ความสามารถในการใช้งานเอกสาร ร่วมกับ Microsoft Office

เราได้ทำการออกแบบ Pages, Numbers และ Keynote ขึ้นใหม่เพื่อให้ทำงานร่วมกับ Microsoft Word, Excel และ
PowerPoint ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังสามารถรองรับคุณสมบัติต่างๆ ได้หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนท์,
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และแผนภูมิแบบฟอง โดยการอัพเดทแต่ละอย่างยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน
ได้ดียิ่งขึ้นด้วย เรียกได้ว่า ไม่เคยมีครั้งไหนที่การนำเอาเอกสาร Microsoft Office จาก Mac หรือ PC ของคุณ
มาอิมพอร์ตเข้า Pages, Numbers และ Keynote จะง่ายขนาดนี้มาก่อน และความง่ายนี้ก็ยังจะทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณ
ไหลลื่นได้อย่างไม่มีสะดุดอีกด้วย

ดูว่าแอพสำหรับการทำงานของเราสามารถรองรับคุณสมบัติอันเป็นที่นิยมต่างๆ ของ Microsoft Office ได้อย่างไรบ้าง

ไฟล์ตระกูล Microsoft Word (.docx) Pages สำหรับ Mac
ข้อความ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ข้อความสองทิศทาง รองรับสำหรับภาษาอาหรับ
และฮีบรู
รูปแบบคอลัมน์ รองรับ
ชนิดของฟอนต์ ฟอนต์ที่มีให้ดาวน์โหลดจะได้รับการอิมพอร์ต ฟอนต์ที่ไม่รองรับจะได้รับการทดแทน
ตัวอักษรควบ ไม่รองรับ
ระยะห่างระหว่างบรรทัด รองรับ
ตัวห้อย รองรับ
ตัวยก รองรับ
การตั้งค่าแท็บ การตั้งค่าแท็บบางอย่าง
อาจดูแตกต่าง
กล่องข้อความ รองรับ
กล่องข้อความเชื่อมโยง รองรับ
สีข้อความ รองรับ
เอฟเฟ็กต์ข้อความ ไม่รองรับ
การเน้นข้อความ รองรับ
การจัดวางข้อความล้อมรอบ รองรับ
ข้อความแนวตั้ง ไม่รองรับ
WordArt เก็บข้อความไว้เหมือนเดิม
แต่เอาการจัดรูปแบบออก
รายการ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
รายการแสดงหัวข้อย่อยแบบรูป รองรับ
รายการลำดับเลข รองรับ
รายการแสดงหัวข้อย่อยแบบข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบปรับแต่งจะถูกแทนที่ด้วยแบบธรรมดา
รายการลำดับเลขแบบขั้น บางรายการอาจจะ
ดูแตกต่างไป
ย่อหน้า รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
การแรเงาพื้นหลัง รองรับ
การจัดรูปแบบ รองรับ
ลักษณะย่อหน้า รองรับ
ภาพประกอบ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ClipArt รองรับ
วัตถุลอย รองรับ
รูป รูปแบบไฟล์ภาพส่วนใหญ่
จะยังเป็นเหมือนเดิม
รูปทรง รองรับ
กราฟิก SmartArt อิมพอร์ตเป็นรูปทรง
แผนภูมิ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
คอลัมน์ 2D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 2D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 2D รองรับ
แท่ง 2D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 2D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 100% 2D รองรับ
เส้น 2D รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อน 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
เส้นแบบมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อนมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อน 100%
แบบมีเครื่องหมาย 2D
รองรับ
เส้นแบบเรียงซ้อน 100% 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
พื้นที่ 2D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 2D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 2D รองรับ
กระจายแบบเรียบมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
กระจายแบบเส้นเรียบ 2D รองรับ
กระจายแบบตรงและมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
กระจายแบบเส้นตรง 2D รองรับ
วงกลม 2D รองรับ
วงกลมแบบแยกตัว 2D รองรับ
วงกลมย่อยจากวงกลมใหญ่ 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม
แท่งจากวงกลม 2D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม
กระจายมีเครื่องหมาย 2D รองรับ
คอลัมน์ 3D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3D รองรับ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 3D รองรับ
แท่ง 3D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 3D รองรับ
แท่งแบบเรียงซ้อน 100% 3D รองรับ
เส้น 3D รองรับ
พื้นที่ 3D รองรับ
วงกลม 3D รองรับ
วงกลมแบบแยกตัว 3D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 3D รองรับ
พื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 3D รองรับ
แผนภูมิฟอง รองรับ
โดนัท อิมพอร์ตเป็น
แผนภูมิโดนัทชั้นเดียว
โดนัทแบบแยกตัว อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม
แผนภูมิพื้นผิว ไม่รองรับ
แผนภูมิเรดาร์ ไม่รองรับ
หุ้น สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
หุ้น เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น
หุ้น ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
หุ้น ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
คอลัมน์ทรงกระบอก รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน 100% รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอก 3D รองรับ
คอลัมน์ทรงกรวย อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์ทรงกรวยแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์ทรงกรวยแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์ทรงกรวย 3D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์ทรงกระบอก 3D
คอลัมน์พีระมิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
คอลัมน์พีระมิดแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
คอลัมน์พีระมิดแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
คอลัมน์พีระมิด 3D อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D
แท่งทรงกระบอก รองรับ
แท่งทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน รองรับ
คอลัมน์ทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน 100% รองรับ
แท่งทรงกรวย อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
ทรงกระบอก
แท่งทรงกรวยแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
ทรงกระบอก
แท่งทรงกรวยแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง
ทรงกระบอก
แท่งพีระมิด อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D
แท่งพีระมิดแบบเรียงซ้อน อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D
แท่งพีระมิดแบบเรียงซ้อน 100% อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D
ท้ายกระดาษ ไม่รองรับตารางในส่วน
ท้ายกระดาษ
หัวกระดาษ ไม่รองรับตารางในส่วน
หัวกระดาษ
การใส่เลขหน้า รองรับ
สัญลักษณ์ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
สมการ ไม่รองรับ
สัญลักษณ์ รองรับ
ตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
เส้นขอบ ไม่รองรับ
ระยะขอบที่ตั้งไว้แล้ว รองรับ
การวางแนว รองรับ
ขนาดหน้ากระดาษ รองรับ
พื้นหลังของหน้า รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
สีของหน้า ไม่รองรับ
ลายน้ำ ไม่รองรับ
อ้างอิง รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
บรรณานุกรม รองรับบรรณานุกรม EndNote
โดยในบรรณานุกรมการจัดการ
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับ Word
ข้อความจะถูกเก็บไว้เหมือนเดิม
แต่ไม่สามารถจัดได้
ข้อมูลอ้างอิง รองรับบรรณานุกรม EndNote
โดยในบรรณานุกรมการจัดการ
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับ Word
ข้อความจะถูกเก็บไว้เหมือนเดิม
แต่ไม่สามารถจัดได้
เชิงอรรถ รองรับ
สารบัญ เก็บลักษณะที่ปรับไว้ได้ไม่ครบ
เครื่องมือตรวจทาน รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ความคิดเห็น รองรับความคิดเห็นที่เป็นข้อความ
บันทึกด้วยลายมือ อิมพอร์ตเป็นรูปทรง
ติดตามการเปลี่ยนแปลง ยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในข้อความได้ และการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ จะรับเข้ามาเฉพาะตอนอิมพอร์ตเท่านั้น
อื่นๆ รองรับ รองรับบางส่วน ไม่รองรับ
ตัวแบ่ง รองรับ
ไฮเปอร์ลิงก์ รองรับไฮเปอร์ลิงก์สำหรับเว็บ อีเมล และที่คั่นหน้า
ส่วนไฮเปอร์ลิงก์สำหรับไฟล์
จะถูกเอาออก
แมโคร ไม่รองรับ
วัตถุ OLE ไม่รองรับ
ตาราง รองรับ
ธีม ไม่รองรับ