ข้อมูลทางเทคนิค

โปรเซสเซอร์

ปรับแต่งโปรเซสเซอร์ Intel Xeon W ได้ตั้งแต่ 8‑core ถึง 28‑core

แบบ 8‑core

Intel Xeon W ความเร็ว 3.5GHz

8 คอร์, 16 เธรด

Turbo Boost สูงสุด 4.0GHz

แคชขนาด 24.5MB

รองรับหน่วยความจำความเร็ว 2666MHz

แบบ 12‑core

Intel Xeon W ความเร็ว 3.3GHz

12 คอร์, 24 เธรด

Turbo Boost สูงสุด 4.4GHz

แคชขนาด 31.25MB

รองรับหน่วยความจำความเร็ว 2933MHz

แบบ 16‑core

Intel Xeon W ความเร็ว 3.2GHz

16 คอร์, 32 เธรด

Turbo Boost สูงสุด 4.4GHz

แคชขนาด 38MB

รองรับหน่วยความจำความเร็ว 2933MHz

แบบ 24‑core

Intel Xeon W ความเร็ว 2.7GHz

24 คอร์, 48 เธรด

Turbo Boost สูงสุด 4.4GHz

แคชขนาด 57MB

รองรับหน่วยความจำความเร็ว 2933MHz

แบบ 28‑core

Intel Xeon W ความเร็ว 2.5GHz

28 คอร์, 56 เธรด

Turbo Boost สูงสุด 4.4GHz

แคชขนาด 66.5MB

รองรับหน่วยความจำความเร็ว 2933MHz

หน่วยความจำ

ปรับแต่งหน่วยความจำ ECC แบบ DDR4 ได้สูงสุด 1.5TB ในช่อง DIMM ที่ผู้ใช้งานสามารถเสียบต่อได้เอง 12 ช่อง

32GB

DIMM ขนาด 8GB จำนวน 4 ตัว

48GB

DIMM ขนาด 8GB จำนวน 6 ตัว

96GB

DIMM ขนาด 16GB จำนวน 6 ตัว

192GB

DIMM ขนาด 32GB จำนวน 6 ตัว

384GB

DIMM ขนาด 64GB จำนวน 6 ตัว

768GB

DIMM ขนาด 128GB จำนวน 6 ตัว หรือ DIMM ขนาด 64GB จำนวน 12 ตัว

1.5TB

DIMM ขนาด 128GB จำนวน 12 ตัว

ต้องใช้กับโปรเซสเซอร์แบบ 24‑core หรือ 28‑core

โปรเซสเซอร์แบบ 8‑core ทำงานกับหน่วยความจำที่ความเร็ว 2666MHz

โปรเซสเซอร์แบบ 12‑core ถึง 28‑core ทำงานกับหน่วยความจำที่ความเร็ว 2933MHz

กราฟิก

ปรับแต่งโมดูล MPX จำนวน 2 โมดูลให้มี GPU ได้สูงสุด 4 ตัว

AMD Radeon Pro W5500X

24 หน่วยประมวลผล, 1536 สตรีมโปรเซสเซอร์

หน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 8GB
พร้อมแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 224GB/s

Single Precision สูงสุดที่ 5.6 เทราฟลอป หรือ Half Precision สูงสุดที่ 11.2 เทราฟลอป

พอร์ต HDMI จำนวน 2 พอร์ตบนการ์ดที่รองรับ 4K60

การเชื่อมต่อ DisplayPort จำนวน 2 จุดที่ส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อรองรับการทำงานของพอร์ต Thunderbolt 3 ภายใน

รองรับจอภาพ 4K สูงสุด 4 จอ,​ จอภาพ 5K จำนวน 1 จอ หรือ Pro Display XDR จำนวน 1 จอ

โมดูล MPX ความสูงครึ่งเดียวมีขนาดเต็มช่อง MPX และใช้กำลังไฟและแบนด์วิดท์ของ PCIe เพิ่มเติม

AMD Radeon Pro W6600X

32 หน่วยประมวลผล, 2048 สตรีมโปรเซสเซอร์

หน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 8GB
พร้อมแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 256GB/s

Single Precision สูงสุดที่ 9.8 เทราฟลอป หรือ Half Precision สูงสุดที่ 19.6 เทราฟลอป

พอร์ต HDMI จำนวน 2 พอร์ตบนการ์ดที่รองรับ 4K60

การเชื่อมต่อ DisplayPort จำนวน 2 จุดที่ส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อรองรับการทำงานของพอร์ต Thunderbolt 3 ภายใน

รองรับจอภาพ 4K สูงสุด 4 จอ,​ จอภาพ 5K จำนวน 1 จอ หรือ Pro Display XDR จำนวน 2 จอ

โมดูล MPX ความสูงครึ่งเดียวมีขนาดเต็มช่อง MPX และใช้กำลังไฟและแบนด์วิดท์ของ PCIe เพิ่มเติม

AMD Radeon Pro W5700X

40 หน่วยประมวลผล, 2560 สตรีมโปรเซสเซอร์

หน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 16GB
พร้อมแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 448GB/s

Single Precision สูงสุดที่ 9.4 เทราฟลอป หรือ Half Precision สูงสุดที่ 18.9 เทราฟลอป

พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต และพอร์ต HDMI หนึ่งพอร์ตบนการ์ดที่รองรับ 4K60

การเชื่อมต่อ DisplayPort จำนวน 2 จุดที่ส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อรองรับการทำงานของพอร์ต Thunderbolt 3 ภายใน

รองรับ Display Stream Compression (DSC)

รองรับจอภาพ 4K สูงสุด 6 จอ,​ จอภาพ 5K สูงสุด 3 จอ หรือ Pro Display XDR สูงสุด 3 จอ

โมดูล MPX ความสูงมาตรฐานมีขนาดเต็มช่อง MPX และใช้กำลังไฟและแบนด์วิดท์ของ PCIe เพิ่มเติม

AMD Radeon Pro W6800X

60 หน่วยประมวลผล, 3840 สตรีมโปรเซสเซอร์

หน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 32GB
พร้อมแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 512GB/s

Single Precision สูงสุดที่ 16.0 เทราฟลอป หรือ Half Precision สูงสุดที่ 32.0 เทราฟลอป

การเชื่อมต่อ Infinity Fabric Link ทำให้ W6800X GPU สองตัวสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันที่อัตราสูงสุด 84GB/s ในแต่ละทิศทาง

พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต และพอร์ต HDMI หนึ่งพอร์ตบนการ์ดที่รองรับ 4K60

การเชื่อมต่อ DisplayPort จำนวน 2 จุดที่ส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อรองรับการทำงานของพอร์ต Thunderbolt 3 ภายใน

รองรับจอภาพ 4K สูงสุด 6 จอ,จอภาพ 5K สูงสุด 3 จอ หรือ Pro Display XDR สูงสุด 3 จอ

โมดูล MPX ความสูงมาตรฐานมีขนาดเต็มช่อง MPX และใช้กำลังไฟและแบนด์วิดท์ของ PCIe เพิ่มเติม

AMD Radeon Pro W6900X

80 หน่วยประมวลผล, 5120 สตรีมโปรเซสเซอร์

หน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 32GB
พร้อมแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 512GB/s

Single Precision สูงสุดที่ 22.2 เทราฟลอป หรือ Half Precision สูงสุดที่ 44.4 เทราฟลอป

การเชื่อมต่อ Infinity Fabric Link ทำให้ W6900X GPU สองตัวสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันที่อัตราสูงสุด 84GB/s ในแต่ละทิศทาง

พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต และพอร์ต HDMI หนึ่งพอร์ตบนการ์ดที่รองรับ 4K60

การเชื่อมต่อ DisplayPort จำนวน 2 จุดที่ส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อรองรับการทำงานของพอร์ต Thunderbolt 3 ภายใน

รองรับจอภาพ 4K สูงสุด 6 จอ,​ จอภาพ 5K สูงสุด 3 จอ หรือ Pro Display XDR สูงสุด 3 จอ

โมดูล MPX ความสูงมาตรฐานมีขนาดเต็มช่อง MPX และใช้กำลังไฟและแบนด์วิดท์ของ PCIe เพิ่มเติม

AMD Radeon Pro W6800X Duo

W6800X GPU จำนวน 2 ตัว โดยแต่ละตัวมี 60 หน่วยประมวลผล และ 3840 สตรีมโปรเซสเซอร์

หน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 64GB (32GB ต่อ GPU) โดยแต่ละตัวมีแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 512GB/s

Single Precision สูงสุดที่ 30.2 เทราฟลอป หรือ Half Precision สูงสุดที่ 60.4 เทราฟลอป

การเชื่อมต่อ Infinity Fabric Link แบบออนบอร์ดเชื่อมต่อ W6800X GPU สองตัวเข้าด้วยกันที่อัตราสูงสุด 84GB/s ในแต่ละทิศทาง และการเชื่อมต่อ Infinity Fabric Link ภายนอกทำให้โมดูล W6800X Duo สองตัวสามารถเชื่อมต่อ W6800X GPU ทั้ง 4 ตัวเข้าด้วยกัน

พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต และพอร์ต HDMI หนึ่งพอร์ตบนการ์ดที่รองรับ 4K60

การเชื่อมต่อ DisplayPort จำนวน 4 จุดที่ส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อรองรับการทำงานของพอร์ต Thunderbolt 3 ภายใน

รองรับจอภาพ 4K สูงสุด 8 จอ,​ จอภาพ 5K สูงสุด 4 จอ หรือ Pro Display XDR สูงสุด 6 จอ

โมดูล MPX ความสูงมาตรฐานมีขนาดเต็มช่อง MPX และใช้กำลังไฟและแบนด์วิดท์ของ PCIe เพิ่มเติม

การจ่ายไฟ


1.4 กิโลวัตต์

กำลังไฟต่อเนื่องสูงสุด:

1280 วัตต์ ที่ 108–125V หรือ 220–240V

1180​ วัตต์ ที่ 100–107V

ช่องต่อขยาย

ช่องต่อขยายแบบ PCI Express จำนวน 8 ช่อง

โมดูล MPX จำนวน 2 โมดูล หรือช่องเสียบการ์ด PCI Express สูงสุด 4 ช่อง

MPX แต่ละช่องมี:

แบนด์วิดท์ระดับ x16 รุ่นที่ 3 สำหรับกราฟิก

แบนด์วิดท์ระดับ x8 รุ่นที่ 3 สำหรับ Thunderbolt

การส่งสัญญาณวิดีโอผ่าน DisplayPort

กำลังไฟสูงสุด 500 วัตต์ สำหรับโมดูล MPX

หรือในอีกแบบหนึ่ง MPX แต่ละช่องสามารถรองรับ:

ช่องเสียบ x16 รุ่นที่ 3 แบบกว้างสองเท่า ความยาวมาตรฐาน จำนวน 1 ช่อง และช่องเสียบ x8 รุ่นที่ 3 แบบกว้างสองเท่า ความยาวมาตรฐาน จำนวน 1 ช่อง (MPX ช่องที่ 1)

หรือช่องเสียบ x16 รุ่นที่ 3 แบบกว้างสองเท่า ความยาวมาตรฐาน จำนวน 2 ช่อง (MPX ช่องที่ 2)

จ่ายไฟเสริมได้สูงสุด 300 วัตต์ ผ่านช่องต่อแบบ 8 พิน

ช่องเสียบ PCI Express รุ่นที่ 3 ความยาวมาตรฐาน จำนวน 3 ช่อง

ช่องเสียบ x16 จำนวน 1 ช่อง และช่องเสียบ x8 จำนวน 2 ช่อง

จ่ายไฟเสริมได้ 75 วัตต์

ช่องเสียบ PCI Express x4 รุ่นที่ 3 ความยาวครึ่งเดียว จำนวน 1 ช่อง ที่มีการ์ด Apple I/O ติดตั้งอยู่

Apple Afterburner

การ์ดเร่งความเร็ว ProRes และ ProRes RAW

การ์ด PCI Express x16

เร่งความเร็ว Codec ประเภท ProRes และ ProRes RAW ใน Final Cut Pro X, QuickTime Player X และแอปของบริษัทอื่นที่รองรับ

รองรับการเล่น ProRes RAW ความละเอียด 8K สูงสุด 6 สตรีม หรือ ProRes RAW ความละเอียด 4K สูงสุด 23 สตรีม ในระบบ1

ตัวจัดเก็บข้อมูล

ปรับแต่งความจุของตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ได้สูงสุด 8TB2

SSD ความจุ 512GB

512GB จำนวน 1 โมดูล

SSD ความจุ 1TB

512GB จำนวน 2 โมดูล

SSD ความจุ 2TB

1TB จำนวน 2 โมดูล

SSD ความจุ 4TB

2TB จำนวน 2 โมดูล

SSD ความจุ 8TB

4TB จำนวน 2 โมดูล

ประสิทธิภาพในการอ่านข้อมูลแบบเรียงลำดับสูงสุด 3.4GB/s และการเขียนข้อมูลแบบเรียงลำดับสูงสุดที่ 3.4GB/s

ตัวจัดเก็บข้อมูลได้รับการเข้ารหัสโดยชิป Apple T2 Security

การส่งข้อมูลเข้า/ออก

การ์ด I/O ที่ติดตั้งในช่องเสียบ PCI Express x4 แบบความยาวครึ่งเดียว มี:

พอร์ต USB 3 จำนวน 2 พอร์ต

รองรับ USB-A (สูงสุด 5Gb/s)

พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต

รองรับ Thunderbolt 3 (สูงสุด 40Gb/s)

รองรับ USB‑C (สูงสุด 10Gb/s)

รองรับ DisplayPort

พอร์ต 10Gb Ethernet จำนวน 2 พอร์ต:

รองรับประสิทธิภาพระดับ 10Gb Ethernet ผ่านสายที่เป็นทองแดง

รองรับ Nbase-T มาตรฐานอุตสาหกรรม: ความเร็วการเชื่อมต่อ Ethernet ระดับ 1Gb, 2.5Gb, 5Gb และ 10Gb โดยใช้หัวต่อ RJ-45

 
 
 
การเชื่อมต่ออื่นๆ

พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต ด้านบนตัวเครื่องแบบทาวเวอร์

รองรับ Thunderbolt 3 (สูงสุด 40Gb/s)

รองรับ USB‑C (สูงสุด 10Gb/s)

รองรับ DisplayPort

พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต ด้านหน้าตัวเครื่องแบบแร็ค

รองรับ Thunderbolt 3 (สูงสุด 40Gb/s)

รองรับ USB‑C (สูงสุด 10Gb/s)

รองรับ DisplayPort

เสียง

ลำโพงในตัว

ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. ซึ่งรองรับหูฟังที่มีไมโครโฟน

อุปกรณ์ป้อนข้อมูล

Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข (สีเงินและสีดำ)

Magic Mouse 2 (สีเงินและสีดำ)

เลือกเป็น Magic Trackpad 2 (สีเงินและสีดำ) ได้

ระบบไร้สาย

Wi‑Fi

การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย Wi‑Fi มาตรฐาน 802.11ac

ใช้ได้กับ IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 5.0

ขอบตัวเครื่อง

ทาวเวอร์

ตัวเครื่อง Mac Pro แบบทาวเวอร์พร้อมขาตั้ง และสามารถปรับแต่งให้เป็นทาวเวอร์พร้อมล้อได้

แร็ค

ตัวเครื่อง Mac Pro แบบแร็ค พร้อมรางสำหรับยึดกับแร็ค

ขนาด

ทาวเวอร์

ความสูง: 52.9 ซม.

ความกว้าง: 45.0 ซม.

ความสูง: 52.9 ซม.

ความลึก: 21.8 ซม.

ความสูงเมื่อติดตั้งล้อเพิ่ม:

55.7 ซม.

แร็ค

enclosure depth from handle:  ​
53.95 ซม.

handle depth:  ​
4.60 ซม.

enclosure depth from fascia:  ​
49.35 ซม.

ความสูง: 22.02 ซม.
5U

ความลึกต่ำสุดของแร็ค:
60.96 ซม.

ความลึกสูงสุดของแร็ค:
106.68 ซม.

ความสูง: 22.02 ซม.
5U

ความลึก: 48.2 ซม.

น้ำหนัก3

ทาวเวอร์

18.0 กก.

แร็ค

17.6 กก.

ความต้องการด้านไฟฟ้าและการทำงาน

แรงดันสาย: 100–125V AC ที่ 12A; 220–240V AC ที่ 6A

ความถี่: 50Hz ถึง 60Hz เฟสเดียว

อุณหภูมิการทำงาน: 10 ถึง 35 °C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40 ถึง 47 °C

ความชื้นสัมพัทธ์: 5% ถึง 95% ไม่ควบแน่น

ระดับความสูงสูงสุด: ผ่านการทดสอบสูงสุด 5,000 เมตร

บริการและการรับประกันแบบจำกัด

Mac Pro ของคุณมาพร้อมบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน และการรับประกันแบบจำกัดที่มีระยะเวลา 1 ปี ซื้อ AppleCare+ สำหรับ Mac เพื่อขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 3 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ในทุกๆ 12 เดือน โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿3,300 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอหรือตัวเครื่องภายนอก หรือ ฿10,000 สำหรับความเสียหายอื่นๆ จากอุบัติเหตุที่สามารถซ่อมแซมได้

ภายในกล่อง

ทาวเวอร์

Mac Pro

Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข

Magic Mouse

สาย USB‑C เป็น Lightning (1 ม.)

สายไฟ (2 ม.)

แร็ค

Mac Pro

รางสำหรับยึดกับแร็ค (จัดส่งในกล่องแยกต่างหาก)

Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข

Magic Mouse

สาย USB‑C เป็น Lightning (1 ม.)

สายไฟ (2 ม.)

ระบบปฏิบัติการ

macOS

macOS เป็นระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก และ macOS Monterey ก็มาพร้อมคุณสมบัติใหม่ๆ อันทรงพลังที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อ แชร์ และสร้างสรรค์อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน ดูเพิ่มเติม

การช่วยการเข้าถึง
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง"

คุณสมบัติที่มีมาให้:

 • การสั่งการด้วยเสียง
 • VoiceOver
 • ซูม
 • เพิ่มความต่างระดับสี
 • ลดการเคลื่อนไหว
 • Siri และการป้อนตามคำบอก
 • การควบคุมสวิตช์
 • คำบรรยายแทนเสียงที่เลือกปิดได้
 • ข้อความเป็นเสียงพูด
แอปที่มาพร้อมเครื่อง4
รูปภาพ
iMovie
GarageBand
Pages
Numbers
Keynote
Siri
Safari
เมล
FaceTime
ข้อความ
แผนที่
หุ้น
บ้าน
เสียงบันทึก
โน้ต
ปฏิทิน
รายชื่อ
เตือนความจำ
Photo Booth
การแสดงตัวอย่าง
หนังสือ
App Store
Time Machine
TV
เพลง
พ็อดคาสท์
ค้นหาของฉัน
QuickTime Player
ชุดคิทและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

จอภาพ

 • Pro Display XDR
 • Studio Display

กราฟิก

 • ชุดคิทโมดูล MPX พร้อม Radeon Pro W5500X
 • ชุดคิทโมดูล MPX พร้อม Radeon Pro W6600X
 • ชุดคิทโมดูล MPX พร้อม Radeon Pro W5700X
 • ชุดคิทโมดูล MPX พร้อม Radeon Pro W6800X
 • ชุดคิทโมดูล MPX พร้อม Radeon Pro W6900X
 • ชุดคิทโมดูล MPX พร้อม Radeon Pro W6800X Duo
 • ชุดคิท Apple Afterburner

หน่วยความจำ

 • ชุดคิทหน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ขนาด 16GB จาก Apple
 • ชุดคิทหน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ขนาด 32GB จาก Apple
 • ชุดคิทหน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ขนาด 64GB จาก Apple
 • ชุดคิทหน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ขนาด 128GB จาก Apple
 • ชุดคิทหน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ขนาด 256GB จาก Apple

ตัวจัดเก็บข้อมูล

 • ชุดคิท SSD ความจุ 1TB จาก Apple
 • ชุดคิท SSD ความจุ 2TB จาก Apple
 • ชุดคิท SSD ความจุ 4TB จาก Apple
 • ชุดคิท SSD ความจุ 8TB จาก Apple
 • ชุดคิทโมดูล MPX พร้อม Promise Pegasus R4i RAID ความจุ 32TB
 • Promise Pegasus J2i

ซอฟต์แวร์สำหรับ Mac

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

 • AppleCare+ สำหรับ Mac
 • ชุดคิทขาตั้ง
 • ชุดคิทล้อ
 • อะแดปเตอร์ Belkin Lock สำหรับ Mac Pro
 • ชุดคิทสาย Belkin AUX Power สำหรับ Mac Pro
 • เว็บแคม Logitech Pro Magnetic

Mac Pro กับสิ่งแวดล้อม

Apple ให้ความสำคัญต่อวงจรชีวิตของสินค้าโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mac Pro กับสิ่งแวดล้อม

Mac Pro ได้รับการออกแบบมาพร้อมคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ผลิตจากวัสดุที่ดีกว่า
 • ตัวเครื่องทำมาจากอะลูมิเนียมที่มีคาร์บอนต่ำ
 • เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ
 • บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเยื่อไม้และรีไซเคิลได้
 • 100% ของเยื่อไม้หลักมาจากป่าที่ได้รับการจัดการอย่างรับผิดชอบ
 • ประหยัดพลังงาน
 • ตรงตามข้อกำหนด ENERGY STAR5
 • กระบวนการทางเคมีที่ฉลาดยิ่งกว่า
 • ปลอดสาร BFR, PVC และเบริลเลียม

Apple Trade In

ส่งต่ออุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณอย่างง่ายๆ ด้วย Apple Trade In และหากเครื่องยังอยู่ในสภาพที่ดี คุณก็สามารถนำมาแลกรับเป็นเครดิตเพื่อใช้ที่ Apple Store ได้6 หรือหากไม่เข้าเกณฑ์การรับเครดิต เราก็จะนำไปรีไซเคิลให้ฟรีอย่างรับผิดชอบ เรียกว่าทั้งดีต่อคุณ และดีต่อโลกใบนี้

ดูว่าทำอย่างไร

ดูเพิ่มเติม

อ่าน รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของ Mac Pro เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม