สวย ตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง

อุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจสำหรับ iPad

Smart Keyboard สำหรับ iPad Pro

พิมพ์ บนคีย์บอร์ดรูปแบบใหม่ที่ใหม่จริงๆ

Apple TV

กล่องเดียว ง่ายขึ้นทุกอย่าง