Ưu Đãi Hiện Tại

Nhận ba tháng sử dụng Apple TV+ miễn phí khi bạn mua iPhone, iPad, Apple TV hoặc Mac mới, có áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây.

Nhận ba tháng sử dụng Apple Arcade miễn phí khi bạn mua iPhone, iPad, Apple TV hoặc Mac mới hợp lệ, có áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây.

Người đăng ký mới sẽ nhận được sáu tháng sử dụng Apple Music miễn phí khi mua AirPods, loa HomePod hoặc tai nghe Beats hợp lệ, có áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây.