ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2563

อัพเดทผลประกอบการประจำไตรมาสสำหรับนักลงทุน

คูเปอร์ติโน, แคลิฟอร์เนีย — 17 กุมภาพันธ์ 2563 — เนื่องจากมาตรการด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง เราขอส่งกำลังใจให้กับชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส  และผู้ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อควบคุมไวรัสและเยียวยารักษาผู้ป่วย Apple มุ่งมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขนอกเหนือจากเพิ่มเงินบริจาคมากกว่าสองเท่า ดังที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้
รายการผลประกอบการประจำไตรมาสที่เราได้เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2020 มีรายละเอียดครบถ้วนที่สุด ณ เวลานั้น อีกทั้งยังมีข้อมูลการคาดการณ์ที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับเวลาเฉลี่ยในการกลับมาทำงานหลังจากช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่ยืดออกไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  แม้ว่าผู้คนทั่วประเทศจีนจะเริ่มทยอยกลับไปทำงานกันแล้ว แต่เรากลับพบว่าสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติช้ากว่าที่คาดไว้ ด้วยเหตุนี้เราจึงคาดว่าจะไม่สามารถสร้างผลประกอบการประจำไตรมาสเดือนมีนาคมได้ตามที่ประเมินไว้เนื่องด้วยสาเหตุ 2 ประการดังนี้
ประการแรกคือการผลิต iPhone สำหรับทั่วโลกจะมีจำนวนจำกัดชั่วคราว แม้ว่าแหล่งผลิต iPhone ของคู่ค้าจะอยู่นอกมณฑลหูเป่ยและได้เปิดทำการแล้ว แต่ก็ยังกลับมาดำเนินการได้ช้ากว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากเราให้ความสำคัญแก่สุขภาพของพนักงานทุกคนที่มีส่วนในการผลิตเป็นอันดับหนึ่ง เราจึงได้ปรึกษากับซัพพลายเออร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด โดยการขาดตลาดของ iPhone จะส่งผลกระทบต่อรายได้ทั่วโลกเพียงชั่วคราวเท่านั้น
ประการที่สองคือ อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนได้รับผลกระทบ ร้านของเราในประเทศจีน รวมถึงร้านของคู่ค้าหลายร้านต้องปิดทำการ ส่วนร้านที่สามารถเปิดได้ต้องลดเวลาเปิดทำการลง และมีจำนวนลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าน้อยมาก ขณะนี้ร้านค้าปลีกของเรากำลังทยอยเปิดทำการและเราจะดำเนินการเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยควบคู่กันไปอย่างสุดความสามารถ ส่วนสำนักงานและศูนย์ติดต่อของเราในประเทศจีนนั้นเปิดให้บริการตามปกติ และร้านออนไลน์ก็เปิดให้บริการตลอดระยะเวลาดังกล่าว
ลูกค้านอกประเทศจีนคงยังมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในหมวดหมู่ต่างๆ อย่างล้นหลามตามที่ได้คาดการณ์ไว้
สถานการณ์กำลังค่อยๆ ดีขึ้น แล้วเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานผลประกอบการรอบเดือนเมษายน Apple เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และการหยุดชะงักนี้จะส่งผลเพียงชั่วคราวเท่านั้น เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ซัพพลายเชน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนที่เราปฏิบัติงานเสมอมาและเสมอไป เราขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตด้านสาธารณสุขนี้เป็นอย่างยิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามขอบเขตของความหมายที่กำหนดไว้ใน Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลการดำเนินการทางการเงินในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ของบริษัท ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจทั่วโลกและระดับภูมิภาคที่มีต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจ; ความสามารถของบริษัทที่จะแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว; ความสามารถของบริษัทในการจัดการการเปิดตัวและเปลี่ยนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการบ่อยๆ รวมถึงการนำเข้าสู่ตลาด และการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันท่วงที; ผลกระทบที่เปลี่ยนไปตามชุดค่าผสมของผลิตภัณฑ์และบริการในภูมิภาค สกุลเงิน หรือช่องทางขายแบบต่างๆ ต้นทุนส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการรับและส่งเนื้อหาสำหรับบริการต่างๆ ของบริษัท การแข่งขันด้านราคา หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่มีโครงสร้างราคาสูงขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท; การพึ่งพาประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและร้านค้าปลีกอื่นๆ; ความเสี่ยงในการบันทึกมูลค่าการลงทุนและทรัพย์สินอื่นๆ และความเสี่ยงในการยกเลิกข้อผูกพันด้านการสั่งซื้อ; ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องในเงื่อนไขที่ยอมรับได้สำหรับส่วนประกอบ บริการ และเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงส่วนประกอบและเทคโนโลยีที่มีให้ใช้ได้จากแหล่งที่มาเดียวหรือที่จำกัดเท่านั้น; การพึ่งพาการผลิตและบริการโลจิสติกส์ที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่สาม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา และอาจส่งผลต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งมอบให้แก่บริษัท; ผลกระทบของข้อบกพร่องในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการและการผลิตที่มีต่อผลประกอบการและชื่อเสียงของบริษัท; การพึ่งพาทรัพย์สินทางปัญญาและคอนเทนต์ดิจิทัลของบุคคลที่สามของบริษัทซึ่งอาจไม่มีให้บริษัท ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ; การพึ่งพาการสนับสนุนจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สามของบริษัทในการพัฒนาและจัดการซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท; ผลกระทบของการแพ้คดี เช่น พบว่าบริษัทละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของกฎหมายและข้อบังคับทั่วโลกที่ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการรับผิด ซึ่งอาจเพิ่มตุ้นทุนและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท; ความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกของบริษัท; ความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเข้าซื้อธุรกิจใหม่; ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทจากความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายขัดข้อง หรือการเสียสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ; ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล; บริการและความพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารและพนักงานหลัก; กิจกรรมทางการเมือง ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ สงคราม การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุข รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการหยุดชะงักอื่นๆ ของธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหาหรือส่งมอบหรืออุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท; ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของสกุลเงิน ความเสี่ยงด้านเครดิต และความผันผวนในมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุนของบริษัท; และการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีและความเสี่ยงต่อความรับผิดทางภาษีเพิ่มเติม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทสามารถดูได้ในรายงานที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ โดยจะอยู่ในหัวข้อ “Risk Factors” และ “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” ของรายงานรอบล่าสุดที่บริษัทยื่นใน Form 10-K และ Form 10-Q รวมถึงรายงานที่ยื่นหลังจากนั้น บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงแก้ไขผลประกอบการของไตรมาสที่สองในวันที่ 28 มีนาคม 2020 หรือจะต้องเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ดังกล่าว

สื่อมวลชน

จิราพร บุนนาค

Apple

jiraporn_boonnark@apple.com

(66) 816 224 017

Katrina Tran

Apple

katrina_tran@apple.com

(65) 6480 4793

    © 2020 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และ โลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง