ประหยัดมากยิ่งขึ้นไปอีกกับ Mac หรือ iPad รุ่นใหม่ในราคาส่งเสริมการศึกษาจาก Apple

สามารถใช้ได้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับเชิงอรรถ* เริ่มด้วยการยืนยันสิทธิ์ของคุณเชิงอรรถ**

ต้องการความช่วยเหลือในการช้อปปิ้งใช่มั้ย

ช้อปปิ้งแบบตัวต่อตัวกับ Specialist ของ Apple