Lewis Elementary School
Downey, Californië, Verenigde Staten

De onderwijskracht van iPad in de klas ontdekken.

1:1 iPads voor leerlingen
2:1 Macs en iPads
voor leerkrachten
100% erkende Apple Teachers

Lewis Elementary School in Downey, net ten zuidoosten van Los Angeles, is een basisschool met 850 leerlingen. De school begon met één iPad per twee leerlingen. In alle klaslokalen waren dus iPads aanwezig, maar niet alle leerkrachten wisten hoe ze die konden gebruiken in de les. En leerkrachten die er wel raad mee wisten, gingen vaak hun eigen gang. Er was dan ook geen sprake van consistentie en continuïteit in de klaslokalen. Dus ondernam de school­directie actie.

“Het kwam erop neer dat er iets moest veranderen aan de mindset van de leerkrachten”, zegt Leslie Neill, coach educatieve technologie. “We beschikken over allerlei krachtige hulp­middelen, maar daar hebben we niets aan als we niet laten zien wat je er allemaal in de klas mee kunt doen.”

De schooldirectie greep elke kans om de mogelijkheden van iPad te laten zien. Ze gebruikten AirPlay om het scherm synchroon weer te geven op Apple TV, deelden bestanden met AirDrop en maakten tijdens vergaderingen aantekeningen met Apple Pencil. Om het gebruik van iPad nog meer te stimuleren en de skills van leerkrachten nog verder te ontwikkelen, maakte de school­directie gebruik van de gratis leer­middelen van Apple Professional Learning.

Via de Apple Teacher-tutorials raken deelnemers vertrouwd met iPad, Mac en Apple software. En Apple Learning Coach leidt leer­krachten en beheerders op om hun collega’s een-op-een-ondersteuning te bieden. Ze beantwoorden vragen, geven feedback en helpen anderen om het maximale uit hun Apple devices te halen.

De leerkrachten van Lewis Elementary School durven nu risico’s te nemen, nieuwe dingen uit te proberen en iPad op innovatieve manieren in hun lessen in te zetten. Zo geven ze leerlingen nieuwe mogelijkheden om onderwerpen te verkennen waar ze enthousiast over zijn.

“We inspireren, beïnvloeden en stimuleren de volwassenen van de toekomst. iPad biedt leerlingen eindeloze mogelijkheden. Ik zou het nooit meer anders willen.”
Leslie Neill Coach educatieve technologie, Lewis Elementary School

Melissa Minahan is leerkracht en leider van de Lewis Tech Squad. Ze is onlangs gestart met podcasts in haar lessen en haar leerlingen gingen daar fanatiek mee aan de slag. Ze onderzoeken onderwerpen in Safari, schrijven scripts in Google Docs en nemen audio op in GarageBand. Vervolgens bewerken ze de opname en voegen ze muziek en geluids­effecten toe om een podcast te maken. “Het is echt gaaf om te zien hoe leerlingen op nieuwe en innovatieve manieren laten zien wat ze hebben geleerd, iets wat zonder iPad niet mogelijk was geweest”, zegt Minahan.

Ook leerkracht Susan Fisher heeft de smaak te pakken. Met de hulpmiddelen van Apple en de steun van haar collega’s heeft zij het Lewis News Team tot een groot succes gemaakt, ook al had ze geen ervaring met het maken van uitzendingen. Haar leerlingen gebruiken iPad om onderzoek te doen voor verhalen, interviews op te nemen en scripts te schrijven. Vervolgens monteren en presenteren ze de uitzendingen met iMovie.“iPad is de enige all-in-one tool die ik kan bedenken”, zegt Fisher. “Met iPad kun je onderzoek doen, schrijven en creëren. Je kunt er je stem mee laten horen.”

Vandaag de dag maken de leerkrachten van Lewis Elementary School zelfverzekerd gebruik van iPad en Mac. Ze laten hun nieuws­gierigheid de vrije loop en vinden steeds weer nieuwe inspiratie in hun klaslokaal. En de school vaart er wel bij: het aantal aanmeldingen is gestegen, de aanwezigheid is verbeterd en de leerlingen zijn meer betrokken bij de lesstof. Lewis Elementary School is nu een inspirerend voorbeeld voor andere scholen in het district.

ALLE VERHALEN

Leerlingen op elk niveau succesvol maken.

Ontdek alle succesverhalen

Apple en het basis- en secundair onderwijs

De producten en informatie­bronnen van Apple zijn ontworpen om leren persoonlijk, creatief en inspirerend te maken.

Meer informatie