iPad พาทุกขบวนมุ่งหน้าไปอย่างปลอดภัย

รถไฟใต้ดิน Tokyo Metro ซึ่งมีรางรถไฟยาวกว่า 190 กิโลเมตร

เป็นที่ขึ้นชื่อว่าสามารถนำผู้โดยสารไปส่งยังจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อถือได้ และแทบจะไม่เคยล่าช้าเลย และด้วยจำนวนผู้โดยสารกว่า

4 ล้านคนต่อวันในปี 2020 การให้บริการที่ราบรื่นจึงต้องอาศัยการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ การตรวจสอบอุโมงค์

อยู่เป็นประจำ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการวางแผนล่วงหน้าหลายปี จากเดิมที่เจ้าหน้าที่ต้องหิ้วสมุดตรวจภาคสนามพร้อมกล้องดิจิทัลลงลึกไปใต้เมือง มาวันนี้มีแค่ iPad ก็สามารถทำงาน
ตั้งแต่ต้น
จนจบได้แบบเรียลไทม์และเริ่มวางแผนการซ่อมได้เลย
ในวันรุ่งขึ้น

ภาพรวมแบบเร็วๆ

รถไฟใต้ดิน 9 สาย
180 สถานี
ขนส่งผู้โดยสาร4 ล้าน + คนต่อวัน

แอปจับมือร่วมงาน
กับทุกสถานี

เมื่อรวมกันแล้ว ระบบขนส่งทั้งหมดก็เดินหน้าได้อย่างราบรื่น

การศึกษา

ฝึกอบรมแบบสมจริงด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม

การบริการลูกค้า

เรื่องเส้นทาง เจ้าหน้าที่

มีคำตอบให้

นักท่องเที่ยวเสมอ

การตรวจสอบ

iPad นำทางไปสู่

แสงที่ปลายอุโมงค์

ผลลัพธ์

ดีขึ้นตลอดสาย

iPad ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับ
งานซ่อมบำรุงอุโมงค์
ที่จำเป็น

จอภาพ Liquid Retina บน iPad 
ช่วยให้การบริการลูกค้าในสถานี
เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

แชร์เรื่องราวนี้