ซื้อ iPad Pro

รับบริการและความช่วยเหลือเป็ยระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ iPad

฿2,800.00
{{#if groupKey}}
{{#buyFlowData.ajaxResponse.slotStepsData.applecare.stepSummaryItems}} {{title}} {{/buyFlowData.ajaxResponse.slotStepsData.applecare.stepSummaryItems}}
{{#buyFlowData.ajaxResponse.slotStepsData.applecare.stepSummaryItems}} {{{price}}} {{/buyFlowData.ajaxResponse.slotStepsData.applecare.stepSummaryItems}}
{{/if}}
{{#if ajaxResponseScoped.configData.enabledSections.service_support}}

AppleCare Protection Plan สำหรับ iPad

฿2,800.00

iPad ทุกเครื่องมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 90 วัน ด้วย AppleCare Protection Plan คุณสามารถขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ iPad และสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกเรื่องในที่เดียวโดยโทรติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ได้รับรางวัลของ Apple รวมถึงสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมได้ทั่วโลกด้วยทางเลือกในการขอรับบริการที่แสนสะดวกสบาย

ระยะเวลาคุ้มครองของ AppleCare+
การซ่อมแซมสินค้ารับประกัน

การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน

ปีที่ 1 บริการซ่อมสินค้าฟรี

ปีที่ 2 ความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก Applecare+

บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์บริการช่วยเหลือ

90 วัน บริการช่วยเหลือฟรีทางโทรศัพท์

ปีที่ 2 ความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก Applecare+

บริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย

ความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก AppleCare Protection Plan

{{/if}}
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อ
หรือโทร. 001-800-65-6957