ประหยัดกับ Mac หรือ iPad เครื่องใหม่ด้วยราคาส่งเสริมการศึกษาจาก Apple

สามารถใช้ได้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เชิงอรรถ * เริ่มด้วยการยืนยันสิทธิ์ของคุณ เชิงอรรถ **

ต้องการความช่วยเหลือในการช้อปปิ้งใช่มั้ย

ช้อปปิ้งแบบตัวต่อตัวกับ Specialist ของ Apple

เลือกซื้อในร้านเพื่อการศึกษาเพื่อประหยัดเงิน

เลือกซื้อ Mac หรือ iPad เครื่องใหม่ พร้อมเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ และซื้อสินค้าที่คุณเลือกในราคาส่งเสริมการศึกษาจาก Apple เชิงอรรถ  * อย่าลืมมองหาราคาส่งเสริมการศึกษาสำหรับอุปกรณ์เสริมบางประเภท รวมถึง AppleCare+ สำหรับ Mac และ AppleCare+ สำหรับ iPad