Bảo Dưỡng Và Tái Chế Pin

Tất cả các loại pin có thể sạc lại đều có tuổi thọ giới hạn và sẽ tới lúc cần được bảo dưỡng hoặc tái chế. Tuổi thọ pin của bạn phụ thuộc vào cách bạn sử dụng thiết bị cũng như cài đặt mà bạn lựa chọn.

Hãy sử dụng dịch vụ bảo dưỡng
tại Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ
được ủy quyền của Apple.

Nếu tần suất sạc pin của bạn ngày càng nhiều, có thể đã đến lúc pin cần bảo dưỡng. Với các thiết bị có pin lithium-ion polyme tích hợp, bạn nên bảo dưỡng pin tại Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple.

Chủ Sở Hữu iPhone

Pin của các phiên bản iPhone 14 trở xuống được thiết kế để lưu giữ 80% dung lượng gốc sau 500 chu kỳ sạc hoàn chỉnh trong điều kiện lý tưởng. Pin của các phiên bản iPhone 15 được thiết kế để lưu giữ 80% dung lượng gốc sau 1000 chu kỳ sạc hoàn chỉnh trong điều kiện lý tưởng. Hiệu năng thực tế của pin tùy thuộc vào nhiều biến số, bao gồm cả cách bạn sử dụng và sạc iPhone. Bảo hành một năm bao gồm dịch vụ bảo hành đối với pin bị lỗi, bên cạnh các quyền lợi theo luật bảo vệ người tiêu dùng của địa phương. Nếu pin hết hạn bảo hành hoặc ngoài phạm vi bảo hành, Apple cung cấp dịch vụ bảo dưỡng pin. Giá cả và các điều khoản có thể thay đổi.

Chủ Sở Hữu Apple Watch

Pin của bạn được thiết kế để lưu giữ tối đa 80% dung lượng gốc sau 1000 chu kỳ sạc hoàn chỉnh. Gói bảo hành một năm (dành cho Apple Watch và Apple Watch Sport) và gói bảo hành hai năm (dành cho Apple Watch Edition) bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng pin lỗi. Nếu pin hết hạn bảo hành hoặc ngoài phạm vi bảo hành, Apple cung cấp dịch vụ bảo dưỡng pin. Giá cả và các điều khoản có thể thay đổi.

Chủ Sở Hữu iPad

Pin của bạn được thiết kế để lưu giữ tối đa 80% dung lượng gốc sau 1000 chu kỳ sạc hoàn chỉnh. Gói bảo hành một năm bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng pin lỗi. Nếu pin hết hạn bảo hành hoặc ngoài phạm vi bảo hành, Apple cung cấp dịch vụ bảo dưỡng pin. Giá cả và các điều khoản có thể thay đổi.

Chủ Sở Hữu iPod

Pin của bạn được thiết kế để lưu giữ tối đa 80% dung lượng gốc sau 400 chu kỳ sạc hoàn chỉnh. Gói bảo hành một năm bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng pin lỗi. Nếu pin hết hạn bảo hành hoặc ngoài phạm vi bảo hành, Apple cung cấp dịch vụ bảo dưỡng pin. Giá cả và các điều khoản có thể thay đổi.

Chủ Sở Hữu MacBook

Pin của bạn được thiết kế để lưu giữ tối đa 80% dung lượng gốc sau 1000 chu kỳ sạc hoàn chỉnh. Gói bảo hành một năm bao gồm cả dịch vụ thay thế pin lỗi. Apple cung cấp dịch vụ thay pin cho tất cả các dòng máy tính xách tay MacBook, MacBook Air, và MacBook Pro có pin tích hợp.

Xử lý pin có trách nhiệm.

Vứt trực tiếp pin vào thùng rác sẽ rất nguy hiểm cho môi trường. Apple và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền cam kết tái chế và xử lý pin với thái độ tuyệt đối tôn trọng trái đất. Vì thế, hãy để chúng tôi tái chế thiết bị của bạn. Hay để lại pin AirTag của bạn. Cứ để chúng tôi lo mọi chuyện. Bạn không chỉ làm một việc đúng đắn, mà còn có thể nhận được điểm tín dụng khi mua sản phẩm Apple mới nếu thiết bị của bạn đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về chương trình tái chế của Apple