ข้อเสนอตอนนี้

ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สามารถรับส่วนลดโปรโมชั่นเมื่อซื้อ Mac ที่เข้าเกณฑ์หรือ iPad ที่เข้าเกณฑ์ร่วมกับ AirPods ที่ร้านค้าที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์
โดยจำกัดผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นหนึ่งชิ้น ต่อ Mac ที่เข้าเกณฑ์ หรือ iPad ที่เข้าเกณฑ์หนึ่งเครื่อง ต่อผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์หนึ่งราย ข้อเสนอขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมในการวางจำหน่าย จนกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีในสต๊อกจะหมด ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

ใช้งาน Apple TV+ ได้ฟรีนาน 1 ปี เมื่อซื้อ iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV หรือ Mac เครื่องใหม่ ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่มีอยู่