ทีวีที่ใคร
ก็ควบคุมได้

Apple TV มาพร้อมเทคโนโลยีความช่วยเหลือ
ที่เปิดโลกอนาคต
แห่งการรับชมทีวีให้กับทุกคน
ไม่ว่าจะขำไปกับทุกมุกในรายการตลก
โดยไม่ต้อง
ได้ยินเสียง รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ ฉากภาพยนตร์
โดยไม่ต้องมองเห็น หรือจะนอนดึกเพื่อดูซีรีส์
เรื่องโปรดรวดเดียวจบ
โดยไม่ต้องหยิบรีโมท
ขึ้นมาเลยก็ทำได้

ใหม่ การควบคุมสวิตช์
พร้อมการสลับแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์" บน Apple TV

คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์" เป็นเทคโนโลยี
การช่วยการเข้าถึงอันทรงพลังสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัด
ด้านกายภาพและการเคลื่อนไหว โดยคุณสมบัตินี้
จะช่วยให้คุณเลื่อนดูเมนูต่างๆ บนหน้าจอได้ตามลำดับ
เพื่อให้สามารถเลือก แตะ ลาก พิมพ์ และ
อีกมากมาย
โดยใช้ฮาร์ดแวร์สวิตช์ที่รองรับ Bluetooth และวันนี้ด้วย
การสลับแพลตฟอร์ม คุณจึงสามารถควบคุม Apple TV
ได้โดยตรงจาก iPhone, iPad หรือ Mac โดยไม่จำเป็น
ต้องตั้งค่าสวิตช์บนอุปกรณ์ใหม่แต่ละเครื่อง1

คีย์บอร์ด Bluetooth

นอกเหนือจากคำสั่งนิ้วและคุณสมบัติ
"การควบคุมสวิตช์" แล้ว คุณยังมีคีย์บอร์ด
Bluetooth เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ
ควบคุม Apple TV และพิมพ์ข้อความอีกด้วย2

คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช์" บน Apple TV

การป้อนตามคำบอก

Siri บน Apple TV

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ "การป้อนตามคำบอก"
เพื่อใช้เสียงของคุณในการป้อนข้อความลงในช่องค้นหา
รวมถึงลงชื่อ
เข้าใช้แอพได้อีกด้วย เพียงแค่สะกด
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเท่านั้น

ความไวของพื้นผิว
ระบบสัมผัส Touch

คุณสามารถปรับแต่งพื้นผิวระบบสัมผัส Touch
บน Apple TV Remote ให้ตรงกับรูปแบบ
การควบคุมที่คุณต้องการ
อย่างเช่น ตั้งค่า
ความเร็วในการลาก
ไปที่ "เร็ว" เพื่อให้การควบคุม
การเลื่อน
บนหน้าจอด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณ
ไปได้
ไกลขึ้น หรือตั้งค่าความเร็วในการลาก
ไปที่ "ช้า" เพื่อลดระยะในการเลื่อนให้สั้นลงได้

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

คู่มือผู้ใช้

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ด้านกายภาพและการเคลื่อนไหว
ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา