Câu Chuyện Thành Công

Apple

đứng đằng sau
mọi thẩm định
thông minh.

Bảo vệ những điều quan trọng nhất trong những ngã rẽ của cuộc sống là điều mà các công ty bảo hiểm tập trung vào. Tuy không ai có thể chắc chắn cuộc sống sẽ đưa họ về đâu, nhưng có một điều không thay đổi: Các công ty bảo hiểm tin tưởng vào phần cứng của Apple, ứng dụng gốc và mối quan hệ đối tác doanh nghiệp để giúp họ cải thiện trải nghiệm, hiệu quả và hiệu suất của đại lý, chuyên viên giám định, kỹ sư đánh giá rủi ro và nhiều người khác, bất kể tình huống.

Apple trong thực tế.

Kiểm Tra

Công nghệ trên thiết bị tiên tiến giúp chuyên viên giám định hoặc kỹ sư đánh giá rủi ro đánh giá mức độ thiệt hại hoặc rủi ro bằng một thiết bị duy nhất.

Kinh Doanh và Dịch Vụ

Ứng dụng thông minh giúp đại lý và nhà tư vấn dễ dàng cung cấp sản phẩm phù hợp với thông tin theo thời gian thực, đồng thời đảm bảo tuân thủ luật.

Đào Tạo và Hỗ Trợ

Dữ liệu về ứng dụng và vị trí kết hợp với các công nghệ gốc giúp nhân viên sở hữu tài nguyên mới nhất, bất kể họ ở đâu.

Với iPad và Zurich Onsite, chúng tôi đã giúp khách hàng giảm rủi ro một cách đơn giản và nhanh chóng hơn, đồng thời bảo vệ những điều mà họ quan tâm.

Fausto Steidle Trưởng Phòng Vận Hành, Đánh Giá Rủi Ro, Zurich
1,3 nghìnKỹ sư đánh giá rủi ro
2,6 nghìnThiết bị iPad được triển khai
4Ngày giảm được để hoàn tất báo cáo rủi ro

Cách Mua

Chúng tôi ở đây để giúp bạn tìm được giải pháp tốt nhất, tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp của mình.

Bắt đầu với Cách Mua