Se videoen

Osloskolen
Norge

For oslo­skolene var iPad det beste valget.

1 iPad til hver elev
75 skoler

Utdanningsetaten i Oslo kommune har gitt skolene friheten til å velge tekno­logi i klasserommet som en del av Norges 20-årige plan for digitale ferdigheter. Flesteparten av skolene velger iPad.

iPad har løftet under­vis­ningen generelt og hjulpet lærerne med å tenke nytt i klasserommet for å nå frem til de ulike elevene.

Ved Bogstad skole, for eksempel, er kreativitet en hjørnestein i under­vis­ningen. I stedet for å gi elevene oppgaver på papir bruker lærerne ved Bogstad iPad til å sette fantasien i sving og formidle pensumet på spennende måter. Elevene lager podkaster om matte i GarageBand og bruker Pages til å lage spillkort om mytologi. Resultatet er et morsomt og spennende klasseromsmiljø som de lærer mer i.

«Med iPad kan du nå frem til alle elevene og gi dem den hjelpen de trenger. Det har endret skolen og under­vis­ningen vår fullstendig.»
Lene Rønning-Arnesen rektor ved Trosterud skole

Rektor Lene Rønning-Arnesen rullet ut iPad på Trosterud skole for å hjelpe elevene med lesingen, skrivingen og leseforståelsen. På enhetene kan elevene bruke verktøyene de foretrekker, som er best tilpasset måten de lærer mest på. De bruker apper som Keynote og iMovie til å vise det de har lært, som gir dem muligheten til presentere på en rekke ulike måter. Med innføringen av iPad gikk både elev­engasjementet og lese­forståelsen opp.

Ved Teglverket skole bruker lærere som Mathias Nystuen Lie iPaden til å gi elevene ulike tilpassede oppgaver som gir hver og en av dem mestrings­følelse. Når de lærer om elektromagneter, kan de for eksempel dele seg inn i par og bruke iPad til å utføre ulike oppgaver. Den ene eleven kan sette sammen magneten, mens den andre filmer det hele i Kamera-appen og loggfører observasjoner i Notater. Elevene ved Teglverket lærer av hverandre og ser verdien i hverandres styrker og bidrag.

Skolene i Oslo har mulighet til å bytte til andre nettbrett, men lærerne fortsetter å velge iPad år etter år.

ALLE HISTORIENE

Hjelper elever og studenter å lykkes på alle nivåer.

Se alle suksesshistoriene

Apple og utdanning på grunnskole og videregående

Apple-produkter og -ressurser er utviklet for å gjøre læringen personlig, kreativ og inspirerende.

Finn ut mer