ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายและการคืนเงิน ("ข้อกำหนด")

ผู้บริโภคในประเทศไทย

เราขอขอบคุณที่เลือกซื้อสินค้าจาก Apple เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่คุณชื่นชอบและต้องการซื้อสินค้าลํ้าสมัยที่เราสร้างสรรค์ขึ้น เราต้องการแน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าในระหว่างที่คุณเลือกดู ประเมิน และเลือกซื้อสินค้าของเราผ่านทางร้าน Apple Retail ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ร้านออนไลน์ของ Apple, ร้าน Apple Retail หรืออยู่ในระหว่างการคุยโทรศัพท์กับศูนย์บริการลูกค้าของ Apple (Apple Contact Center) (เพื่อให้เราทั้งคู่เห็นภาพที่ตรงกัน เราขอเรียกช่องทางดังกล่าวในนโยบายนี้ว่า "Apple Store")

เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าในที่อื่นๆ การทําธุรกรรมผ่านทางร้าน Apple Retail จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าผ่านทางร้าน Apple Retail ถือว่าคุณตกลงยอมรับข้อกําหนดดังที่ระบุไว้ด้านล่าง และรวมถึง นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว และ ข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์์์์์์

การคืนสินค้า

เราเชื่อมั่นว่าคุณจะชื่นชอบสินค้าที่คุณเลือกซื้อผ่านทาง Apple Store นั่นเป็นเพราะเราทุ่มเทเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของเราได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นให้ตรงความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจว่าบางครั้ง สินค้าบางรายการอาจไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นนี้ เราขอให้คุณได้โปรดตรวจสอบข้อกําหนดเกี่ยวกับการคืนสินค้าดังต่อไปนี้

ในการคืนสินค้า คุณสามารถทำได้โดยง่ายเพียงแวะมาที่ร้าน Apple Retail หรือติดต่อเรา และส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆ รวมถึง อุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (หรือใบรับของขวัญ) และบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า หากสินค้าถูกส่งคืนภายในระยะเวลาดังกล่าว

เราจะเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้คุณตามวิธีการเดิมที่คุณได้ชําระ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราจะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่ชื่อของผู้ถือบัญชีธนาคารนั้นตรงกับชื่อหรือข้อมูลของผู้ชําระเงินเท่านั้น นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเราคืนเงินได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น และไม่สามารถคืนเงินโดยการโอนออกไปภายนอกประเทศไทยได้ นอกจากนี้ โปรดทราบว่า

  • สินค้าต่างๆ สามารถส่งคืนได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคที่สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเท่านั้น
  • สินค้าดังต่อไปนี้ไม่อาจส่งคืนได้: การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ การตอบรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ (Software-Up-To-Date) และสินค้าสําหรับเชื่อมต่อผู้พัฒนา Apple (Apple Developer)
  • ในกรณีของซอฟต์แวร์ที่เปิดแล้วจะไม่สามารถคืนได้หากซอฟต์แวร์ดังกล่าวประกอบด้วยแถบปิดที่มีข้อกําหนดการให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์อยู่ภายนอก สินค้าและคุณสามารถอ่านข้อกําหนดการให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ คุณอาจคืนซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับข้อกําหนดการให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องไม่เก็บหรือใช้โดยประการอื่นซึ่งสําเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ที่ส่งคืน
  • Apple จะคืนเงินสําหรับรายการมูลค่าเกินกว่า 25,000 บาท ผ่านทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  • หากคุณประสงค์ที่จะคืนสินค้ารายการเดียวกันตั้งแต่ 10 ชิ้นขึ้นไป คุณจะต้องคืนสินค้าที่ร้าน Apple Retail ในสาขาที่คุณซื้อสินค้าเท่านั้น
  • Apple ได้จัดมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณสามารถปกป้องสินค้าของคุณในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือโจรกรรม ดังนี้ หากคุณไม่ปิดการทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยก่อนคืนอุปกรณ์ของคุณ Apple อาจปฏิเสธการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว
  • คุณสามารถคืนการ์ดของขวัญของ Apple Store ภายใน 14 วัน ตราบใดก็ตามที่การ์ดของขวัญยังไม่ได้ถูกใช้ ทั้งนี้ คุณไม่สามารถคืนการ์ดของขวัญหากการ์ดของขวัญมีการใช้ไปแล้ว (รวมถึงการใช้บางส่วน)

สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการคืนสินค้าที่ซื้อมาจาก Apple Store โปรดเข้าไปยังหน้านโยบายการขายและการคืนเงิน

ข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสินค้าของ Apple

การซื้อและใช้สินค้าของ Apple ตกอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไข ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่ https://www.apple.com/legal/sla/ และ https://www.apple.com/legal/warranty/

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงซอร์ฟแวร์ใน iPhone โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดสัญญาให้สิทธิการใช้ซอร์ฟแวร์ใน iPhone การซ่อมแซมจะไม่ตกอยู่ภายใต้การรับประกัน หากคุณไม่สามารถใช้ iPhone เนื่องจากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงซอร์ฟแวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

บริการเชื่อมต่อไร้สาย

สินค้าของ Apple ในบางรายการที่ต้องใช้บริการเชื่อมต่อไร้สายอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไปตามเงื่อนไขของสัญญาอื่นระหว่างคุณและผู้ให้บริการเชื่อมต่อไร้สายที่คุณเลือก การคืนสินค้าให้แก่ Apple จะไม่เป็นการยกเลิกบริการเชื่อมต่อไร้สายของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังคงต้องรับผิดชอบในสัญญาบริการไร้สายและในค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ

การกําหนดราคาและการลด/การแก้ไขราคา

Apple ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสําหรับสินค้าที่แสดงที่/ในร้าน Apple Retail ได้ทุกเมื่อ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางราคาที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดทางราคา เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดําเนินธุรกรรมต่อไปได้ในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคําสั่งซื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่หน้าการชำระเงินและการกำหนดราคา

ในกรณีที่ Apple ลดราคาสินค้าใดๆ ของ Apple ภายใน 14 วันปฏิทิน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้าของคุณ คุณสามารถติดต่อร้าน Apple Retail หรือศูนย์บริการลูกค้าของ Apple ที่ี่ 1800-01-9209 เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอรับส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณได้ชําระกับราคาขาย ณ ปัจจุบันได้ ในกรณีที่คุณต้องการขอรับเงินคืนหรือส่วนต่าง โปรดติดต่อ Apple ภายใน 14 วันปฏิทิน นับจากวันที่เปลี่ยนแปลงราคา โปรดทราบว่าสิทธิดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีการลดราคาในช่วงเวลาจํากัด เช่น การจัดงานลดราคาพิเศษ

ทั้งนี้ การขอรับเงินคืนหรือขอรับส่วนต่างระหว่างราคาจะดําเนินการให้สําหรับสินค้าสูงสุด 10 ชิ้น สําหรับสินค้ารายการเดียวกัน นอกจากนี้ เราอาจขอให้คุณแสดงสินค้าหรือแสดงหลักฐานการครอบครองสินค้าเมื่อคุณขอรับเงินคืนหรือขอรับส่วนต่างระหว่างราคา นอกจากนี้ ราคาที่แสดงนั้นเป็นสกุลเงินบาทไทย หากคุณชำระเงินสำหรับสินค้าผ่านทางบัตรเครดิตของ Visa MasterCard หรือ American Express โปรดทราบว่าราคาซื้อขา

ยอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน นอกจากนี้ ธนาคาร หรือผู้ออกบัตรเครดิตให้คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งจะทำให้ราคาซื้อสินค้าของคุณสูงขึ้น โปรดติดต่อธนาคาร หรือผู้ออกบัตรเครดิตของคุณสำหรับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ี้ี้

การยอมรับ/ยืนยันคำสั่งซื้อ

Apple มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือจำกัดจำนวนคำสั่งซื้อ เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ของคุณ เราจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อให้คุณ อย่างไรก็ตาม การได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไม่เป็นการยืนยันว่า Apple ได้ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ และไม่ถือเป็นการยืนยันข้อเสนอในการขายของเรา โดยอีเมลนี้เป็นเพียงการยืนยันว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว Apple Store สงวนสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตลอดเวลาภายหลังที่ได้รับคำสั่งซื้อจากคุณ หาก Apple ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหลังจากที่ Apple เรียกเก็บเงินจากคุณไปแล้ว Apple จะทำการคืนเงินให้กับคุณ

การจัดส่งและส่งมอบ

โปรดดู หน้าการจัดส่งและส่งมอบ เพื่อศึกษาถึงวิธีการและระยะเวลาที่คุณจะได้รับสินค้าที่คุณสั่งซื้อผ่านทาง Apple Store เนื่องจากคำสั่งซื้อของคุณอาจได้รับผลกระทบจากเหตุต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Apple ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สินค้านั้นได้ออกจากสถานที่ของเราแล้ว Apple จะไม่รับผิดสำหรับการส่งมอบล่าช้า ในกรณีที่เราไม่สามารถส่งสินค้าของคุณให้แก่คุณภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งผ่านอีเมลยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ ทั้งนี้ ประมาณการวันที่จัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ เวลาการประมวลผลการชำระเงิน และเวลาการประมวลคลังสินค้า โดยจะไม่รวมเวลาการขนส่งสินค้า และสำหรับการประมวลผลการชำระเงินนั้นจะไม่เริ่มขึ้นจนกว่าเราจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการและได้รับชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ Apple จะต้องได้รับการชำระเงินจากคุณภายใน 10 วันปฏิทิน มิเช่นนั้นคำสั่งของคุณจะถูกยกเลิก

การรับและส่งคืนสินค้าในร้านค้า

Apple มีบริการให้รับสินค้าที่ขายผ่านทางร้านออนไลน์สาขาต่างๆ อย่างไรก็ดี การรับสินค้าที่ร้านสาขา จะไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้าบางรายการหรือการชําระเงินในบางช่องทาง ทั้งนี้ คุณหรือบุคคลที่คุณมอบหมายจะเป็นบุคคลที่สามารถรับสินค้าที่ร้านสาขานั้นๆ ได้เท่านั้น โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนและเลขคําสั่งซื้อมาแสดงที่ร้านค้าเพื่อรับสินค้า Apple จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อรายการซื้อของคุณพร้อมแล้วและวันที่คุณสามารถมารับสินค้าได้ โดยเราจะส่งการแจ้งเตือนไปยังคุณหนึ่งหรือสองครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้คุณลืมมารับสินค้าของคุณ ทั้งนี้ หากคุณไม่มารับสินค้าของคุณ Apple อาจยกเลิกคําสั่งซื้อของคุณได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการรับสินค้าที่หน้าการซื้อสินค้าและรับสินค้า เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการรับและส่งคืนสินค้าในร้านค้า

การติดต่อสําหรับการรับสินค้า

หากคุณประสงค์ที่จะรับสินค้าที่ร้านสาขา คุณสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับสินค้าแทนคุณได้ ทั้งนี้ คุณจะต้องแจ้งชื่อและอีเมลของบุคคลดังกล่าวให้เราทราบ โปรดทราบว่าการซื้อสินค้าบางรายการหรือการชําระเงินในบางช่องทางอาจไม่สามารถให้บุคคลภายนอกมารับสินค้าที่ร้านสาขาได้ นอกจากนี้ บุคคลภายนอกจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนและเลขคําสั่งซื้อมาแสดงเพื่อรับสินค้าที่ร้านสาขา Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําใดๆ ของบุคคลภายนอก เมื่อบุคคลภายนอกรับสินค้าของคุณไปแล้ว

ผู้บริโภคเท่านั้น

ร้าน Apple Retail ดําเนินการขายและจัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคเท่านั้น คุณไม่สามารถซื้อสินค้าผ่านทางร้าน Apple Retail สําหรับการขายส่ง เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคําสั่งซื้อสินค้าในกรณีที่เราสงสัยว่าคุณซื้อสินค้าเพื่อขายส่ง

การขายในประเทศไทยเท่านั้น

สินค้าที่ซื้อผ่านทางออนไลน์จาก Apple หรือทางโทรศัพท์ผ่านทาง Apple Contact Center จะส่งไปยังที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น Apple จะไม่จัดส่งสินค้าที่ซื้อผ่านทาง Apple Store ไปยังที่อยู่นอกประเทศไทย นอกจากนี้ เราจะไม่จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า สินค้าของ Apple อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกประเทศไทยและสากล นอกจากนี้ ซึ่งการซื้อ ขาย ส่งออก ส่งกลับ โอน และใช้สินค้าของ Apple จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกดังกล่าว

จํานวนและการจํากัดจํานวนสินค้า

เนื่องจากความนิยมและ/หรือข้อจํากัดทางการจัดหาสินค้าในบางรายการ Apple อาจจํากัดจํานวนสินค้าที่คุณสามารถซื้อได้ Apple ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจํานวนสินค้าที่พร้อมสําหรับการซื้อในเวลาใดก็ตาม แม้ภายหลังจากคุณได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว นอกจากนี้ ในบางครั้ง Apple อาจยืนยันคำสั่งซื้อของคุณและทราบในภายหลังว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อได้ ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่คุณต้องการดังกล่าวได้ Apple จะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและคืนเงินให้แก่คุณเต็มจำนวน

การรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple

Apple ให้การรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสําหรับข้อบกพร่องในวัสดุและคุณภาพงานสําหรับสินค้าใหม่ของ Apple คุณสามารถอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันที่ https://www.apple.com/legal/warranty/ และสามารถพบได้ในกล่องฮาร์ดแวร์ของ Apple การรับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีไม่ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่แบรนด์ Apple แม้จะบรรจุหรือขายพร้อมกับสินค้าของ Apple สินค้าที่มิใช่แบรนด์ Apple อาจได้รับการรับประกันจากผู้ผลิตของสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้โปรดอ่านรายละเอียดบนกล่องสินค้าและในคําอธิบายสินค้าของคุณ

การคุ้มครองข้อมูล

เมื่อคุณมีคําสั่งซื้อสินค้า คุณยอมรับว่าเราสามารถเก็บ ดําเนินการ และใช้ข้อมูลของคุณที่ปรากฏในคําสั่งซื้อ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณตกลงที่จะโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มของ Apple ทั้งนี้ คุณสามารถขอรับสําเนาข้อมูลของคุณที่เราบันทึกไว้ โดยทําคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Apple ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง คุณสามารถร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้โดยทําคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษร