การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรากำลังสร้างผลกระทบ
ด้านบวก
ให้มากขึ้น
ด้วยการสร้างผลกระทบ
ด้านลบให้น้อยลง

อาคารสถานที่ของเรา
ทั้งหมด 100%
ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

ในปี 2018 เราได้บรรลุเป้าหมายครั้งสำคัญ นั่นก็คือ การใช้ไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ในอาคารสถานที่ของเราทั้งหมด สิ่งนี้คือ
ผลจากการไม่หยุดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับทุกสิ่งที่เราทำ ซึ่งก็
รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วย เรานำงานวิจัยชั้นนำใน
วงการมาปรับใช้และลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนของเราเอง เพื่อ
ลดการปล่อยมลพิษจากอาคารสถานที่ต่างๆ ของเราจนคาร์บอนฟุตพริ้นต์
โดยรวมของเราเหลือเพียง 1%

สร้างพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของเราเอง

ในการที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสำนักงาน ร้านค้า และศูนย์ข้อมูลของเราทั่วโลกโดยใช้เพียง
พลังงานหมุนเวียน เราจำเป็นต้องผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองในปริมาณมาก
ด้วยเหตุนี้เราจึง
พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำ ลม และเซลล์เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพของเราเอง
และตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา การใช้พลังงานหมุนเวียนของเราได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (CO2e) จากการปฏิบัติงานของเราทั่วโลกถึง 54% และยับยั้งไม่ให้ CO2e เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
ได้เกือบ 2.1 ล้านเมตริกตัน โดยในปี 2017 เพียงปีเดียว เราลดการปล่อยก๊าซ CO2e ได้
เกือบ 590,000 เมตริกตัน ในทางกลับกัน หากไม่มีพลังงานหมุนเวียน ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนอาจสูงขึ้นกว่า 3 เท่านับตั้งแต่ปี 2011

Apple Park ในคูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย

เราตรวจวัดมากขึ้น
เพื่อให้เราทำอะไรๆ ได้มากขึ้น

ในการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์นั้น เราไม่ได้มองแค่ที่ตัวเรา
แต่ยังครอบคุมไปถึงซัพพลายเออร์หลายร้อยราย ลูกค้านับล้าน และ
อุปกรณ์อีกหลายร้อยล้านชิ้น แล้วเราก็ยังคงมองหาวิธีการที่จะสร้าง
ความแตกต่างให้มากที่สุดใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ อาคารสถานที่ การผลิต
การใช้งานผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการรีไซเคิล ซึ่งปี 2017 เป็นอีกครั้ง
ที่เราได้ลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์โดยรวมของเรา

พลิกโฉมกระบวนการผลิต
เพื่อลดการปล่อยมลพิษ

การผลิตคิดเป็น 77% ของคาร์บอนฟุตพริ้นต์ทั้งหมดของเรา
ซึ่งก๊าซคาร์บอนส่วนใหญ่ถูกปล่อยมาจากไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดหาวัสดุที่มีคาร์บอนต่ำ
ร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อลดการใช้พลังงาน และให้ความช่วยเหลือ
ซัพพลายเออร์ในการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน เพราะเราเชื่อว่า
เมื่อร่วมมือกัน
เราจะสามารถพลิกโฉมกระบวนการผลิตที่
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อีกมาก

เรากำลังช่วยให้
ซัพพลายเออร์ของเรา
เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน

วิธีที่เห็นผลมากที่สุดในการลดปริมาณการปล่อยมลพิษจากการผลิตของเรา
ก็คือ การช่วยเหลือซัพพลายเออร์ของเราให้สร้างแหล่งพลังงานหมุนเวียนแหล่งใหม่ๆ
พันธมิตรของเราทั่วทั้งซัพพลายเชนต่างกำลังติดตั้งหรือลงทุนในโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ใช้พลังงานลม 100% ในโรงงาน และซื้อพลังงานสะอาดจาก
โครงการสาธารณูปโภคที่ได้รับการยอมรับ และเรายังได้ลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน
เพื่อจัดการกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนช่วงต้นน้ำด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการพลังงาน
สะอาดนั้น Apple และซัพพลายเออร์ของเราตั้งใจจะผลิตและจัดหาพลังงานสะอาดใหม่ทั่วโลก
ให้ได้มากกว่า 4 กิกะวัตต์ภายในปี 2020 และเมื่อสำเร็จ ปริมาณดังกล่าวจะคิดเป็นราว
หนึ่งในสามของปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตในปัจจุบันเลยทีเดียว

รายชื่อพันธมิตรที่มุ่งมั่นจะใช้
พลังงานหมุนเวียน 100% ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ Apple

 • Arkema

 • Biel Crystal Manufactory Ltd.

 • Catcher Technology

 • Compal Electronics

 • DSM Engineering Plastics

 • Ecco Leather

 • Finisar

 • Golden Arrow

 • Ibiden

 • Jabil

 • Lens Technology

 • Luxshare-ICT

 • Mega Precision

 • Pegatron

 • Qorvo

 • Quadrant

 • Quanta Computer

 • Solvay

 • Sunway Communication

 • Sunwoda Electronics

 • Taiyo Ink Mfg. Co.

 • Wistron

 • Yuto

ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำของ Ibiden ที่ญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี 2008
เราลด
การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย
ของผลิตภัณฑ์ Apple
ไปได้ถึง 68%

ในการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์นั้น เรายังครอบคลุม
ไปถึงพลังงานที่ผู้บริโภคใช้บนอุปกรณ์ของพวกเขาด้วย และเรา
ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง
ยกตัวอย่างเช่น iMac ใช้พลังงานน้อยลงถึง 96% ขณะอยู่ในโหมดพัก
เมื่อเทียบกับรุ่นแรก และ MacBook รุ่น 12 นิ้ว ก็ใช้พลังงานต่ำกว่า 0.5 วัตต์
ขณะอยู่ในโหมดพัก รวมถึงคุณสามารถชาร์จ iPhone X วันละหนึ่งครั้งโดย
มีค่าใช้จ่ายแค่เพียง 75 เซนต์ต่อปีเท่านั้น2 ซึ่งหากนำปริมาณการใช้พลังงาน
ที่ลดลงจากอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดในทั่วโลกมารวมเข้าด้วยกัน ผลสะท้อน
จากการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

เราพร้อมรับผิดชอบ
ในพลังงาน
ที่ใช้
ในการจัดส่งและรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรานำพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการจัดส่งและการรีไซเคิลมารวมไว้
ในปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของเราด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่น
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเราให้มีน้ำหนักเบาลงและมีขนาดเล็กลง
เพื่อจะได้ใช้พลังงานน้อยลงในการขนส่งทั้งทางอากาศและทางเรือ
นอกจากนี้เรายังปรับแนวทางการรีไซเคิลใหม่ โดยเมื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์
ที่สิ้นสุดอายุการใช้งาน เราได้ดำเนินการรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินความคุ้มค่าระหว่างการใช้เทคโนโลยี
การแปรรูปที่มีอยู่ในท้องถิ่น เทียบกับผลที่จะตามมาจากการขนส่งวัสดุ
เพื่อไปใช้เทคโนโลยีการแปรรูปที่ดีกว่า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของเรา

ดาวน์โหลดรายงาน
ความก้าวหน้า
ประจำปี 2018

อ่านรายงานฉบับก่อน

มีคำถาม ก็มีคำตอบ

อ่านคำถามที่พบบ่อย

เราจะช่วยรีไซเคิลอุปกรณ์
เครื่องเก่าให้คุณเอง

ทั้งฟรี ทั้งง่าย และดีต่อโลกใบนี้

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณ