การผลิตโดยไม่ต้อง

จัดหาทรัพยากรเพิ่ม

อาจฟังดูเป็นไปไม่ได้

แต่นั่นคือเป้าหมายของเรา

เราตั้งเป้าไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะผลิตผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องขุดหาวัสดุใหม่
จากผืนโลกใบนี้เลย เพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนี้ Apple ได้มุ่งมั่นคิดค้นวิธีรีไซเคิลวัสดุ
กลับมาใช้ในอุปกรณ์ของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังหันมาใช้
พลังงานหมุนเวียนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล และทุ่มเทให้กับการลดผลกระทบที่เกิดจากเรา
มากยิ่งขึ้นโดยการใช้สารที่ปลอดภัยต่อทั้งกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่
ท้าทายมาก แต่เราก็รู้ว่าเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกพร้อมๆ ไปกับ
ทำให้โลกใบนี้ดีกว่าที่เคยเป็นมาได้

100% สำนักงาน ร้านค้า และศูนย์ข้อมูลของเราทุกแห่งใช้พลังงานหมุนเวียน 100%
1ล้าน พื้นที่ป่ามากกว่า 1 ล้านเอเคอร์ใน
ประเทศจีนกำลังได้รับการบริหารจัดการ
ที่ดีขึ้น เนื่องมาจากความทุ่มเทของ Apple

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก้าวที่ยิ่งใหญ่เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ให้น้อยลง

Apple รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ทั้งระบบลงถึง 35% นับตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงซัพพลายเออร์หลายร้อยแห่งและอุปกรณ์ของลูกค้าอีกหลายล้านเครื่อง ส่วนอาคารสถานที่ของเราทุกแห่งทั่วโลกในวันนี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% นอกจากนี้เราก็กำลังช่วยให้คนอื่นทำแบบเดียวกันโดยการหาวิธีนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ในตลาดเกิดใหม่ และทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อช่วยให้พลังงานหมุนเวียนเข้าถึงทุกคนได้

 • อาคารและสิ่งอำนวย
  ความสะดวกทั้งหมด
  ของเรานั้นใช้พลังงาน
  หมุนเวียน 100%

  สำนักงาน ร้านค้า และศูนย์ข้อมูลของเราทุกแห่งใน 43 ประเทศล้วนแต่ใช้พลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานส่วนใหญ่นั้นมาจากโครงการของเราเอง แต่เมื่อไหร่ที่ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น เราก็จะซื้อพลังงานหมุนเวียนจากตลาดในบริเวณใกล้เคียงหรือบริษัทด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ โดยวิธีนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการดำเนินงานของเราได้ถึง 64% นับตั้งแต่ปี 2011 ถึงแม้ว่าการใช้พลังงานของ Apple จะเติบโตขึ้นกว่า 3 เท่าก็ตาม

 • เป็นผู้นำให้
  ซัพพลายเออร์
  เปลี่ยนมาใช้
  พลังงานหมุนเวียน

  คาร์บอนฟุตพริ้นต์เกือบครึ่งหนึ่งของ Apple มาจากไฟฟ้า
  ที่ใช้ในการผลิต นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการให้พันธมิตร
  ของเราเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ
  อย่างยิ่ง และซัพพลายเออร์ของเราก็ได้ให้คำมั่นสัญญา
  ที่จะผลิตพลังงานสะอาดให้ได้มากกว่า 4 กิกะวัตต์ภายใน
  ปี 2020 หรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของไฟฟ้าที่ใช้ใน
  การผลิตผลิตภัณฑ์ของเราในปี 2018 ยิ่งกว่านั้นเมื่อ
  ไม่นานมานี้เรายังได้ร่วมมือกับพันธมิตรอีกหลายราย
  ในการเปิดตัวโครงการ China Clean Energy Fund
  ซึ่งลงทุนในด้านการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน
  ด้วยจำนวนเงินเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

  ดูพันธมิตรมากกว่า 35 รายที่ให้คำมั่นว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในการผลิตผลิตภัณฑ์ Apple (PDF)

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  ของเราให้ใช้
  พลังงานน้อยลง

  ตั้งแต่ปี 2008 การใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
  Apple ลดลงถึง 70% อย่าง iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว ก็
  ประหยัดพลังงานสูงกว่าข้อกำหนดของ ENERGY STAR
  ถึง 69%2 ในขณะที่ MacBook Air จอภาพ Retina
  ก็ใช้พลังงานน้อยกว่ารุ่นแรก 3 เท่าขณะอยู่ในโหมดพัก
  การทำงาน ส่วนอุปกรณ์จ่ายไฟของ iMac Pro ก็มา
  พร้อมดีไซน์ใหม่อันล้ำสมัยที่ใช้พลังงานน้อยลง 40%
  ขณะอยู่ในโหมดพักการทำงานและเมื่อปิดเครื่อง3 และ
  ถ้ายังนึกไม่ออกว่าตัวเลขการประหยัดพลังงานทั้งหมดนี้
  สร้างความแตกต่างได้มากแค่ไหน ก็ลองคูณกับจำนวน
  อุปกรณ์ Apple ที่มีอยู่ทั่วโลกดูสิ

 • ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  35% คาร์บอนฟุตพริ้นต์ทั้งหมดของ Apple
  ลดลง 35% นับตั้งแต่ปี 2015
  600,000 การช่วยให้ซัพพลายเออร์เปลี่ยน
  มาใช้พลังงานสะอาดทำให้เราลดการ
  ปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เท่ากับก๊าซคาร์บอน
  ที่เกิดจากการจ่ายไฟฟ้าให้บ้าน
  600,000 หลังคาเรือน4
  70% การใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของ
  ผลิตภัณฑ์ Apple ลดลง 70%
  นับตั้งแต่ปี 2008

ทรัพยากร

ใช้ทรัพยากร

ที่มีจำกัดบนโลกอย่างคุ้มค่า
และนำกลับมาใช้ใหม่

แนวคิดที่ล้ำหน้าที่สุดส่วนหนึ่งของ Apple คือแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียน การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการดึงทุกอย่างจากผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ เพราะเมื่อเราทำให้วัสดุหมุนเวียนอยู่ในวงจรได้ ก็เท่ากับว่าเรายิ่งเข้าใกล้วันที่ไม่ต้องพึ่งพาการทำเหมืองแร่เข้าไปเรื่อยๆ และเมื่อเราสามารถเอาทุกอย่างมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องทิ้งอะไรเลย เราก็จะประสบความสำเร็จอย่างมาก

 • วัตถุดิบที่

  ส่งผลกระทบสูง

  คือสิ่งที่เราให้

  ความสำคัญสูงสุด

  Apple ใช้วัสดุหลายชนิด เราจึงจัดทำชุดข้อมูล
  ผลกระทบของวัสดุหรือ Material Impact Profiles
  เพื่อหาว่าควรจัดการกับวัสดุชนิดไหนก่อน
  โดยชุดข้อมูลนี้จะแจกแจงรายละเอียดผลกระทบ
  ทางสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงระบบซัพพลายทั่วโลก
  ของวัสดุแต่ละชนิด ซึ่งทำให้เราตัดสินใจได้ว่าควร
  ให้ความสำคัญกับโคบอลต์ ทังสเตน แร่โลหะหายาก
  แทนทาลัม เหล็ก ทองแดง ดีบุก แก้ว พลาสติก สังกะสี
  ลิเทียม กระดาษ ทอง และอะลูมิเนียมเป็นอันดับแรก และ
  ความพยายามทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้ Apple ไม่ต้องขุดหา
  แร่โบไซท์ที่มีอะลูมิเนียม (อย่างในรูปด้านบน) มากกว่า
  900,000 เมตริกตันในปี 2019

 • ดึงวัสดุกลับมา
  ใช้ใหม่มากขึ้น
  อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  อุปกรณ์เก่าของเรามีวัสดุมากมายหลายชนิด
  ที่นำกลับมาใช้ในเครื่องใหม่ได้ แต่การดึงวัสดุเหล่านั้น
  กลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย
  Apple จึงสร้างหุ่นยนต์แยกชิ้นส่วนชื่อ Daisy
  ที่สามารถดึงวัสดุต่างๆ ใน iPhone อย่างทังสเตน
  และแร่โลหะหายากออกมาได้อย่างคล่องแคล่วและ
  ชำนาญในระดับที่ผู้ให้บริการรีไซเคิลรายอื่นไม่สามารถ
  ทำได้ และยิ่งเราดึงวัสดุออกมาได้มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่ง
  สามารถรีไซเคิลและนำวัสดุนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น
  เท่านั้น อย่างอะลูมิเนียมที่ใช้ใน MacBook Air นั่นเอง

 • คิดหาวิธีใหม่ๆ
  เพื่อใช้วัสดุรีไซเคิล
  และวัสดุหมุนเวียน

  บางครั้งเศษวัสดุที่ดึงกลับมาใช้ใหม่อาจยังดีไม่ถึง
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงต้องคิดหาวิธีใหม่ๆ
  เพื่อแก้ปัญหานี้ อย่างการคิดค้นโลหะผสมอะลูมิเนียม
  แบบเฉพาะสำหรับตัวเครื่อง MacBook Air และ
  Mac mini ที่ผ่านการรีไซเคิล 100% แต่ยังคงคุณภาพ
  เดิมไม่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการหาวิธีใช้ดีบุกที่ผ่าน
  การรีไซเคิล 100% ในบัดกรีที่ใช้กับแผงวงจรหลัก
  ในอุปกรณ์ต่างๆ ของเรา

 • ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ
  ทรัพยากร

  100% เยื่อไม้ทั้งหมดที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของ Apple
  มาจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน
  หรือผ่านการรีไซเคิล

กระบวนการทางเคมีที่ฉลาดยิ่งกว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
ต้องเริ่มจากวัสดุที่ปลอดภัย

วัสดุชนิดต่างๆ คือสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และสวยงามยิ่งขึ้น
แต่ต่างวัสดุก็ย่อมมีคุณสมบัติต่างกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ Apple ดำเนินงานด้วยมาตรฐาน
ระดับชั้นแนวหน้าของวงการเพื่อให้มั่นใจว่าสารต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของวัสดุนั้นปลอดภัย
ทั้งสำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ผู้ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ และโลกของเรา

 • เราจัดทำแผนผัง
  เส้นทางวัตถุดิบ
  ในผลิตภัณฑ์ของเรา
  อย่างละเอียดถี่ถ้วน

  การประเมินทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์
  ของเรานั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามสูงมาก
  โดยเริ่มจากการจัดทำรายการสารที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้อง
  ตรวจสอบกับซัพพลายเออร์ของเราเท่านั้น แต่ยัง
  รวมถึงซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์อีกทอดหนึ่งด้วย
  โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดทำ
  แผนผังเส้นทางสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในวัสดุของเรา
  อย่างละเอียด

 • เราทำการประเมิน
  ความเสี่ยงของสารเคมี
  ที่มีต่อสุขภาพของคุณ
  และโลกใบนี้

  ข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุม (Regulated
  Substances Specification) ของ Apple คือรายการ
  สารเคมีต้องห้ามที่ครอบคลุมยิ่งกว่าข้อกำหนดของภาครัฐ
  โดยเราได้สร้างห้องแล็บเพื่อการทดลองด้านสิ่งแวดล้อม
  ขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้มีสารเคมีเหล่านั้นในผลิตภัณฑ์
  ของเราอย่างเด็ดขาด และนักพิษวิทยาของ Apple
  ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการก็จะใช้ห้องทดลองนี้
  เพื่อตรวจหาส่วนประกอบอันตรายในวัสดุที่เราใช้
  อย่างละเอียด และเรายังถึงขั้นผลิตเหงื่อเทียมขึ้นมา
  เพื่อจำลองปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างผิวหนังของคุณ
  กับวัสดุที่สัมผัสกับผิวหนังด้วย

 • คิดค้นวิธีการแทนที่
  สารที่เป็นอันตราย
  ด้วยสารที่เป็นมิตร

  เมื่อไหร่ที่พบสารที่อาจเป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์​ Apple
  เราก็จะคิดค้นวิธีกำจัด ลดปริมาณ หรือแทนที่สารนั้น
  ด้วยสารที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งจะเห็นได้จากการที่เรากำจัด
  สาร PVC และพทาเลทออกจากสายไฟ หูฟัง และ
  สายทั้งหมดของเรา5 รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรม
  ใน Apple Watch เพื่อจำกัดการสัมผัสกับนิกเกิล
  ซึ่งเป็นโลหะที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ และเรายังทำงาน
  ร่วมกับซัพพลายเออร์ที่โรงงานประกอบขั้นสุดท้ายเพื่อ
  ช่วยในการเปลี่ยนมาใช้สารขจัดคราบน้ำมันที่ปลอดภัย
  และมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นอีกด้วย

 • ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ
  กระบวนการทางเคมีที่ฉลาดยิ่งกว่า

  75% Apple ได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
  ของส่วนประกอบหลายหมื่นชิ้น และมากกว่า
  75% ของมวลรวมของ iPhone, iPad
  และ Mac ใหม่เพื่อตรวจหาสารเคมี
  ที่เป็นอันตราย และแน่นอนว่าเรา
  ยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์ของคุณ

อุปกรณ์แต่ละชนิดจะวัดผลจากผลกระทบของคาร์บอนฟุตพริ้นต์
รวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของวัสดุที่ผลิต

รายงานความก้าวหน้า
ประจำปี 2019

ในรายงานฉบับปัจจุบันของเราจะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของเรา
ตลอดจนวิธีการวัดผลกระทบโดยรวมของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และความก้าวหน้าของการดำเนินการของเราในปีที่ผ่านมา

ดูรายงานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2019 (PDF)

รายงานและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

เราและพันธมิตรในซัพพลายเชนต่างปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระดับสูงสุดในการปกป้องสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการปฏิบัติด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการจัดหาวัสดุ
อย่างรับผิดชอบ

ไปที่เว็บไซต์ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

กระบวนการทางเคมีที่ฉลาดยิ่งกว่า

Apple มีโปรแกรมอันเข้มงวดเพื่อตรวจสอบยืนยันว่า
สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย
เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เข้มงวดของ Apple
การประเมินทางพิษวิทยาอย่างถี่ถ้วน และกระบวนการ
ประเมินสารเคมีที่ต้องพึงระวัง

อ่านข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุม (PDF)

อ่านรายงานอย่างเป็นทางการของเราเกี่ยวกับการ
ผนวกรวมการประเมินทางพิษวิทยาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การเลือกวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple (PDF)

อ่านระเบียบปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของสารเคมีที่ต้องพึงระวังในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

คำถามที่พบบ่อย

หาคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Apple
กับสิ่งแวดล้อม

อ่านคำถามที่พบบ่อย