ข้อมูลประชาสัมพันธ์ Apple

ภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์

iPod shuffle

iPod shuffle ผลิตขึ้นจากอะลูมิเนียมเพียงชิ้นเดียว

ที่ได้รับการขัดแต่งอย่างเงางาม จึงให้ความรู้สึกที่

ทั้งแข็งแกร่ง ทนทาน และทันสมัย ซึ่งด้วยความจุ

ถึง 2GB คุณจะสามารถพกพาเพลงนับร้อยๆ

ไปกับคุณในทุกที่ได้อย่างสบายๆ ในขณะที่ปุ่ม

ขนาดใหญ่ที่คลิกได้ก็จะช่วยให้คุณเล่นเพลงที่

ต้องการได้ง่ายๆ หรือถ้าอยากรู้ชื่อเพลง เพลย์ลิสต์

หรือสถานะแบตเตอรี่ ก็เแค่กดปุ่ม VoiceOver

ใหม่ แถมยังสามารถซิงค์เพลย์ลิสต์ต่างๆ และ

Genius Mix ให้ตรงตามอารมณ์ได้ด้วย

เอาเป็นว่า แค่หนีบไว้ก็ออกไปสนุกกันได้เลย
เข้าชมเว็บไซต์ iPod shuffle

iPod shuffle
สายความช่วยเหลือของ Apple สำหรับสื่อมวลชน

ข้อตกลงการใช้งานภาพ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้งานภาพ

สำหรับการคัดลอกหรือการใช้งานใดๆ กับภาพด้านล่าง ถือเป็นการแสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ รวมถึงยอมรับในข้อตกลงการใช้งานภาพตามที่ปรากฏด้านล่างนี้แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับและควบคุมการใช้งานภาพของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดของข้อตกลง โปรดอย่าคัดลอกหรือใช้งานภาพไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ยกเว้นคุณจะได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนามโดย Apple

ข้อตกลงการใช้งาน

ภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณสามารถใช้งานภาพได้เฉพาะเพื่อการลงประกอบสื่อข่าวสาร และ/หรือการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งสิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลที่คุณได้รับไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคล
อื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ภาพเพื่อการส่งเสริมหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเทคโนโลยี (เช่น
ในงานโฆษณา แผ่นพับ ปกหนังสือ คลังรูปภาพ เสื้อยืด รวมถึงสินค้าส่งเสริมการขาย) นอกจากนี้

ยังห้ามปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงภาพเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ระหว่างคุณและ Apple กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์ถือเป็นสิทธิ์ของ Apple แต่เพียง

ผู้เดียว ซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ลบ ปรับเปลี่ยน หรือบิดเบือนความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับภาพ

นั้นและการใช้งานแต่ละครั้งจะต้องแสดงที่มาของภาพ รวมถึงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของภาพนั้นไว้

ต่อจากภาพดังกล่าวด้วย

ฉันได้อ่านและเข้าใจ รวมถึงยอมรับตามข้อตกลงการใช้งานภาพ

ยอมรับและดาวน์โหลด
ไม่ยอมรับข้อตกลง