Klimaatverandering Hoe kunnen we voorop lopen in het gevecht tegen klimaatverandering?

We hebben onze CO2-voetafdruk in kaart gebracht, en we zijn bezig die uit te wissen.

Bij het bepalen van onze CO2-voetafdruk nemen we honderden leveranciers, miljoenen klanten en honderden miljoenen devices mee. En we zijn altijd op zoek naar manieren om de grootste effecten te sorteren in vijf hoofdgebieden: fabricage, productgebruik, gebouwen, transport en recyclage.

Om onze CO2-uitstoot te verkleinen, proberen we elke generatie producten zo zuinig mogelijk te maken. Bij het maken van onze devices gebruiken we materialen met een lager koolstofgehalte, en we werken samen met toeleveranciers om ook in hun gebouwen schone energie te gebruiken. Bovendien produceren en kopen we schone, hernieuwbare energie voor 96 procent van de elektriciteit die we wereldwijd in onze gebouwen gebruiken.

Onze totale CO2-voetafdruk over 2016

29.500.000ton broeikasgassen
77% Fabricage
17% Productverbruik
4% Vervoer
1% Gebouwen
1% Recyclage

Een kleinere voetafdruk van onze productie­faciliteiten is in de maak.

Fabricage heeft een aandeel van 77 procent in onze CO2-voetafdruk. Het merendeel hiervan betreft de CO2-uitstoot van de elektriciteit die benodigd is om onze producten te maken. We gebruiken daarom materialen met een lager koolstofgehalte. Daarnaast werken we samen met leveranciers om hun huidige energiegebruik terug te dringen en ze te helpen bij de overstap naar hernieuwbare energie. Samen kunnen we het productieproces drastisch veranderen en de uitstoot sterk verlagen.

Belangrijkste bijdragers aan onze CO2-uitstoot door fabricage

 • 35% Geïntegreerde circuits
 • 29% Aluminium
 • 13% Printplaten en flexibele circuits
 • 5% Display
 • 4% Glas

We helpen onze leveranciers met overstappen op hernieuwbare energie.

Aangezien de elektriciteit die wordt gebruikt voor de verwerking van grondstoffen, het maken van onderdelen en het assembleren van onze producten de grootste bijdrager is aan onze algehele CO2-voetafdruk, helpen we onze leveranciers bij het terugdringen van hun energiegebruik. We investeren daarnaast in projecten voor hernieuwbare energie om ook de uitstoot hogerop in de keten terug te dringen. We wekken nu al 485 megawatt op aan wind- en zonne-energie met projecten in zes provincies van China. Naar dit voorbeeld ontwikkelen onze directe leveranciers momenteel ook hun eigen projecten voor hernieuwbare energie. Al deze inspanningen vallen onder het programma voor schone energie dat we in 2015 hebben opgestart.

In het kader van dit programma werken we er samen met onze leveranciers aan om in 2020 wereldwijd meer dan 4 gigawatt nieuwe schone energie te produceren en kopen, waarvan 2 gigawatt alleen al in China. Zo hopen we de uitstoot door ons productieproces terug te dringen. En per april 2017 hebben we al 2 gigawatt van het totaaldoel gerealiseerd. Als alles rond is, vertegenwoordigt de 4 gigawatt aan schone energie 30 procent van onze huidige CO2-voetafdruk voor fabricage. Omdat het voor leveranciers soms moeilijk is om aan schone energie te komen, hebben we daarnaast het Clean Energy Portal opgericht. Op deze plek krijgen onze leveranciers lokaal advies en hulp bij het inkopen van schone energie. De informatie wordt aangeboden in de taal van landen waar het gros van onze productie plaatsvindt, waaronder het Mandarijn, Japans en Koreaans.

Onze directe partners hebben al belangrijke stappen gezet. Ibiden, dat substraten produceert voor het omhulsel van geïntegreerde circuits, heeft toegezegd eind 2018 net zo veel hernieuwbare energie op te wekken als nodig is om producten voor Apple te maken. Dit wordt onze eerste leverancier in Japan die omschakelt. Het zonne-energieproject van Ibiden wordt een van de grootste initiatieven met drijvende zonnepanelen in het land. Andere partners in onze toeleveringsketen investeren in omvangrijke eigen of externe zonne-energieprojecten, laten hun fabrieken voor 100 procent op windenergie draaien of kopen schone energie in bij nutsbedrijven.

Partners die vanaf 2018 100 procent hernieuwbare energie gebruiken voor de Apple productie

 • Biel Crystal Manufactory Ltd.
 • Catcher Technology
 • Compal Electronics
 • Ibiden
 • Lens Technology
 • Solvay Specialty Polymers
 • Sunwoda Electronics

Koolstofuitstoot verminderen door te focussen op aluminium.

We verkopen miljoenen iPhones. Dus zelfs kleine veranderingen in de productie van iPhones kunnen grote gevolgen hebben voor onze CO2-voetafdruk. Zo hebben we bijvoorbeeld de manier veranderd waarop we de aluminium behuizing maken. We hebben voorrang gegeven aan aluminium dat geproduceerd is met behulp van waterkracht in plaats van met fossiele brandstoffen. En we hebben ons fabricageproces opnieuw ontworpen zodat we aluminiumschroot konden hergebruiken. De CO2-uitstoot voor het maken van de behuizing van iPhone 7 is daarom 17 procent lager dan voor iPhone 6s en 60 procent lager dan voor iPhone 6. Op dezelfde manier is de CO2-uitstoot bij de productie van de aluminium behuizing van de 13‑inch MacBook Pro met Touch Bar met 48 procent teruggebracht in vergelijking met de vorige MacBook Pro.

Ons doel is om alles wat we wereldwijd doen op 100 procent hernieuwbare energie te laten draaien.

In 2016 was 96 procent van de elektriciteit die we in al onze gebouwen gebruikten, afkomstig van schone, hernieuwbare bronnen. In dit cijfer is niet alleen het energiegebruik van onze eigen kantoren, Stores en datacenters meegenomen, maar ook dat van onze productdistributiecentra en geleasede, gedeelde datacenters. Dankzij deze inspanningen maakt de uitstoot door onze gebouwen nog maar 1 procent uit van onze algehele CO2-voetafdruk. Maar we willen dat onze gebouwen alleen nog maar duurzame energie gebruiken. Dat doel is al bereikt in elk door Apple beheerd datacenter en in al onze gebouwen in 24 landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, China en Australië.

We bouwen het groenste hoofdkantoor ter wereld.

Apple Park in Cupertino is hard op weg het grootste kantoorgebouw in Noord-Amerika te worden met LEED Platinum-certificering, en dat is inclusief bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met energie-intensieve onderzoeks- en ontwikkeltrajecten. Het gebouw wordt voor 100 procent voorzien van groene stroom. 75 procent hiervan wordt ter plekke opgewekt door een zonnecentrale (17 megawatt) en brandstofcellen op biogas (4 megawatt). Overige benodigde energie wordt betrokken van het California Flats Solar Project in het nabijgelegen Monterey County. Wanneer het gebouw minder wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het weekend, wordt de geproduceerde energie geleverd aan Pacific Gas and Electric voor gebruik in het openbare net.

Meer dan 80 procent van de nieuwe campus bestaat uit open ruimte met meer dan 9000 droogte­bestendige bomen, waaronder voornamelijk eiken en veel schaduw- en fruitbomen. We hebben ook oude eiken uit het Californische landschap herplant die anders waren gesneuveld. Om water te besparen wordt op de nieuwe campus voor 75 procent gerecycleerd water gebruikt voor het bewateren van de bomen en voor andere voorzieningen die geen zuiver water vereisen.

Hernieuwbare energie opwekken zodat we geen andere energie hoeven te gebruiken.

Om alleen nog hernieuwbare energie te gebruiken in al onze kantoren, Stores en datacenters overal ter wereld, moeten we een groot deel hiervan zelf opwekken. Daarom ontwikkelen we onze eigen projecten voor duurzame energie uit zon, water, wind en brandstofcellen. Zo leveren we 40 megawatt aan zonne-energie aan het nationale elektriciteitsnet in China, waarmee we voldoende elektriciteit produceren voor al onze kantoren en Apple Stores in China. Sinds 2011 hebben we met deze projecten de uitstoot van onze kantoren, datacenters en Apple Stores wereldwijd met 60 procent teruggebracht en zo voorkomen dat meer dan 1,6 miljoen ton CO2 in de atmosfeer terechtkwam. In 2016 alleen is de CO2-uitstoot dankzij deze projecten met bijna 585.000 ton verminderd. Zonder hernieuwbare energie was deze uitstoot sinds 2011 meer dan verdriedubbeld. We hebben ook groene obligaties ter waarde van USD 1,5 miljard uitgegeven voor de financiering van milieuprojecten, waaronder initiatieven voor duurzame energie in onze gebouwen overal ter wereld.

We nemen verantwoordelijkheid voor iedere watt die je met je device verbruikt.

De energie die je device tijdens zijn verwachte levensduur gebruikt, wordt aan onze CO2-voetafdruk toegevoegd. Dit geldt ook voor de energie die nodig is om je device op te laden, en die vaak afkomstig is van koolstofintensieve energiebronnen zoals steenkool of gas. We ontwikkelen dan ook continu nieuwe manieren om onze producten zo efficiënt mogelijk te maken. Zo plaatst macOS opslagmedia in de sluimerstand en worden de processors in een superzuinige energiestand gezet als je niet hard aan het werk bent. En heb je het wel druk, dan wordt er minder energie gebruikt voor apps die geopend maar niet zichtbaar zijn en worden geanimeerde plugins op websites gepauzeerd tot je ze verder laat gaan. De processor kan zelfs sluimeren tussen toetsaanslagen in en als het display aan is. Deze besparingen lijken misschien minimaal, maar als je bedenkt hoeveel Apple computers er op aarde zijn, wordt het resultaat gigantisch.

iMessage, FaceTime en Siri lopen op 100 procent hernieuwbare energie.

Telkens wanneer je een iMessage verstuurt, een FaceTime-gesprek voert, Siri een vraag stelt, een nummer downloadt of een foto deelt, kost dat energie. We zijn er trots op te kunnen stellen dat al die taken worden uitgevoerd door Apple dataservers die voor 100 procent op groene energie draaien. Alles bij elkaar hebben onze datacenters in 2015 187.000 ton aan CO2-uitstoot vermeden. En in 2016 is dat zelfs 330.000 ton geweest. Als we extra capaciteit nodig hebben, werken we samen met externe datacenters. Hoewel Apple geen eigenaar is van deze gedeelde faciliteiten en slechts een deel van de totale capaciteit ervan gebruikt, nemen we ze wel op in onze doelen voor hernieuwbare energie. We werken nauw samen met deze toeleveranciers zodat ook zij volledig duurzame energie gaan gebruiken. En met trots kunnen we melden dat in 2016 meer dan 99 procent van hun elektriciteit afkomstig was van hernieuwbare bronnen.

Sinds 2008 hebben we het gemiddelde energieverbruik van Apple producten met 70% verminderd.1

MacBook Pro gebruikt 15 procent minder energie dan de vorige MacBook Pro-modellen. iMac gebruikt in de sluimerstand 97 procent minder energie dan de eerste generatie. Mac mini verbruikt 40 procent minder energie dan de vorige generatie wanneer hij niet in gebruik is. En je kunt je iPhone 7 een jaar lang elke dag opladen voor minder dan 60 cent. Zo verlagen we niet alleen onze algehele CO2-uitstoot maar ook jouw elektriciteitsrekening.