,900
เริ่มต้นที่ ฿62,900
เริ่มต้นที่ ฿172,900
เริ่มต้นที่ ฿27,900
เริ่มต้นที่ ฿114,900
ข้อมูลสั้นๆ
จอภาพ Retina1 13.3"  
จอภาพ Retina1 13.3"  
จอภาพ Retina1 13.3"  
จอภาพ Retina1 15.4"  
จอภาพ1 21.5"  
จอภาพ Retina 4K1 21.5"  
จอภาพ Retina 5K1 27"  
จอภาพ Retina 5K1 27"  
 

ไม่มี

 
 

ไม่มี

 
 

ไม่มี

 
โปรเซสเซอร์
Intel Core i5
2-core  
โปรเซสเซอร์
Intel Core i7 สูงสุด
4-core
โปรเซสเซอร์
Intel Core i7 สูงสุด
4-core  
โปรเซสเซอร์
Intel Core i9 สูงสุด
8-core  
โปรเซสเซอร์
Intel Core i5
2-core  
โปรเซสเซอร์
Intel Core i7 สูงสุด
6-core  
โปรเซสเซอร์
Intel Core i9 สูงสุด
8-core  
โปรเซสเซอร์
Intel Xeon W สูงสุด
18-core  
โปรเซสเซอร์
Intel Core i7 สูงสุด
6-core  
โปรเซสเซอร์
Intel Xeon E5 สูงสุด
12-core  
โปรเซสเซอร์
Intel Xeon W สูงสุด
28-core  
หน่วยความจำสูงสุด 16GB  
หน่วยความจำสูงสุด 16GB  
หน่วยความจำสูงสุด 16GB  
หน่วยความจำสูงสุด 32GB  
หน่วยความจำสูงสุด 16GB  
หน่วยความจำสูงสุด 32GB  
หน่วยความจำสูงสุด 64GB  
หน่วยความจำสูงสุด 256GB  
หน่วยความจำสูงสุด 64GB  
หน่วยความจำสูงสุด 64GB  
หน่วยความจำสูงสุด 1.5TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 1TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 2TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 2TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 4TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 1TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 1TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 3TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 4TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 2 TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 1TB  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด2 4TB  
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด4 12 ชม.  
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด4 10 ชม.  
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด4 10 ชม.  
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด4 10 ชม.  
 

ไม่มี

 
 

ไม่มี

 
 

ไม่มี

 
 

ไม่มี

 
 

ไม่มี

 
 

ไม่มี

 
 

ไม่มี

 

Touch ID

Touch Bar และ Touch ID

Touch Bar และ Touch ID

Touch Bar และ Touch ID

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

โปรเซสเซอร์
Intel Core i5 แบบ Dual-core
ความเร็ว 1.6GHz
Intel Core i5 แบบ Quad-core
ความเร็ว 1.4GHz
Intel Core i7 แบบ Quad-core
ความเร็ว 1.7GHz
Intel Core i5 แบบ Quad-core
ความเร็ว 2.4GHz
Intel Core i7 แบบ Quad-core
ความเร็ว 2.8GHz
Intel Core i7 แบบ 6-core
ความเร็ว 2.6GHz
Intel Core i9 แบบ 8-core
ความเร็ว 2.3GHz
Intel Core i9 แบบ 8-core
ความเร็ว 2.4GHz
Intel Core i5 แบบ Dual-core
ความเร็ว 2.3GHz
Intel Core i3 แบบ Quad-core
ความเร็ว 3.6GHz
Intel Core i5 แบบ 6-core
ความเร็ว 3.0GHz
Intel Core i7 แบบ 6-core
ความเร็ว 3.2GHz
Intel Core i5 แบบ 6-core
ความเร็ว 3.0GHz
Intel Core i5 แบบ 6-core
ความเร็ว 3.1GHz
Intel Core i5 แบบ 6-core
ความเร็ว 3.7GHz
Intel Core i9 แบบ 8-core
ความเร็ว 3.6GHz
Intel Xeon W แบบ 8-core
ความเร็ว 3.2GHz
Intel Xeon W แบบ 10-core
ความเร็ว 3.0GHz
Intel Xeon W แบบ 14-core
ความเร็ว 2.5GHz
Intel Xeon W แบบ 18-core
ความเร็ว 2.3GHz
Intel Core i3 แบบ Quad-core
ความเร็ว 3.6GHz
Intel Core i5 แบบ 6-core
ความเร็ว 3.0GHz
Intel Core i7 แบบ 6-core
ความเร็ว 3.2GHz
Intel Xeon E5 แบบ 6-core
ความเร็ว 3.6GHz
Intel Xeon E5 แบบ 8-core
ความเร็ว 3.0GHz
Intel Xeon E5 แบบ 12-core
ความเร็ว 2.7GHz
Intel Xeon W แบบ 8-core
ความเร็ว 3.5GHz
Intel Xeon W แบบ 12-core
ความเร็ว 3.3GHz
Intel Xeon W แบบ 16-core
ความเร็ว 3.2GHz
Intel Xeon W แบบ 24-core
ความเร็ว 2.7GHz
Intel Xeon W แบบ 28-core
ความเร็ว 2.5GHz
Turbo Boost สูงสุด 3.6GHz
Turbo Boost สูงสุด 4.5GHz
Turbo Boost สูงสุด 4.7GHz
Turbo Boost สูงสุด 5.0GHz
Turbo Boost สูงสุด 3.6GHz
Turbo Boost สูงสุด 4.6GHz
Turbo Boost สูงสุด 5.0GHz
Turbo Boost สูงสุด 4.5GHz
Turbo Boost สูงสุด 4.6GHz
แคช L3 ขนาดสูงสุด 30MB
Turbo Boost สูงสุด 4.4GHz
กราฟิก
Intel UHD Graphics 617
Intel Iris Plus Graphics 645
Intel Iris Plus Graphics 655
Intel UHD Graphics 630 (ทุกรุ่น)

Radeon Pro 555X
พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 ขนาด 4GB
Radeon Pro 560X
พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 ขนาด 4GB
Radeon Pro Vega 16
พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 4GB
Radeon Pro Vega 20
พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 4GB
Intel Iris Plus Graphics 640
Radeon Pro 555X
พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 ขนาด 2GB
Radeon Pro 560X
พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 ขนาด 4GB
Radeon Pro Vega 20
พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 4GB
Radeon Pro 570X
พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 ขนาด 4GB
Radeon Pro 575X
พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 ขนาด 4GB
Radeon Pro 580X
พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 ขนาด 8GB
Radeon Pro Vega 48
พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 8GB
Radeon Pro Vega 56
พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 8GB
Radeon Pro Vega 64
พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 16GB
Radeon Pro Vega 64X
พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 16GB
Intel UHD Graphics 630
Dual AMD FirePro D500
พร้อมหน่วยความจำ GDDR5
ขนาด 3GB ในแต่ละตัว
Dual AMD FirePro D700
พร้อมหน่วยความจำ GDDR5
ขนาด 6GB ในแต่ละตัว
โมดูล MPX ที่มี Radeon Pro 580X
หนึ่งโมดูล พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 ขนาด 8GB
โมดูล MPX ที่มี Radeon Pro Vega II
หนึ่งหรือสองโมดูล พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 32GB ในแต่ละโมดูล
โมดูล MPX ที่มี Radeon Pro Vega II Duo
หนึ่งหรือสองโมดูล พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 64GB ในแต่ละโมดูล
หน่วยความจำ
8GB
16GB
8GB
16GB
8GB
16GB
16GB
32GB
8GB
16GB
8GB
16GB
32GB
8GB
16GB
32GB
64GB
32GB
64GB
128GB
256GB
8GB
16GB
32GB
64GB
16GB
32GB
64GB
32GB
48GB
96GB
192GB
384GB
768GB
1.5TB
ตัวจัดเก็บข้อมูล2
SSD ความจุ 128GB
SSD ความจุ 256GB
SSD ความจุ 512GB
SSD ความจุ 1TB
SSD ความจุ 128GB
SSD ความจุ 256GB
SSD ความจุ 512GB
SSD ความจุ 1TB
SSD ความจุ 2TB
SSD ความจุ 256GB
SSD ความจุ 512GB
SSD ความจุ 1TB
SSD ความจุ 2TB
SSD ความจุ 256GB
SSD ความจุ 512GB
SSD ความจุ 1TB
SSD ความจุ 2TB
SSD ความจุ 4TB
ฮาร์ดไดรฟ์ 5400 rpm ความจุ 1TB
Fusion Drive ความจุ 1TB
SSD ความจุ 256GB
ฮาร์ดไดรฟ์ 5400 rpm ความจุ 1TB
Fusion Drive ความจุ 1TB
SSD ความจุ 256GB
SSD ความจุ 512GB
SSD ความจุ 1TB
Fusion Drive ความจุ 1TB
Fusion Drive ความจุ 2TB
Fusion Drive ความจุ 3TB
SSD ความจุ 256GB
SSD ความจุ 512GB
SSD ความจุ 1TB
SSD ความจุ 2TB
SSD ความจุ 1TB
SSD ความจุ 2TB
SSD ความจุ 4TB
SSD ความจุ 128GB
SSD ความจุ 256GB
SSD ความจุ 512TB
SSD ความจุ 1TB
SSD ความจุ 2TB
SSD ความจุ 256GB
SSD ความจุ 512GB
SSD ความจุ 1TB
SSD ความจุ 256GB
SSD ความจุ 1TB
SSD ความจุ 2TB
SSD ความจุ 4TB
จอภาพ
จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED
ขนาด 13.3 นิ้ว (แนวทแยง)
พร้อมเทคโนโลยี IPS
จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED
ขนาด 13.3 นิ้ว (แนวทแยง)
จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED
ขนาด 13.3 นิ้ว (แนวทแยง)
จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED
ขนาด 15.4 นิ้ว (แนวทแยง)
จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED
ขนาด 21.5 นิ้ว (แนวทแยง)
จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED
ขนาด 21.5 นิ้ว (แนวทแยง)
จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED
ขนาด 27 นิ้ว (แนวทแยง)
จอภาพแบ็คไลท์แบบ LED
ขนาด 27 นิ้ว (แนวทแยง)
รองรับจอภาพ 4K สูงสุด 3 จอ หรือ
จอภาพ 5K และจอภาพ 4K อย่างละ 1 จอ
(จำหน่ายแยกต่างหาก)
รองรับจอภาพ 5K แบบ Dual-cable
สูงสุด 3 จอ หรือจอภาพ Thunderbolt
สูงสุด 6 จอ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
รองรับจอภาพ 4K สูงสุด 8 จอ,​ จอภาพ 5K
สูงสุด 4 จอ หรือ Pro Display XDR
สูงสุด 4 จอ ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งที่เลือก
(จอภาพจำหน่ายแยกต่างหาก)
จอภาพ Retina
จอภาพ Retina
จอภาพ Retina
จอภาพ Retina
จอภาพไวด์สกรีน
จอภาพ Retina 4K
จอภาพ Retina 5K
จอภาพ Retina 5K

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560 x 1600 พิกเซล
2560 x 1600 พิกเซล
2560 x 1600 พิกเซล
2880 x 1800 พิกเซล
1920 x 1280 พิกเซล
4096 x 2304 พิกเซล
5120 x 2880 พิกเซล
5120 x 2880 พิกเซล

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสว่าง 400 นิต
ความสว่าง 500 นิต
ความสว่าง 500 นิต
ความสว่าง 500 นิต
ความสว่าง 320 นิต
ความสว่าง 500 นิต
ความสว่าง 500 นิต
ความสว่าง 500 นิต

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สีมาตรฐาน (sRGB) แบบเต็มช่วงสี
ขอบเขตสีกว้าง (P3)
ขอบเขตสีกว้าง (P3)
ขอบเขตสีกว้าง (P3)
สีมาตรฐาน (sRGB)
ขอบเขตสีกว้าง (P3)
ขอบเขตสีกว้าง (P3)
ขอบเขตสีกว้าง (P3)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เทคโนโลยี True Tone
เทคโนโลยี True Tone
เทคโนโลยี True Tone
เทคโนโลยี True Tone

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ขนาดและน้ำหนัก3
ความสูง
0.41–1.56 ซม.
ความสูง
1.49 ซม.
ความสูง
1.49 ซม.
ความสูง
1.55 ซม.
ความสูง
45.0 ซม.
ความสูง
45.0 ซม.
ความสูง
51.6 ซม.
ความสูง
51.6 ซม.
ความสูง
3.6 ซม.
ความสูง
25.1 ซม.
ความสูง
52.9 ซม.
ความกว้าง
30.41 ซม.
ความกว้าง
30.41 ซม.
ความกว้าง
30.41 ซม.
ความกว้าง
34.93 ซม.
ความกว้าง
52.8 ซม.
ความกว้าง
52.8 ซม.
ความกว้าง
65.0 ซม.
ความกว้าง
65.0 ซม.
ความกว้าง
19.7 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง
16.7 ซม.
ความกว้าง
21.8 ซม.
ความลึก
21.24 ซม.
ความลึก
21.24 ซม.
ความลึก
21.24 ซม.
ความลึก
24.07 ซม.
ความลึกฐานตั้ง
17.5 ซม.
ความลึกฐานตั้ง
17.5 ซม.
ความลึกฐานตั้ง
20.3 ซม.
ความลึกฐานตั้ง
20.3 ซม.
ความลึก
19.7 ซม.
ความลึก

ไม่มี

ความลึก
45.0 ซม.
น้ำหนัก
1.25 กก.
น้ำหนัก
1.37 กก.
น้ำหนัก
1.37 กก.
น้ำหนัก
1.83 กก.
น้ำหนัก
5.66 กก.
น้ำหนัก
5.60 กก.
น้ำหนัก
9.42 กก.
น้ำหนัก
9.7 กก.
น้ำหนัก
1.3 กก.
น้ำหนัก
5 กก.
น้ำหนัก
18.0 กก.
กล้อง
กล้อง FaceTime HD ความละเอียด 720p
กล้อง FaceTime HD ความละเอียด 720p
กล้อง FaceTime HD ความละเอียด 720p
กล้อง FaceTime HD ความละเอียด 720p
กล้อง FaceTime HD
กล้อง FaceTime HD
กล้อง FaceTime HD
กล้อง FaceTime HD ความละเอียด 1080p

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เสียง
ลำโพงสเตอริโอ
ลำโพงสเตอริโอพร้อมช่วงไดนามิกสูง
ลำโพงสเตอริโอพร้อมช่วงไดนามิกสูง
ลำโพงสเตอริโอพร้อมช่วงไดนามิกสูง
ลำโพงสเตอริโอ
ลำโพงสเตอริโอ
ลำโพงสเตอริโอ
ลำโพงสเตอริโอ
ลำโพง
ลำโพง
ลำโพง
ไมโครโฟน 3 ตัว
ไมโครโฟน 3 ตัว
ไมโครโฟน 3 ตัว
ไมโครโฟน 3 ตัว
ไมโครโฟน
ไมโครโฟน
ไมโครโฟน
ไมโครโฟน 4 ตัว

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม.

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

พอร์ต HDMI 2.0 รองรับสัญญาณ
เสียงออกแบบมัลติแชนเนล
พอร์ต HDMI 1.4 รองรับสัญญาณ
เสียงออกแบบมัลติแชนเนล

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มินิแจ็คสัญญาณเสียงดิจิตอล
แบบออปติคอล/สัญญาณเสียงออก
แบบอนาล็อกรวมในช่องเดียว

ไม่มี

คีย์บอร์ดและแทร็คแพด
คีย์บอร์ดแบ็คไลท์ขนาดมาตรฐานพร้อมกับ:
คีย์บอร์ดแบ็คไลท์ขนาดมาตรฐานพร้อมกับ:
คีย์บอร์ดแบ็คไลท์ขนาดมาตรฐานพร้อมกับ:
คีย์บอร์ดแบ็คไลท์ขนาดมาตรฐานพร้อมกับ:
Magic Keyboard หรือ
Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข
Magic Keyboard หรือ
Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข
Magic Keyboard หรือ
Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข
Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข
สีเทาสเปซเกรย์
Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข
สีเทาสเปซเกรย์ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
Magic Keyboard หรือ
Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข (จำหน่ายแยกต่างหาก)
Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข
ปุ่มกด 78 ปุ่ม (สหรัฐอเมริกา) หรือ
79 ปุ่ม (ISO) พร้อมปุ่มฟังก์ชั่น 12 ปุ่ม
และปุ่มลูกศร 4 ปุ่ม
ปุ่มกด 64 ปุ่ม (สหรัฐอเมริกา) หรือ
65 ปุ่ม (ISO) พร้อมปุ่มลูกศร 4 ปุ่ม
ปุ่มกด 64 ปุ่ม (สหรัฐอเมริกา) หรือ
65 ปุ่ม (ISO) พร้อมปุ่มลูกศร 4 ปุ่ม
ปุ่มกด 64 ปุ่ม (สหรัฐอเมริกา) หรือ
65 ปุ่ม (ISO) พร้อมปุ่มลูกศร 4 ปุ่ม
Magic Mouse 2 หรือ Magic Trackpad 2
Magic Mouse 2 หรือ Magic Trackpad 2
Magic Mouse 2 หรือ Magic Trackpad 2
Magic Mouse 2 สีเทาสเปซเกรย์ หรือ Magic Trackpad 2 สีเทาสเปซเกรย์
Magic Mouse 2 สีเทาสเปซเกรย์ หรือ Magic Trackpad 2 สีเทาสเปซเกรย์ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
Magic Mouse 2 หรือ Magic Trackpad 2 (จำหน่ายแยกต่างหาก)
Magic Mouse 2 หรือ Magic Trackpad 2

ไม่มี

ไม่มี

Touch Bar พร้อมเซ็นเซอร์ Touch ID ในตัว
Touch Bar พร้อมเซ็นเซอร์ Touch ID ในตัว

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ
เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ
เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ
เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แทร็คแพด Force Touch เพื่อการควบคุมเคอร์เซอร์ที่แม่นยำและความสามารถในการรับรู้แรงกดที่จะช่วยให้สามารถใช้การคลิกลงน้ำหนัก การเร่งความเร็วตามแรงกด การวาดนิ้วที่ไวต่อแรงกด และคำสั่งนิ้ว Multi-Touch ได้
แทร็คแพด Force Touch เพื่อการควบคุมเคอร์เซอร์ที่แม่นยำและความสามารถในการรับรู้แรงกดที่จะช่วยให้สามารถใช้การคลิกลงน้ำหนัก การเร่งความเร็วตามแรงกด การวาดนิ้วที่ไวต่อแรงกด และคำสั่งนิ้ว Multi-Touch ได้
แทร็คแพด Force Touch เพื่อการควบคุมเคอร์เซอร์ที่แม่นยำและความสามารถในการรับรู้แรงกดที่จะช่วยให้สามารถใช้การคลิกลงน้ำหนัก การเร่งความเร็วตามแรงกด การวาดนิ้วที่ไวต่อแรงกด และคำสั่งนิ้ว Multi-Touch ได้
แทร็คแพด Force Touch เพื่อการควบคุมเคอร์เซอร์ที่แม่นยำและความสามารถในการรับรู้แรงกดที่จะช่วยให้สามารถใช้การคลิกลงน้ำหนัก การเร่งความเร็วตามแรงกด การวาดนิ้วที่ไวต่อแรงกด และคำสั่งนิ้ว Multi-Touch ได้

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ระบบไร้สาย
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 4.2
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 4.2
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 4.2
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 4.2
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 4.0
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0
พอร์ต

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

พอร์ต USB 3 จำนวน 4 พอร์ต
พอร์ต USB 3 จำนวน 4 พอร์ต
พอร์ต USB 3 จำนวน 4 พอร์ต
พอร์ต USB 3 จำนวน 4 พอร์ต
พอร์ต USB 3 จำนวน 2 พอร์ต
พอร์ต USB 3 จำนวน 4 พอร์ต
พอร์ต USB 3 จำนวน 2 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
จำนวน 2 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
จำนวน 2 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
จำนวน 4 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
จำนวน 4 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
จำนวน 2 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
จำนวน 2 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
จำนวน 2 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
จำนวน 4 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
จำนวน 4 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 2 จำนวน 6 พอร์ต
พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)
สูงสุด 12 พอร์ต ขึ้นอยู่กับการ
ปรับแต่งที่เลือก

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet
10Gb Ethernet
Gigabit Ethernet หรือ 10Gb Ethernet
Gigabit Ethernet จำนวน 2 พอร์ต
10Gb Ethernet จำนวน 2 พอร์ต

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

พอร์ต HDMI 2.0
พอร์ต HDMI 1.4

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ช่องเสียบการ์ด SDXC
ช่องเสียบการ์ด SDXC
ช่องเสียบการ์ด SDXC
ช่องเสียบการ์ด SDXC

ไม่มี

ไม่มี

ช่องต่อขยายแบบ PCI Express
จำนวน 8 ช่อง (จำนวนช่องที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับ
การปรับแต่งที่เลือก)
การยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย
Touch ID
Touch ID
Touch ID
Touch ID

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เซ็นเซอร์ Touch ID ในตัว
Touch Bar พร้อมเซ็นเซอร์ Touch ID ในตัว
Touch Bar พร้อมเซ็นเซอร์ Touch ID ในตัว
Touch Bar พร้อมเซ็นเซอร์ Touch ID ในตัว

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การโทรแบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
FaceTime แบบวิดีโอ
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบวิดีโอผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
การโทรแบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
FaceTime แบบเสียง
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi ไปยัง
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ FaceTime ได้
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
การโทรผ่าน Wi-Fi
Siri
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ
และอีกมากมาย
เปิดใช้งานแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียง
ของคุณคนเดียวเมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"
เปิดใช้งานแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียง
ของคุณคนเดียวเมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"
เปิดใช้งานแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียง
ของคุณคนเดียวเมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"
เปิดใช้งานแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียง
ของคุณคนเดียวเมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เปิดใช้งานแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียง
ของคุณคนเดียวเมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"
เปิดใช้งานแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียง
ของคุณคนเดียวเมื่อพูดว่า "หวัดดี Siri"

ไม่มี

ไม่มี

พลังงานและแบตเตอรี่4
ท่องเว็บผ่านระบบไร้สาย
นานสูงสุด 12 ชั่วโมง
ท่องเว็บผ่านระบบไร้สาย
นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
ท่องเว็บผ่านระบบไร้สาย
นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
ท่องเว็บผ่านระบบไร้สาย
นานสูงสุด 10 ชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เล่นภาพยนตร์ iTunes
นานสูงสุด 13 ชั่วโมง
เล่นภาพยนตร์ iTunes
นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
เล่นภาพยนตร์ iTunes
นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
เล่นภาพยนตร์ iTunes
นานสูงสุด 10 ชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ภายในตัวเครื่อง 49.9 วัตต์ต่อชั่วโมง
แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ภายในตัวเครื่อง 58.2 วัตต์ต่อชั่วโมง
แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ภายในตัวเครื่อง 58.0 วัตต์ต่อชั่วโมง
แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ภายในตัวเครื่อง 83.6 วัตต์ต่อชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 30 วัตต์
อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 61 วัตต์
อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 61 วัตต์
อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 87 วัตต์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

พอร์ตจ่ายไฟ USB-C
พอร์ตจ่ายไฟ USB-C
พอร์ตจ่ายไฟ USB-C
พอร์ตจ่ายไฟ USB-C

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี