ซื้อ Pro Display XDR

จัดส่งฟรี และส่งคืนฟรี

สิ่งที่มีมาให้ในกล่อง

  • Pro Display XDR
  • สายไฟ (2 ม.)*
  • สาย Apple Thunderbolt 3 Pro (2 ม.)
  • ผ้าเช็ดทำความสะอาด
  • *ในรูปคือเวอร์ชั่นที่ใช้ในสหรัฐฯ