สถานศึกษาที่โดดเด่น
ของ Apple

สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple คือศูนย์รวมความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ Apple ในด้านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และเราก็เชื่อว่าสถานศึกษาเหล่านี้คือหนึ่งในสถานศึกษาที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก

สร้างแรงบันดาลใจ

เป็นผู้นำ เรียนรู้ และประสบความสำเร็จในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งของเรา

จินตนาการ

ส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ

สร้างผลกระทบ

มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกใบนี้ดียิ่งกว่าที่เคยเป็นมา

รายชื่อสถานศึกษาทั่วโลก

ค้นหาสถานศึกษาใกล้คุณจากรายชื่อสถานศึกษา
ที่โดดเด่นของ Apple ทั่วโลก

ดาวน์โหลดรายชื่อสถานศึกษา

วัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple ต่างมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านการเรียนรู้ได้อย่างไร ผู้บริหารสถานศึกษาได้สร้างองค์ประกอบพื้นฐานที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

889

สถานศึกษา

37

ประเทศ

สำรวจผลลัพธ์ทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple

ดูผลลัพธ์

ร่วมเป็นสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple

สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple เป็นโปรแกรมสำหรับสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในปัจจุบัน ซึ่งเข้าร่วมได้ผ่านการรับเชิญเท่านั้น

โอกาสสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

โปรแกรมสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple ให้การสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้นำ รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่สนใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่ล้ำหน้าเช่นเดียวกัน

คุณสมบัติ

  • มีโครงการจัดสรรให้ใช้งานอุปกรณ์แบบหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง
  • มีการใช้งานแพลตฟอร์มของ Apple อย่างล้ำสมัย
  • ผู้บริหารและคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน iPad หรือ Mac
  • ทีมผู้บริหารมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร

รับการอัปเดตจาก Apple เพื่อการศึกษา

ส่งแรงบันดาลใจไปถึงอินบ็อกซ์ของคุณด้วยข่าวสารและเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงว่าสถานศึกษาต่างๆ จัดการอุปสรรคใหญ่ๆ ด้วยเทคโนโลยีของ Apple ได้อย่างไร

ลงชื่อเข้าร่วมวันนี้