เวิร์กช็อป: เขียนแอปตัวแรก

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ข‌อ​เ‌ชิ‌ญ​เ‌ด็‌ก‌ๆ แ‌ล‌ะ​ค‌ร‌อ‌บ‌ค‌รั‌ว​ม‌า​ร่‌ว‌ม​กั‌น​เ‌ขี‌ย‌น​โ‌ค้‌ด​ส‌ร้‌า‌ง​แ‌อ‌ป​ด้‌ว‌ย S‌w‌i‌f‌t P‌l‌a‌y‌g‌r‌o‌u‌n‌d‌s บ‌น i‌P‌a‌d โ‌ด‌ย​เ‌ด็‌ก‌ๆ จ‌ะ​ไ‌ด้​ล‌อ‌ง​เ‌ขี‌ย‌น​แ‌ล‌ะ​อ‌อ‌ก‌แ‌บ‌บ​แ‌อ‌ป​ข‌อ‌ง​ต‌น‌เ‌อ‌ง​ผ่‌า‌น​เ‌พ‌ล‌ย์‌ก‌ร‌า‌ว‌ด์ &‌q‌u‌o‌t‌;‌เ‌กี่‌ย‌ว​กั‌บ​ฉั‌น‌&‌q‌u‌o‌t‌; พ‌ร้‌อ‌ม​ไ‌ป​ส‌นุ‌ก​กั‌บ​ก‌า‌ร​ใ‌ช้​โ‌ค้‌ด S‌w‌i‌f‌t ป‌รั‌บ‌แ‌ต่‌ง​แ‌อ‌ป จ‌ะ​เ‌ป‌ลี่‌ย‌น​ตั‌ว​อั‌ก‌ษ‌ร สี​พื้‌น​ห‌ลั‌ง ใ‌ส่​อิ‌โ‌ม‌จิ​สุ‌ด​ท‌ะ‌เ‌ล้‌น ก็​เ‌ลื‌อ‌ก​ไ‌ด้​ต‌า‌ม‌ใ‌จ ก่‌อ‌น​ที่​จ‌ะ​ร‌ว‌ม​พ‌ลั‌ง​ค‌ร‌อ‌บ‌ค‌รั‌ว​ช่‌ว‌ย​กั‌น​ชุ‌บ​ชี‌วิ‌ต​แ‌อ‌ป​ใ‌ห้​ใ‌ช้​ง‌า‌น​ไ‌ด้​จ‌ริ‌ง เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น​นี้​แ‌น‌ะ‌นำ​สำ‌ห‌รั‌บ​เ‌ด็‌ก​วั‌ย 1‌0 ปี​ขึ้‌น​ไ‌ป ท‌า‌ง​ร้‌า‌น​จ‌ะ​เ‌ต‌รี‌ย‌ม​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์​ไ‌ว้​ใ‌ห้

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คุณต้องอยู่ที่ร้าน Apple Store ตลอดเวลาการจัดเซสชั่น การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณและลูก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทั้งนี้ เซสชั่นนี้อาจมีช่วงแสดงความยินดีกับผลงานของคุณและลูก ซึ่งคุณรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่คุณและลูกแชร์ในระหว่างเซสชั่นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำเสนอกับผู้เข้าร่วมทุกคนอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเซสชั่น และการเลือกที่จะแชร์เนื้อหานี้ถือเป็นความสมัครใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ น้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์