Ưu Đãi Hiện Tại

Thuê bao mới và thuê bao đã từng sử dụng đủ điều kiện sẽ nhận được ba tháng sử dụng Apple TV+ miễn phí khi mua iPhone, iPad, Apple TV hoặc máy Mac mới, có áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây.

Thuê bao mới và thuê bao đã từng sử dụng đủ điều kiện sẽ nhận được ba tháng sử dụng Apple Arcade miễn phí khi mua iPhone, iPad, Apple TV hoặc máy Mac mới đủ điều kiện, có áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây.

Người đăng ký mới sẽ nhận được sáu tháng sử dụng Apple Music miễn phí khi mua AirPods, loa HomePod hoặc tai nghe Beats hợp lệ, có áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây.