เครื่องมือที่
ทรงพลัง
ที่สุด
สำหรับทุกคน
ที่มี
หัวคิดสร้างสรรค์

ตัดต่อวิดีโอโดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือแทร็คแพด
สร้างงานนำเสนอ
โดยไม่ต้องมองเห็นหน้าจอ
หรือค้นหาไฟล์สำคัญสำหรับโปรเจ็กต์
ถัดไป
ของคุณด้วยเสียง เพราะ Mac นั้นได้รับการ
ออกแบบมา
ให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์อะไร
ที่เยี่ยมยอดได้นั่นเอง

ข้อความเป็นเสียงพูด

คุณสมบัติ "ข้อความเป็นเสียงพูด" บน Mac

หากคุณเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่
กำลังอ่านหรือเขียนอยู่
คุณสมบัติ
"ข้อความเป็นเสียงพูด" ก็สามารถช่วย
คุณ
ด้วยการเพิ่มส่วนประกอบที่อ่าน
ออกเสียงได้ให้กับหนังสือ
เว็บไซต์ หรือ
การบ้าน เพียงไฮไลท์ข้อความที่ต้องการ
แล้วคุณสมบัตินี้จะอ่านให้ฟังด้วยเสียง
กว่า 70 แบบใน
42 ภาษา ทั้งยังปรับ
ระดับความเร็วในการพูดได้อีกด้วย

ใหม่ใน macOS High Sierra พิมพ์โต้ตอบกับ Siri

หากคุณต้องการสื่อสารด้วยการพิมพ์ ก็มีตัวเลือก
การช่วยการเข้าถึง
แบบใหม่สำหรับตั้งค่า Siri เป็นโหมด
"พิมพ์โต้ตอบกับ Siri" เพื่อค้นหาข้อมูลบนเว็บ ส่งข้อความ
ค้นหาเอกสาร
ตั้งเตือนความจำ หรือแม้แต่เปิดการ
ตั้งค่า
คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ในแบบของคุณ1

คุณสมบัติ "ข้อความเป็นเสียงพูด" บน Mac

การเติมคำอัตโนมัติ

macOS มาพร้อมระบบช่วยเติมคำ
อัตโนมัติในแอพต่างๆ
อย่างเช่น TextEdit และ Pages เพื่อช่วยเสริมทักษะ
ด้านคำศัพท์และการสร้างคำ เพียงแค่
เริ่มพิมพ์ตัวอักษร
ไม่กี่ตัว จากนั้นกดปุ่ม F5 แล้ว macOS ก็จะแนะนำคำศัพท์
ให้ทันที จากนั้นก็เลือกคำที่คุณต้องการเพื่อให้ macOS
เติมคำที่สมบูรณ์ให้คุณ
ง่ายๆ เท่านี้เอง

Finder แบบง่าย

คำสั่งการควบคุมโดยผู้ปกครองจะช่วย
ให้คุณกำหนดค่า
Mac ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
เพื่อให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความ
บกพร่องด้านการอ่านเขียนและการ
เรียนรู้ ซึ่ง Finder
แบบง่ายนี้จะลด Dock
ให้เหลือเพียงแค่ 3 โฟลเดอร์
ผู้สอนจึง
สามารถจำกัดรายการแอพของนักเรียน
ให้เปิด
เฉพาะแต่แอพที่ผู้สอนได้คัดไว้แล้ว
โดยไฟล์ โฟลเดอร์
และแอพต่างๆ จะ
ปรากฏอยู่ในรูปแบบไอคอนที่จัดวางไว้
อย่างเป็นระเบียบในหน้าต่างเดียว

พจนานุกรม

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำ
หรือวลีต่างๆ ก็เพียงค้นหา
ในแอพ
พจนานุกรมที่มาพร้อมกับ macOS
ได้เลยทันที
ไม่ว่าตอนนั้นคุณจะ
ทำงานอยู่ตรงส่วนไหน โดยสามารถ

เปิดดูคำนิยามและคำที่มีความหมาย
เหมือนกันได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วย
คุณได้อย่างดีในเรื่องไวยากรณ์

การสะกดคำ และการออกเสียง

การพูด

FaceTime ช่วยให้คุณสื่อสารแบบ
มองเห็นกันได้ ไม่ว่า
จะผ่านภาษามือ
ท่าทาง หรือสีหน้า2 ส่วน iMessage

ก็ทำให้คุณแชทกับผู้อื่นผ่านข้อความได้
และคุณสมบัติ
"ข้อความเป็นเสียงพูด"
ก็ยังทำให้คุณได้ยินการอ่าน
ออกเสียงคำ
เพื่อช่วยพัฒนาการออกเสียง หรือแม้แต่

สื่อสารแทนคุณได้ด้วยการพูดคำ
ที่คุณพิมพ์

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูคำแนะนำอย่างละเอียดและบทความสนับสนุนเกี่ยวกับคุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง"
ของผลิตภัณฑ์ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการเรียนรู้และการอ่านเขียน

ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา