ศักยภาพของคุณมีมากกว่าที่ใครจะรู้
เปิดประตูสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่ Apple เรามีโอกาสมากมายให้คุณได้แบ่งปันและนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดทำสิ่งต่างๆ เพราะเราต้อนรับคุณในแบบที่คุณเป็น และพร้อมสนับสนุนเส้นทางที่คุณเลือก

การยอมรับความแตกต่าง

พื้นที่ที่เปิดรับทุกคน

ความหลากหลายไม่เลือกปฏิบัติ การยอมรับความแตกต่างสร้างพลัง และเมื่อทุกคนมาอยู่รวมกัน ก็จะเกิดพลังสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตออกมา นี่จึงเป็นเหตุผลที่เรายังคงเดินหน้าผลักดันค่านิยมที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาและการจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน

เมื่อคนต่างประสบการณ์มารวมตัวกัน ก็ยิ่งมีหลากหลายไอเดียมาต่อกันให้เกิดเป็นไอเดียใหม่ๆ
Cecile จากฝ่าย Machine Learning และ AI

ค่านิยมร่วม

งานที่คุณทำควรสะท้อนในสิ่งที่คุณยึดมั่น

ทุกอย่างที่เราสร้างขึ้น เราคำนึงถึงผลกระทบเสมอทั้งต่อลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และโลกใบนี้ เรานำนวัตกรรมตัวเดียวกันกับที่ใช้ในผลิตภัณฑ์มาจัดการปัญหาต่างๆ ที่ Apple ให้ความสำคัญอย่างมาก ทั้งการช่วยการเข้าถึง ความเท่าเทียม ความเป็นส่วนตัว และสิ่งแวดล้อม

ทุกคนต่างมีเหตุผลที่เลือกมาทำงานกับ Apple และค่านิยมที่มีร่วมกันก็คือหนึ่งเหตุผลที่ดึงดูดให้ผู้คนเหล่านี้มาที่นี่ อ่านเรื่องราวจากชาว Apple

ภาพวาดเหมือน Jessica ที่กำลังยิ้มกว้าง พลางมองสบตาผู้อ่าน
Illustrated portrait of William smiling, looking at the reader.
Illustrated portrait of Brian smiling, looking at the reader.
ภาพ Xu ยิ้มอย่างมั่นใจ มองมาที่ผู้อ่าน

การเติบโตในเส้นทางอาชีพและชีวิตส่วนตัว

ก้าวแรก สู่โอกาส

บุคลากรคือทรัพยากรสำคัญของ Apple และเราอยากเห็นคุณประสบความสำเร็จ ประตูแห่งโอกาสเปิดต้อนรับคุณตั้งแต่วันแรก โอกาสที่คุณจะได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อองค์กร โอกาสที่คุณจะได้ขีดเส้นทางแห่งความสำเร็จในสายอาชีพ ซึ่งเรามีทั้งโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ แหล่งข้อมูล คำแนะนำต่างๆ รวมไปถึงคอร์สเรียนรู้ของ Apple University

การทำงานย่อมพบเจอกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณเลือกเส้นทางเดินได้ว่าต้องการเติบโตในทิศทางใด อยากเจาะลึกในงานที่ตนเองถนัด เปลี่ยนขอบเขตงานที่ทำอยู่ หรือไขว่คว้าหาโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเลือกเดินทางไหน ขอให้ก้าวเดินไป แล้วเราจะคอยหนุนหลังตลอดเส้นทาง

Apple มองเห็นผมในแบบที่เป็น เห็นว่าผมทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้าง
Jeronimo จาก Apple Store

การต้อนรับเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
การได้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากที่คือจุดหมาย

เมื่อคุณเริ่มงานที่ Apple คุณจะได้รู้ว่าไม่ได้มีแค่คุณเท่านั้นที่อยากให้ตัวคุณประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับความเคารพและการสนับสนุนจากชุมชนที่ยอมรับความแตกต่างตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสประสบการณ์นั้นก็คือ การเข้าร่วมกลุ่ม Diversity Network Association ต่างๆ

กลุ่มเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยพนักงาน Apple และมีจุดมุ่งหมายในการเชิดชูและส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนที่มักถูกมองข้าม รวมทั้งสร้างโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่ง เรียนรู้ และเติบโตให้มีมากยิ่งขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับ Diversity Network Association

ภาพถ่าย Bianca ที่กำลังยิ้มกว้าง พลางมองสบตาผู้อ่าน
ภาพถ่าย Georgiana ที่กำลังยิ้มกว้าง พลางมองสบตาผู้อ่าน
ภาพถ่าย Tetsu ที่กำลังยิ้มกว้าง พลางมองสบตาผู้อ่าน
เราไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมงาน แต่เป็นครอบครัวชาว Apple
Viviana ตำแหน่ง Apple Support

ค่านิยมของเราคือรากฐานของทุกอย่างที่นี่ รวมไปถึงเส้นทางอาชีพ