พอร์ตจ่ายไฟและสาย

All Colors
Black/White Black/White
ชมพูกุหลาบ ชมพูกุหลาบ
ดำ ดำ